Gastroenterologia Praktyczna

Gastroenterologia Praktyczna

Rzetelne i obiektywne czasopismo przekazujące praktyczną wiedzę dla lekarzy zainteresowanych problemami współczesnej gastroenterologii.

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Gastroenterologia Praktyczna 3/2014

  Gastroenterologia Praktyczna 3/2014

  Redaktor naczelny: Prof. dr.hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

  W NUMERZE:

  • Interwałowe raki jelita grubego: czym są i dlaczego występują
  • U których pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EoE) zastosować dietę elementarną alternatywnie wobec innych form leczenia?
  • Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
  • Procesy immunologiczne w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit – implikacje terapeutyczne. Vedolizumab jako nowe podejście do leczenia biologicznego
  • Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka i leczenie
  • Endometrioza przewodu pokarmowego – niedoceniany problem kliniczny
  • Czy cystogastrostomia endoskopowa jest bezpieczną metodą leczenia torbieli trzustki? Opis przypadku i przegląd litera
  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł

  Brak w magazynie

 2. Gastroenterologia Praktyczna 4/2014

  Gastroenterologia Praktyczna 4/2014

  W NUMERZE:

  • Popromienne zapalenie jelit
  • Nieswoiste choroby zapalne jelit – środowisko pociąga za cyngiel
  • Infekcyjne zapalenie jelit
  • Przydatność diagnostyczna kopromarkerów w wybranych chorobach jelit
  • Rola mikroflory w regulacji osi mózgowo-jelitowej
  • Terlipresyna w leczeniu zespołu wątrobowo-nerkowego
  • Inwazyjna aspergiloza u chorych z marskością wątroby
  • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł

  Brak w magazynie

 3. Gastroenterologia Praktyczna 1/2015

  Gastroenterologia Praktyczna 1/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr.hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

  W NUMERZE:

  • Zaklinowanie kału
  • Aktualizacja zaleceń dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego: najnowsze doniesienia i obserwacje
  • Heterotopia żołądkowa w proksymalnym odcinku przełyku – patogeneza, znaczenie kliniczne i leczenie
  • Interwencyjne leczenie martwicy trzustki
  • Vedolizumab – nowy sposób biologicznego leczenia nieswoistych zapaleń jelit
  • Miejsce alweryny w leczeniu chorób przewodu pokarmowego
  • Choroba Castlemana – opis przypadku
  • Gastroenterologia Pediatryczna
  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł

  Brak w magazynie

 4. Gastroenterologia praktyczna 2/2015

  Gastroenterologia praktyczna 2/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr.hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

  W NUMERZE:
  • Zespół rozrostu grzybiczego jelita cienkiego
  • Endoskopowe leczenie łagodnych zwężeń dróg żółciowych
  • Rak wątrobowokomórkowy: nieinwazyjna diagnostyka w świetle aktualnych rekomendacji
  • Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Śluzowy nowotwór torbielowaty trzustki − aspekty praktyczne
  • Kalprotektyna kałowa jako nieinwazyjne narzędzie do różnicowania organicznych i czynnościowych chorób przewodu pokarmowego
  • Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) w przewodzie pokarmowym – trudności terapeutyczne
  • Gastroenterologia Pediatryczna
  • Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
  • Warto przeczytać
  • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

   

  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł
 5. Gastroenterologia Praktyczna 3/2015

  Gastroenterologia Praktyczna 3/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr.hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

  W NUMERZE:
  • Kliniczne zastosowanie biomarkerów w nieswoistych zapaleniach jelit
  • Zastosowanie technik obrazowania minimalizujących ekspozycję na promieniowanie jonizujące w diagnostyce nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Leki nowej generacji w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Ektazje części przedodźwiernikowej żołądka
  • Odcinkowe zapalenie jelita grubego związane z uchyłkami
  • Dekslanzoprazol o zmodyfikowanym uwalnianiu – inhibitor pompy protonowej nowej generacji
  • Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
  • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
  • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym
  • Warto przeczytać
  • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

   

  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł
 6. Gastroenterologia Praktyczna 4/2015

  Gastroenterologia Praktyczna 4/2015

  Redaktor naczelny: Prof. dr.hab. n.med. Andrzej Dąbrowski

  W NUMERZE:

  • Aktualne informacje na temat niedokrwienia okrężnicy: najnowsze doniesienia i postępy
  • Nadzorowanie w kierunku pozajelitowych nowotworów złośliwych u pacjentów z IBD
  • Postępowanie w przypadku niedokrwistości w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
  • Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten
  • Świąd skóry w przewlekłych chorobach wątroby
  • Pasożyty jelitowe – kiedy podejrzewać, jak diagnozować?
  • Półpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
  • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
  • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Warto przeczytać
  • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna
  Dowiedz się więcej
  Cena: 18,00 zł
 7. Gastroenterologia Praktyczna 1/2016

  Gastroenterologia Praktyczna 1/2016

  Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

  • Jakość w kolonoskopii
  • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Znaczenie kwasu ursodezoksycholowego w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby
  • Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomorkowego – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
  • 31-letnia kobieta z wadą rozwojową trzustki i torbielą przewodu żółciowego wspólnego
  • „Marskość wątroby” u dotychczas zdrowego 68-letniego mężczyzny
  • Czy jest już czas na zmianę nazwy pierwotnej marskości żółciowej wątroby?
  • Wieloogniskowa choroba Leśniowskiego-Crohna
  • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
  • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 8. Gastroenterologia Praktyczna 2/2016

  Gastroenterologia Praktyczna 2/2016

  • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego 
  • Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku 
  • Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD 
  • Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby 
  • Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki 
  • Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci 
  • Opóźnione krwawienie do jamy otrzewnej po terapeutycznej paracentezie 
  • Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku 
  • Zespół tętnicy krezkowej górnej 
  • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 9. Gastroenterologia Praktyczna 3/2016

  Gastroenterologia Praktyczna 3/2016

  • Diagnostyka obrazowa jelita cienkiego: aktualności 
  • Jak rozpoznawać i leczyć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – fakty i mity 
  • Rak żołądka: w jaki sposób możemy zmniejszyć częstość występowania tej choroby? 
  • Torbielowaty nowotwór neuroendokrynny trzustki – aspekty praktyczne 
  • Przerzut raka wątrobowokomórkowego do łopatki po transplantacji wątroby 
  • Młoda kobieta ze zmianami torbielowatymi w trzustce 
  • Pierwotny chłoniak grudkowy dwunastnicy 
  • Powietrze w ścianie jelitowej i jamie otrzewnej bez konieczności wzywania chirurga 
  • Elastografia ultrasonograficzna – sztywność wątroby niejedno ma imię 
  • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia
  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł
 10. Gastroenterologia Praktyczna 4/2016

  Gastroenterologia Praktyczna 4/2016

  Zwężenia dróg żółciowych: uwagi na temat diagnostyki i postępowania
  Biliary strictures: diagnostic considerations and approach
  Ajaypal Singh, Andres Gelrud, Banke Agarwal

  Streszczenie
  Zwężenia dróg żółciowych stanowią wyzwanie diagnostyczne, zwłaszcza gdy ustalenie etiologii nie jest pewne mimo przeprowadzenia badań laboratoryjnych, obrazowych i pobrania próbek w trakcie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW). Takie zwężenia tradycyjnie klasyfikowano jako nieokreślone, chociaż postęp w zakresie technik endoskopowych i lepsze zrozumienie patologii dróg żółciowych i wątroby sprawiły, że coraz więcej zwężeń jest prawidłowo rozpoznawanych. Brak potwierdzenia nowotworu u chorych ze zwężeniem w drogach żółciowych i związane z tym opóźnienie w leczeniu chirurgicznym stanowią poważny problem, z drugiej strony znacząca liczba pacjentów (do 20%) poddanych operacji z podejrzeniem raka ma ostatecznie rozpoznaną chorobę łagodną. Postępowanie diagnostyczne u tych osób obejmuje szczegółowy wywiad i badanie fizykalne, a następnie zależy od obecności lub braku żółtaczki, stopnia obstrukcji i występowania lub nie zmiany guzowatej. Podczas gdy badania obrazowe pomagają w ustaleniu poziomu obstrukcji i stanowią „mapę” dla dalszych procedur endoskopowych, badanie tkanek jest zwykle potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących dalszego postępowania. Początkowo jedynym sposobem badania tych zwężeń było ECPW, ale obecnie wraz z rozwojem endoskopowej ultrasonografii z biopsją cienkoigłową i dostępem do nowych technik, takich jak wewnątrzprzewodowa ultrasonografia, cholangioskopia i konfokalna laserowa endomikroskopia, postępowanie diagnostyczne w zwężeniach dróg żółciowych znacząco się zmieniło. W artykule skoncentrowano się na procesie podejmowania decyzji u chorych ze zwężeniami dróg żółciowych i przedyskutowano kluczowe punkty decyzyjne, które powinny dyktować dalsze postępowanie diagnostyczne na każdym etapie.
  Słowa kluczowe: zwężenia dróg żółciowych, endoskopowa ultrasonografia, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego, wewnątrzprzewodowa ultrasonografia, cholangioskopia

  Niedożywienie: markery laboratoryjne vs. ocena stanu odżywienia
  Malnutrition: laboratory markers vs nutritional assessment
  Shishira Bharadwaj, Shaiva Ginoya, Parul Tandon, Tushar D. Gohel, John Guirguis, Hiren Vallabh, Andrea Jevenn, Ibrahim Hanouneh

  Streszczenie
  Niedożywienie jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób, śmiertelności, jak również narastających kosztów opieki zdrowotnej. Problem stanowi jednak brak ujednoliconej definicji niedożywienia. Co więcej, nie ma standardowych badań przesiewowych oraz metod rozpoznawania niedożywienia, co prowadzi do różnic w podejściu do omawianego problemu klinicznego na świecie. Dawniej uznano udział stanu zapalnego jako czynnika ryzyka wystąpienia niedożywienia. W ujęciu historycznym do oceny stanu odżywienia pacjentów szeroko stosowano pomiar stężenia białek osocza, takich jak albuminy i prealbumina (prealbumin – PAB). W ostatnim czasie jednak do rozpoznania niedożywienia zalecane jest badanie przedmiotowe ukierunkowane na ocenę stanu odżywienia (nutrition-focused physical examination – NFPE). Według aktualnych zaleceń uznaje się, że badania laboratoryjne nie są wystarczające do rozpoznania niedożywienia, ale mogą stanowić uzupełnienie badania przedmiotowego. Potrzebne są dalsze badania kliniczne, aby określić rolę biomarkerów w rozpoznawaniu niedożywienia niezwiązanego ze stanem zapalnym, gdyż oznaczanie markerów serologicznych jest badaniem nieinwazyjnym i względnie tanim. Jednak niekwestionowaną rolę w rozpoznawaniu niedożywienia odgrywa NFPE.
  Słowa kluczowe: niedożywienie, badanie przedmiotowe, markery serologiczne

  Zaburzenia funkcji wątroby w chorobach reumatologicznych
  Impairment of liver function tests in rheumatologic diseases
  Marcin Krawczyk, Beata Kruk, Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz

  Streszczenie
  Wątroba jest narządem, który odgrywa centralną rolę metaboliczną i immunologiczną, dlatego reaguje na wiele procesów zapalnych o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym toczących się w innych narządach. Odchylenia w wynikach badań wątrobowych skłaniają do poszukiwania czynników etiologicznych odpowiedzialnych za pierwotne choroby wątroby, jednak mogą one także być sygnałem obecności patologii poza wątrobą, w tym chorób układowych o charakterze reumatologicznym. W niniejszej pracy przedstawiono zaburzenia funkcji wątroby w chorobach układowych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Felty’ego, choroba Stilla, toczeń układowy, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy i zespół Sjogrena.

  Ferrytyna – strategia diagnostyczna dla wysokich stężeń osoczowych
  Ferritin – diagnostic strategy for high plasma levels
  Ewa Kosiorowska, Marek Hartleb

  Streszczenie
  Stężenie surowicze ferrytyny jest zwykle badane w chorobach związanych z zaburzeniami gospodarki żelazem. Zwiększone stężenie ferrytyny może wskazywać na przeciążenie ustroju żelazem z powodu chorób o etiologii genetycznej i niegenetycznej. Poza tym podwyższone stężenie ferrytyny bywa stwierdzane u osób bezobjawowych w ramach rutynowo wykonywanych badań. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest dysmetaboliczny zespół przeciążenia żelazem towarzyszący zespołowi metabolicznemu. Hiperferrytynemia występuje także często u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby oraz z chorobami zapalnymi i nowotworowymi. Zespół hiperferrytynowy, który obejmuje rozpoczynającą się u dorosłych chorobę Stilla, zespół hemofagocytarny, katastroficzny zespół antyfosfolipidowy oraz wstrząs septyczny, charakteryzuje się bardzo wysokimi stężeniami ferrytyny i pobudzeniem makrofagów. Celem pracy było przedstawienie strategii postępowania i diagnostyki różnicowej u chorych z podwyższonym stężeniem ferrytyny.

  Nadzór kolonoskopowy po usunięciu polipów jelita grubego – nowe wytyczne
  Post-polypectomy colonoscopic surveillance – new guidelines
  Krystian Adrych

  Streszczenie
  Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Gruczolaki oraz niektóre polipy ząbkowane są zmianami poprzedzającymi rozwój raka jelita grubego. W artykule przedstawiono rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) oraz wytyczne amerykańskie (US MSTF) dotyczące nadzoru kolonoskopowego po usunięciu polipów jelita grubego. Nowe wytyczne stanowią wspólne stanowisko ekspertów i opierają się na odległej ocenie ryzyka zaawansowanej neoplazji w jelicie grubym u osób po kolonoskopii z polipektomią w 2 grupach ryzyka.

  Przywrócenie właściwego składu jelitowej flory bakteryjnej w leczeniu celiakii
  Restoring the appropriate gut microbiota composition in the treatment of celiac disease
  Michał Marciniec, Jakub Kosikowski

  Streszczenie
  Celiakia występuje u ok. 1% populacji europejskiej, jednak genotyp predysponujący do rozwoju tej choroby (HLA-DQ2/DQ8) posiada znacznie większa liczba osób, co wskazuje na znaczenie patogenetyczne czynników środowiskowych. Dysbioza układu pokarmowego może być istotnym czynnikiem środowiskowym modyfikującym genetyczne ryzyko wystąpienia objawów celiakii. Zmniejszenie liczby kolonii bakterii jelitowych rodzajów Bifidobacterium oraz Lactobacillus wraz ze zwiększeniem liczby Bacteroides, Escherichia, Shigella i innych powoduje wzrost toksyczności oraz immunogenności frakcji glutenu, a także zaburzenie stosunku cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych. Stosowanie antybiotyków, dieta bezglutenowa oraz karmienie niemowląt mieszankami mlecznymi przyczyniają się do powstawania dysbiozy układu pokarmowego. Terapia polegająca na podawaniu probiotyków zawierających szczepy Bifidobacterium przywraca właściwe proporcje bakterii jelitowych. Hydrolityczne właściwości enzymów Bifidobacterium powodują rozkład α-gliadyny do mniej immunogennych peptydów, powodując obniżenie stężeń cytokin prozapalnych. Przywrócenie właściwego składu flory bakteryjnej układu pokarmowego wydaje się być korzystnym dodatkiem do diety bezglutenowej, jedynej dostępnej obecnie metody leczenia celiakii. W większości badań nad stosowaniem probiotyków zanotowano korzystne efekty zarówno w postaci poprawy parametrów immunologicznych, jak i objawów klinicznych. Wydanie rekomendacji terapeutycznych musi być jednak poprzedzone publikacją większej liczby badań.

  Eozynofilowe zapalenie żołądka i przełyku u 6-letniego chłopca
  Eosinophilic gastritis and oesophagitis in a 6-year old boy
  Anita Gawlik-Scisło, Marek Ruszczyński, Aleksandra Banaszkiewicz

  Streszczenie
  Eozynofilowe zapalenie żołądka (EZŻ) to rzadka choroba dzieci manifestująca się wieloma niespecyficznymi objawami, takimi jak bole brzucha, nudności i wymioty. W niektórych przypadkach może doprowadzić do zahamowania wzrostu oraz opóźnienia dojrzewania. Prezentowany poniżej przypadek dotyczy 6-letniego chłopca z alergią pokarmową, diagnozowanego z powodu niedoboru wzrostu. Jako przyczynę tych objawów rozpoznano EZŻ, podjęto leczenie dietą elementarną, które doprowadziło do ustąpienia skarg oraz przyrostu masy ciała i wysokości.

  Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej
  Lysosomal acid lipase deficiency
  Dariusz M. Lebensztejn, Piotr Socha

  Streszczenie
  Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej jest rzadką chorobą metaboliczną, która w postaci wczesnej ma przebieg ostry i prowadzi bez leczenia do śmierci pacjenta w wieku niemowlęcym. Postać późna ma przebieg przewlekły, może prowadzić do marskości i niewydolności wątroby. Obecnie dzięki dostępności szybkiego testu enzymatycznego wykonywanego z suchej kropli krwi istnieje możliwość szybkiej diagnostyki w grupach ryzyka. Dostępna jest również metoda leczenia enzymatycznego. Dlatego należy zwiększyć świadomość na temat tej choroby zarówno wśród pediatrów, jak i internistów.

  Dowiedz się więcej
  Cena: 22,00 zł

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej