Audyt kliniczny w praktyce stomatologicznej


Autor: Arkadiusz Dziedzic

ISBN: 978-83-7563-185-2

Format: B5

Objętość: 220

Oprawa: Miękka

Cena: 42,00 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Praktyczny poradnik przeznaczony do realizacji projektu audytu wewnętrznego jako elementu zarządzania jakością w indywidualnych praktykach stomatologicznych, zakładach opieki zdrowotnej, a także jednostkach akademickich świadczących opiekę stomatologiczną.

Może być wykorzystany przez praktykujących lekarzy dentystów, personel pomocniczy, kierowników podmiotów ochrony zdrowia oraz kadrę zarządzającą jednostek medycznych.

Audyt kliniczny dotyczy różnorodnych aspektów praktyki klinicznej, uwzględniając m.in. wykonywane procedury lecznicze, właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, zapobieganie zakażeniom krzyżowym, zarządzanie ryzykiem oraz stałą ocenę jakości wykonywanej diagnostyki radiologicznej.


"Opracowanie w obszerny sposób przedstawia najważniejsze aspekty audytu w stomatologii opierając się przy tym na rzetelnych podstawach bibliograficznych (ponad 120 pozycji) – co czyni z niego wartościowe źródło miarodajnej, aktualnej wiedzy w tej dziedzinie, a także – referencji dla Czytelnika zainteresowanego poszerzeniem czy pogłębieniem wiedzy.

Jednak przede wszystkim może być ono traktowane jako praktyczny poradnik – jak podnosić jakość oraz zestaw wskazań dotyczących organizacji, realizacji i wykorzystania wyników audytu wewnętrznego".

dr inż. Stojgniew Jacek Sitko
Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński

Spis treści

Spis treści

1. Wprowadzenie 
2. Audyt kliniczny jako element zarządzania jakością w usługach medycznych i stomatologicznych 
2.1. Monitorowanie jakości usług stomatologicznych z wykorzystaniem audytu klinicznego 
2.2. System zarządzania jakością
3. Specyfika wewnętrznego audytu klinicznego w sektorze usług stomatologicznych 
3.1. Dlaczego należy przeprowadzać audyt kliniczny w stomatologii? 
3.2. Rola organizacji zawodowych, instytucji kontroli i nadzoru 
4. Charakterystyka wewnętrznego audytu klinicznego 
4.1. Cele audytu klinicznego 
4.2. Korzyści i funkcje audytu klinicznego 
4.3. Kluczowe elementy audytu klinicznego 
5. Audyt kliniczny jako ciągły proces 
5.1. Cykl audytu klinicznego 
5.2. Analiza zdarzeń nadzwyczajnych 
6. Rodzaje audytu klinicznego w praktyce stomatologicznej 
7. Standardy kliniczne w praktyce stomatologicznej 
7.1. Praktyka dentystyczna oparta na dowodach naukowych 
8. Przewodnik realizacji audytu klinicznego 
9. Metodyka audytu
10. Różnice pomiędzy audytem klinicznym, oceną usług i projektem badawczym 
11. Rola i zadania audytora 
12. Przykłady wybranych tematów do realizacji wewnętrznego audytu klinicznego w zakresie stomatologii 
12.1. Audyt kliniczny w zakresie dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji w podstawowej opiece stomatologicznej 
12.2. Audyt kliniczny w zakresie jakości diagnostyki radiologicznej
12.3. Audyt kliniczny w zakresie prowadzenia dokumentacji klinicznej 
12.4. Audyt w zakresie wyboru właściwego odstępu czasu pomiędzy okresowymi badaniami stomatologicznymi 
12.5. Audyt kliniczny w zakresie oceny jakości opieki stomatologicznej 
12.6. Audyt kliniczny z zakresu oceny i monitorowania stanu przyzębia 
12.7. Audyt kliniczny dotyczący antybiotykoterapii w podstawowej opiece stomatologicznej 
12.8. Audyt kliniczny z zakresu oceny ryzyka próchnicy oraz profilaktyki choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży 
12.9. Kompleksowy audyt wewnętrzny – zarządzanie jakością w podstawowej opiece stomatologicznej 
13. Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym 
Zarządzanie ryzykiem jako składowa audytu wewnętrznego 
14. Maturity Matrix Dentistry – narzędzie samooceny funkcjonowania praktyki stomatologicznej
W jaki sposób należy używać narzędzia MMD? 
15. Standards for better health – standardy dla lepszej opieki 
16. Peer review w praktyce stomatologicznej 
Podsumowanie i wnioski 
Słownik angielsko-polski terminów związanych z audytem klinicznym
Bibliografia 
Wykaz skrótów związanych z audytem klinicznym 
Załączniki:
Załącznik 1. Formularz propozycji audytu klinicznego
Załącznik 2. Zestawienie określonych standardów dotyczących wybranego tematu audytu 
Załącznik 3. Plan roczny audytu jednostki świadczącej opiekę stomatologiczną (przykład) 
Załącznik 4. Raport audytu klinicznego (feedback) 
Załącznik 5. Kwestionariusz identyfikacji występującego ryzyka 
Załącznik 6. Aplikacja peer review

Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej