Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych. Tom 1-4


Autor: pod redakcją Andrzeja Kaszuby

ISBN: 978-83-7563-252-1

Format: A4

Objętość: 254

Oprawa: Twarda

Termin realizacji: tom 1 - dostępny, tom 2 - lipiec, tom 3 - sierpień/wrzesień, tom 4 - wrzesień/październik

Cena: 396,00 zł
Cena dla prenumeratorów : 336,60 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Książka interdyscyplinarna i pionierska na polskim rynku dermatologicznym.


Dermatologia jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, wywodzącą się z interny, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyraźnie zmieniała swoje oblicze, rozwijając się zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. O jej postępach decyduje nie tylko rozwój dyscyplin podstawowych, takich jak: biologia molekularna, genetyka, immunologia, immunopatologia, immunohistochemia, ale również rozwój nowych metod diagnostycznych (dermoskopia, trichoskopia, kapilaroskopia, ultrasonografia, mikroskopia konfokalna, immunofluorescencja i wiele innych) oraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod leczenia, w tym tzw. leczenia opartego o zdobycze inżynierii genetycznej (leki biologiczne).

Skóra, która uważana jest (nie tylko przez lekarzy dermatologów) za zwierciadło ustroju, pozwala na wczesne zdiagnozowanie wielu poważnych chorób narządów wewnętrznych, np. nowotworów, cukrzycy, chorób zakaźnych, grzybic, chorób alergicznych, chorób endokrynologicznych, chorób nerek, wątroby, trzustki, układu oddechowego i krążenia. Dokładna znajomość objawów dotyczących skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych występujących w przebiegu tych chorób jest niezbędna w każdej specjalności.

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych to dzieło autorów polskich, które powstało dzięki współpracy dermatologów i specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, którzy przygotowali poszczególne rozdziały wzbogacając je unikalną kolekcją fotograficzną.  W publikacji zamieszczono łącznie ponad 700 oryginalnych, kolorowych zdjęć zmian skórnych i obrazów histopatologicznych.

Książka przeznaczona jest nie tylko dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii, ale ze względu na swój interdyscyplinarny charakter może być również bardzo przydatna lekarzom wielu innych specjalności, takich jak: choroby wewnętrzne, alergologia, chirurgia, onkologia, dermatochirurgia, choroby zakaźne, diabetologia, ginekologia, endokrynologia, okulistyka, psychiatria, pediatria, czy lekarzom ogólnym podstawowej opieki zdrowotnej.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa
Współautorzy
1. Skórne manifestacje chorób płuc
2. Skórno-śluzówkowe manifestacje chorób układu sercowo-naczyniowego
3. Skórne manifestacje chorób nerek
4. Zmiany skórne związane z chorobami żołądka i jelit
5. Zmiany skórne związane z chorobami wątroby
6. Zmiany skórne związane z chorobami trzustki
7. Zespół bajpasu jelitowego
8. Zmiany skórne w zaburzeniach odżywiania
9. Acrodermatitis enteropathica (AE)
10. Manifestacje skórne schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
11. Zespoły nerwowo -skórne
12. Zmiany skórne w zaburzeniach psychicznych
13. Reumatoidalne zapalenie stawów
14. Reaktywne zapalenie stawów
15. Skórne manifestacje zaburzeń układu endokrynologicznego
16. Zmiany skórne w cukrzycy
17. Zaburzenia metabolizmu lipidów
18. Zmiany skórne w chorobach metabolicznych
19. Zaburzenia mineralizacji i kostnienia
20. Zmiany skórne w wyniku zaburzeń metabolizmu aminokwasów
21. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – mastocytoza
22. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – histiocytoza
23. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – krioglobulinemia, kriofibrynogemia, plamice
24. Liszaj płaski i choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
25. Autoimmunologiczne śródnaskórkowe choroby pęcherzowe
26. Zmiany skórne w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń
27. Choroba Behçeta
28. Choroba Kawasakiego
29. Owrzodzenia podudzi
30. Manifestacje skórne po przeszczepach narządowych (z wyjątkiem przeszczepu przeciwko gospodarzowi)
31. Choroby tkanki podskórnej
32. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
33. Osutki polekowe
34. Skórne manifestacje chorób tkanki łącznej z zajęciem wielu układów i narządów
35. Wrodzone zaburzenia tkanki łącznej
36. Trądzik w zaburzeniach ogólnoustrojowych
37. Choroby spowodowane czynnikami infekcyjnymi (bakteryjnymi)
38. Choroby spowodowane czynnikami infekcyjnymi (grzybicznymi): Dermatophytosis, Candidosis, infekcje głębokie
39. Skórne manifestacje chorób wirusowych
40. Skórne i układowe manifestacje chorób pasożytniczych,
41. Choroby spowodowane przez riketsje
42. AIDS i choroby przenoszone drogą płciową
43. Zmiany skórne w przebiegu chorób zakaźnych u dzieci
44. Włosy w chorobach narządów wewnętrznych
45. Łysienie plackowate
46. Zmiany barwnikowe w chorobach ogólnoustrojowych
47. Ashy dermatosis
48. Zmiany paznokciowe w chorobach wewnętrznych
49. Zaburzenia keratynizacji
50. Świąd w chorobach ogólnoustrojowych (świąd systemowy)
51. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w chorobach narządów wewnętrznych
52. Erytrodermia a choroby ogólnoustrojowe
53. Genetycznie uwarunkowane pierwotne zaburzenia odporności
54. Skórne manifestacje nowotworów narządów wewnętrznych
55. Manifestacje narządowe genodermatoz
56. Chłoniaki pierwotnie skórne
57. Naczyniaki i malformacje naczyniowe

O Autorze

O Autorze

Redaktor

Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KASZUBA - Kierownik Katedry Dermatologii i Kliniki  Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ordynator Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Promotor ponad 30 przewodów doktorskich, kierownik 28 specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Autor i współautor ponad 400 prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Pod Jego redakcją wydano wiele unikatowych i cenionych podręczników oraz atlasów chorób skóry – wśród nich: „Leksykon Dermatologiczny”, „Dermatologia Geriatryczna”, „Metody diagnostyczne w dermatologii, wenerologii i mikologi i lekarskiej”, „Ilustrowana Dermatologia Dziecięca”, „Dermatologia Pediatryczna”. Pomysłodawca i organizator corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej „Andrzejki Dermatologiczne” oraz Zjazdów Stowarzyszenia Dermatologów Wojska Polskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Dermatologia Praktyczna”. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Uczestniczy w pracach towarzystw naukowych jako: Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Z-ca Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prezes Stowarzyszenia Dermatologów Wojska Polskiego, Członek: European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), The European Society for Dermatological Research (ESDR) oraz Klubu Akademickiego Polskiej Akademii Nauk. Założyciel centrum medycznego „Dermed” w Łodzi, w którym wdraża się i stosuje nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na etiopatogenezie i leczeniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, powiązaniach patogenetycznych chorób skóry i narządów wewnętrznych oraz na stosowaniu nowoczesnych terapii w dermatologii.

 

Współautorzy

Prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski - Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr n. med. Aleksandra Batycka-Baran - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło - Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nazdw. UMK - Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lek. Małgorzata Dominiak - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr n. med. Marta Gawrońska - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr n. med. Magdalena Grzesiak - Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr n. med. Zofi a Gerlicz-Kowalczuk - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lek. Anna Jędrowiak - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Sebastian Kłosek, prof. nadzw. - Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. med. Dorota Krasowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lek. Joanna Krzysiek - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med Magdalena Lange - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. n. med. Romuald Maleszka - Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Lek. Marta Matych - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Narbutt - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lek. Marcin Noweta - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr. n. med. Magdalena Oszukowska - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Przemysław Pacan - Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr n. med. Adriana Polańska - Zakład Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr hab. n. med. Przemysław Przewratil, prof. nadzw. - Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. med. Adam Reich - Klinika Dermatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Lek. Aleksandra Rek - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lek. Radomir Reszke - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Lek. Magdalena Salińska - Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko - Katedra Dermatologii, Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Prof. zw. dr. hab. n. med. Jacek Szepietowski - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Lek. Anna Szewczyk - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie DERMED w Łodzi
Dr n. med. Katarzyna Tabara - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Ewa Trznadel-Grodzka, prof. nazdw. - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Lek. Katarzyna Wolska-Gawron - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman - Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Lek. Anna Żuchowska - Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska - Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fragmenty książki

Mogą cię również zainteresować następujące produkty

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej