Współczesna radiologia stomatologiczna. Wydanie III


Autor: Ingrid Różyło-Kalinowska, Teresa Katarzyna Różyło

ISBN: 978-83-7563-303-0

Format: A4

Objętość: 512

Oprawa: Twarda

Cena: 229.00 zł
Cena dla Prenumeratorów: 171,75 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Książka „Współczesna radiologia stomatologiczna” to jeden z najbardziej ilustrowanych i praktycznych przewodników po świecie współczesnej radiologii stomatologicznej.

Precyzyjna, ale też łatwo dostępna i efektywna diagnostyka obrazowa to jedna z podstaw postępowania stomatologicznego, a z pewnością fundament powodzenia leczenia. Stale rośnie popularność tomografii stożkowej CBCT, która obecnie zajmuje bardzo ważne miejsce w algorytmach postępowania diagnostycznego, szczególnie w ortodoncji, endodoncji i implantologii stomatologicznej. Obrazy z badania CBCT są stosowane nie tylko do diagnostyki, lecz także do cyfrowego planowania leczenia. Coraz częściej także łączone są z systemami projektowania i drukowania szablonów, obrabiarkami do wykonywania uzupełnień protetycznych i z fotografiami twarzy.

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w metodach rejestracji obrazu rentgenowskiego, a nowinki techniczne wkroczyły także do gabinetów stomatologicznych w postaci systemów automatyzacji pozycjonowania, wirtualnego planowania leczenia, automatycznej bądź trójwymiarowej analizy cefalometrycznej czy też przesyłania radiogramów drogą łączy bezprzewodowych.

W podręczniku przedstawiono podstawy metod obrazowania, techniki wykonywania poszczególnych badań radiologicznych i obrazowych, anatomię prawidłową oraz opis obrazów radiologicznych zmian patologicznych części twarzowej czaszki uzupełniony bogatą i aktualną dokumentacją zdjęciową. Zwrócono uwagę na zastosowanie metod diagnostyki obrazowej w poszczególnych przypadkach chorobowych.

Uzupełniono materiał ikonograficzny, wzbogacono treści o nowe przypadki, zaprezentowano diagnostykę choroby przyzębia brzeżnego, nowotworów i torbieli według nowych klasyfikacji, które weszły w życie od czasu II wydania „Współczesnej radiologii stomatologicznej”. Uaktualniono również treści dotyczące stosowania promieniowania rentgenowskiego w celach diagnostycznych z uwagi na nowelizację kilku aktów prawnych je regulujących. Podano też najnowsze dane dotyczące ochrony radiologicznej pacjenta i personelu gabinetu stomatologicznego.

Całość uzupełnia doskonała dokumentacja kliniczna i wysokiej jakości zdjęcia i ryciny ilustrujące wszystkie zagadnienia.

 

