• ISBN: 978-83-6060-842-5
 • Format: A4
 • Objętość: 448
 • Oprawa: Twarda

Harrison. Reumatologia

Objawy ze strony układu mieśniowo-szkieletowego należą do wiodących przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy. Bardzo duże znaczenie reumatologii w praktyce medycyny chorób wewnętrznych oraz tempo rozwoju naukowego były powodem powstania tej publikacji.

 • ISBN: 978-83-6060-842-5
 • Format: A4
 • Objętość: 448
 • Oprawa: Twarda
102,90

Brak w magazynie.

Objawy ze strony układu mieśniowo-szkieletowego należą do wiodących przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy. Powodem powstania tej publikacji było bardzo duże znaczenie reumatologii w praktyce medycyny chorób wewnętrznych oraz tempo rozwoju naukowego.

Pierwsza część książki zawiera omówienie m.in. układu immunologicznego, genów głównego układu zgodności tkankowej, a także mechanizmy autoimmunizacji oraz mechanizmy immunopatogenetyczne w chorobach autoimmunologicznych.

Część druga została poświęcona zaburzeniom związanym z uszkodzeniami o podłożu immunologicznym. Zaprezentowano następujące jednostki chorobowe: toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, gorączkę reumatyczną, twardzinę układową i zespoły twardzinopodobne, zespół Sjögrena, spondyloartropatie, zapalenia naczyń, chorobę Behçeta, nawracające zapalenie chrząstek, sarkoidozę, skrobiawicę.

W trzeciej części – dotyczącej schorzeń stawów i przylegających tkanek – zaprezentowano m.in. podejście do schorzeń układu stawowego i mięśniowo-szkieletowego, opisano chorobę zwyrodnieniową stawów, dnę moczanową i inne choroby stawów wywoływane przez kryształy, a także zapalenia stawów wywołane przez czynniki infekcyjne.

Na uwagę zasługuje również Dodatek, w którym w formie tabel podano wartości laboratoryjne mające znaczenie kliniczne. Poszczególne wartości podano zarówno w jednostkach tradycyjnych, jak i SI. Na końcu publikacji zamieszczono „Materiały i  pytania do samodzielnego opracowania”, dzięki którym czytelnik może sprawdzić swoją wiedzę.

Treści w tej publikacji zostały podane w sposób jasny i zrozumiały, część informacji natomiast zaprezentowano w for- mie graficznej – w postaci tabel, zdjęć i rycin mających często formę algorytmów obrazujących postępowanie w danej jednostce chorobowej. Wyróżnione zostały również – w postaci ramki – fragmenty dotyczące leczenia danej choroby.
 
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych
Współautorzy
Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
 

Część I. Układ immunologiczny u osób zdrowych i chorych

 1. Układ immunologiczny – wprowadzenie
 2. Geny głównego układu zgodności tkankowej
 3. Autoimmunizacja i choroby autoimmunologiczne

Część II. Zaburzenia związane z uszkodzeniami o podłożu immunologicznym

 1. Toczeń rumieniowy układowy
 2. Reumatoidalne zapalenie stawów
 3. Gorączka reumatyczna
 4. Twardzina układowa i zespoły twardzinopodobne
 5. Zespół Sjögrena
 6. Spondyloartropatie
 7. Zapalenia naczyń
 8. Choroba Behceta
 9. Nawracające zapalenie chrząstek
 10. Sarkoidoza
 11. Skrobiawica
 12. Zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni

Część III. Schorzenia stawów i przylegających tkanek

 1. Podejście do schorzeń układu stawowego i mięśniowo-szkieletowego
 2. Choroba zwyrodnieniowa stawów
 3. Dna moczanowa i inne choroby stawów wywoływane przez kryształy
 4. Zapalenia stawów wywołane przez czynniki infekcyjne
 5. Fibromialgia, zapalenia stawów związane z chorobami układowymi oraz inne zapalenia stawów
 6. Choroby tkanek okołostawowych kończyn
Dodatek. Wartości laboratoryjne mające znaczenie kliniczne
Materiały i pytania do samodzielnego opracowania
Indeks
Rozdział VII Harrison.Reumatologia
pdf
85,34 KB
Rozdział XVI Harrison.Reumatologia
pdf
111,91 KB