Spis treści

Spis treści

 1. Historia radiologii stomatologicznej.
 2. Istota promieniowania rentgenowskiego i jego oddziaływanie z materią.
 3. Specyfika obrazu rentgenowskiego i sposoby jego rejestracji.
 4. Tomografia stożkowa CBCT.
 5. Badania kontrastowe.
 6. Podstawy tomografii komputerowej.
 7. Podstawy badania ultrasonograficznego.
 8. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego.
 9. Podstawy medycyny nuklearnej.
 10. Nowe metody obrazowania.
 11. Działanie promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki i ochrona radiologiczna.
 12. Działalność pracowni radiologii stomatologicznej w świetle aktualnych przepisów prawnych.
 13. Zdjęcia wewnątrzustne.
 14. Zdjęcia pantomograficzne.
 15. Zdjęcia cefalometryczne.
 16. Techniki wykonywania innych zdjęć zewnątrzustnych.
 17. Technika wykonywania badań tomografii stożkowej.
 18. Najczęstsze błędy techniczne i artefakty spotykane w radiologii stomatologicznej.
 19. Anatomia radiologiczna zdjęć wewnątrzustnych.
 20. Anatomia zdjęć zewnątrzustnych.
 21. Anatomia radiologiczna badań tomografii stożkowej CBCT.
 22. Anatomia rentgenowska w tomografii komputerowej.
 23. Anatomia badań tomografii rezonansu magnetycznego.
 24. Anatomia badań ultrasonograficznych części twarzowej czaszki.
 25. Wady rozwojowe zębów.
 26. Diagnostyka radiologiczna zębów zatrzymanych.
 27. Wady rozwojowe części twarzowej czaszki.
 28. Próchnica zębów i ocena wypełnień.
 29. Urazy zębów.  
 30. Inne zmiany nabyte zębów.
 31. Zmiany okołowierzchołkowe.
 32. Miejsce diagnostyki radiologicznej w leczeniu endodontycznym.
 33. Choroba przyzębia brzeżnego.
 34. Zmiany zapalne części twarzowej czaszki.
 35. Urazy części twarzowej czaszki.
 36. Torbiele części twarzowej czaszki.
 37. Nowotwory zębopochodne i niezębopochodne.
 38. Inne choroby tkanki kostnej.
 39. Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych.
 40. Diagnostyka obrazowa ślinianek.
 41. Diagnostyka obrazowa zatok obocznych nosa.
 42. Diagnostyka obrazowa zmian w tkankach miękkich głowy i szyi.
 43. Diagnostyka obrazowa w implantologii stomatologicznej.
 44. Spis piśmiennictwa.
O Autorze

O Autorze

 

Prof. dr hab. n. med. INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA

jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Prodziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II stopnia) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Odbyła 7 staży zagranicznych (m.in. Francja, Hiszpania, Jordania, Turcja, Wielka Brytania). Jest wykładowcą i organizatorem licznych kursów, w tym CMKP i o zasięgu europejskim. Wypromowała 13 doktorów nauk medycznych i jest promotorem
5 przewodów doktorskich w toku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także dla studentów polskich kierunków elektroradiologia i higiena stomatologiczna.

Autorka i współautorka podręczników: „Imaging Techniques in Dental Radiology” (2020), „Imaging of Temporomandibular Joint” (2018), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (2017), „ABC radiografi i i radiologii stomatologicznej” (2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012 i 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) i „Radiologia Stomatologiczna” (2007), 2 słowników stomatologicznych angielsko-polskich (2016 i 1999), jak też rozdziałów w 4 podręcznikach, w tym „Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego” (2017). Jest też współautorką „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego.

Jest Dyrektorem Regionalnym na Europę International Associacion of Dentomaxillofacial Radiology. Była Prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (2018-2020). Jest Wice-prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Kolejną kadencję Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Była Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Jest Sekretarzem Oddziału Terenowego w Lublinie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Opiekun Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. W latach 2014-2018 była członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji.

Jest redaktorem naczelnym „Journal of Stomatology”, a także członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. „Dentomaxillofacial Radiology”) i krajowym, jak też recenzentem wielu czasopism krajowych i zagranicznych.

Prof. zw. dr hab. n. med. T. KATARZYNA RÓŻYŁO

jest byłym Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista II stopnia z zakresu rentgenodiagnostyki. Autorka lub współautorka ponad 140 publikacji naukowych z radiologii, zwłaszcza z rentgenodiagnostyki stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, a także ponad 200 doniesień zjazdowych. Organizatorka zjazdów krajowych, wykładowca na licznych kursach szkoleniowych.

Jest współautorem podręczników „Radiologia stomatologiczna” i „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” oraz rozdziału w podręczniku „Chirurgia szczękowo-twarzowa”, jak też redaktorem naukowym kilku podręczników z zakresu radiologii przetłumaczonych z języka angielskiego i wydanych w Polsce.

Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i była Przewodnicząca Sekcji Radiologii Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, w latach 2003-2010 była Prezydentem Oddziału Lublin Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest również członkiem-założycielem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i członkiem Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Promotor 11 zakończonych rozpraw doktorskich oraz licznych prac magisterskich. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism: „Nowini Stomatologii” (Ukraina), „Magazyn Stomatologiczny”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” i „e-Dentico”.

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej