Choroby zakaźne i pasożytnicze


Autor: Redakcja naukowa: Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk

ISBN: 978-83-7563-113-5

Format: A4

Objętość: 568 - tom I; 480 - tom II, 28 - Atlas rycin kolorowych

Oprawa: Twarda

Cena: 176,00 zł
Cena dla prenumeratorów : 149,60 zł
Opis

Szczegóły

Najnowsze odkrycia, praktyczna wiedza!
Pierwsze wydanie książki szybko zdobyło miano bestsellera, kolejna edycja ma szanse powtórzyć ten sukces. 
Publikacja prezentuje pełny zakres praktycznej wiedzy z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych, zawiera aktualne dane dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia uzupełnione o informacje na temat lekooporności w zakażeniach o różnej etiologii. Jest to pozycja interdyscyplinarna, niezbędna dla lekarzy wszystkich specjalności, również dla wszystkich posiadających pierwszą edycję książki.
 
Dlaczego musisz mieć tę pozycję?
 • 12 NOWYCH ROZDZIAŁÓW, w których m.in.:
  • wskazanie i omówienie różnic w diagnostyce i leczeniu zakażeń wirusowych i bakteryjnych u dzieci
  • nowe treści z zakresu medycyny geograficznej dotyczące wirusa Chikungunya (pierwszy przypadek europejski rozpoznano w środkowych Włoszech, w prowincji Rawenna w kwietniu 2007r.) oraz gorączki zachodniego Nilu
  • najważniejsze manifestacje skórne i śluzówkowe reakcji polekowych ważnych w diagnostyce różnicowej chorób zakaźnych (m.in.: osutka plamisto-grudkowa, zespół nadwrażliwości indukowanej lekami (DIHS), zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lella)
  • infekcje hantawirusowe, limfocytowe zapalenie opon i splotów naczyniówkowych, toksyczne uszkodzenia wątroby, enterokrwotoczny szczep E.Coli EHEC 0157:H7.
 • Większość zagadnień UAKTUALNIONO I WZBOGACONO O NOWE TREŚCI dotyczące patogenezy, diagnostyki, kliniki i leczenia.
 • WIĘCEJ ILUSTRACJI prezentujących objawy i sposoby leczenia.
 • Ważne informacje przedstawiono w formie podsumowań w krótkich tabelach „ZAPAMIĘTAJ”.
 • OPISY PRZYPADKÓW, które pozwolą czytelnikom lepiej zrozumieć tekst oraz odnieść zdobytą wiedzę do praktyki lekarskiej.
Spis treści

Spis treści

TOM I
Autorzy
Wstęp

CZĘŚĆ I
Wprowadzenie do chorób zakaźnych

1. Zarys epidemiologii chorób zakaźnych
 • Występowanie, szerzenie się i zwalczanie chorób zakaźnych
 • Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych
 • Gruźlica w Polsce i na świecie
 • Epidemiologia molekularna
2. Mechanizmy odporności oraz podstawy czynnej immunoprofilaktyki w chorobach zakaźnych 
3. Właściwości i mechanizmy działania preparatów ludzkich immunoglobulin do stosowania dożylnego (IVIG) 
4. Zakażenia wirusowe człowieka 
5. Gorączka nieznanego pochodzenia 
6. Choroby o nieznanej etiologii – udział czynników zakaźnych 
7. Nowe i powracające choroby zakaźne 
8. Bioterroryzm i obrona biologiczna 
9. Zasady rozpoznawania chorób zakaźnych 
10. Odrębności kliniczne, diagnostyczne i lecznicze wybranych zakażeń wirusowych i bakteryjnych u dzieci 
11. Metody diagnostyki laboratoryjnej
 • Znaczenie patobiochemii i medycyny laboratoryjnej w diagnostyce różnicowej zakażeń bakteryjnych i wirusowych
 • Diagnostyka bakteriologiczna
 • Diagnostyka serologiczna w chorobach zakaźnych
 • Techniki molekularne
 • Endoskopia w diagnostyce i terapii chorób zakaźnych
 • Radioizotopowa diagnostyka procesów zapalnych
12. Zakażenia szpitalne (obecnie zakażenia zakładowe) 
13. Zakażenia chirurgiczne 
14. Zakażenia w transplantologii 
15. Medycyna podróży 
16. Antybiotykoterapia w chorobach zakaźnych 
17. Bakteriemie, posocznica, wstrząs septyczny 
18. Zakażenia przenoszone drogą krwi 
19. Zakażenia perinatalne 
20. Najczęściej występujące ekspozycje zawodowe u pracowników medycznych
 
CZĘŚĆ II 
Choroby narządów i układów
 • Ostre i przewlekłe bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
 • Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
22. Udział węzłów chłonnych w patologii chorób zakaźnych i pasożytniczych 
23. Zmiany oczne w przebiegu chorób zakaźnych 
24. Skóra i tkanka podskórna
 • Klinika wybranych niepożądanych reakcji polekowych
  Prof. dr hab. Ryszard Żaba 
  Katedra i Klinika Dermatologii, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wysypki w przebiegu chorób wirusowych
 • Zapalenie tkanki podskórnej, ropne zapalenie skóry, ropnie i inne zakażenia skóry
25. Zakażenia górnych dróg oddechowych
 • Choroba przeziębieniowa
 • Zapalenie zatok
 • Zapalenia ucha środkowego
 • Zapalenia gardła o etiologii wirusowej
 • Zapalenia gardła o etiologii bakteryjnej
 • Zapalenia gruczołów ślinowych
 • Głębokie zapalenia tkanek miękkich szyi: ropień okołomigdałkowy, ropień zagardłowy i ropień przestrzeni przygardłowej
 • Bóle, zawroty głowy i upośledzenia słuchu w niektórych chorobach zakaźnych
26. Zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • Wirusowe zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • Bakteryjne zapalenie płuc
 • Atypowe zapalenia płuc
 • Grzybice dolnych dróg oddechowych
 • Diagnostyka laboratoryjna zakażeń dolnych dróg oddechowych
 • Zapalenia błony śluzowej żołądka
 • Zakażenie Helicobacter pylori i konsekwencje kliniczne
 • Zapalenie jelita cienkiego i jelita grubego
 • Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
 • Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej
 • Infekcyjne zapalenie trzustki
 • Zapalenie osierdzia
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Gorączka reumatyczna – zwężenie zastawki mitralnej
 • Zaburzenia rytmu serca w chorobach zakaźnych
29. Zakażenia w położnictwie i ginekologii 
30. Układ moczowy 
31. Choroby przenoszone drogą płciową
 • Epidemiologia i problemy zdrowia publicznego związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową
 • Zapalenia cewki moczowej i narządu rodnego
 • Kiła
 • Opryszczka narządów płciowych
 • Zakażenia wywołane przez genitalne typy HPV
 • Ziarniniak weneryczny
32. Zakażenie HIV/AIDS
 • Epidemiologia HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się
 • Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne
 • Leczenie antyretrowirusowe
 • Problemy ginekologiczne u kobiet zakażonych HIV
 • Zakażenia HIV w pediatrii
 • Diagnostyka zakażenia HIV u noworodka
 • Postępowanie z dzieckiem zakażonym HIV – terapia.
TOM II
 
Autorzy 
Wstęp

33. Medycyna geograficzna
 • Medycyna geograficzna ze szczególnym uwzględnieniem medycyny tropikalnej
 • Chikungunya – „nowa” zoonoza w Europie
 • Gorączka Zachodniego Nilu
34. Wybrane jednostki chorobowe przywlekane z krajów o ciepłym i gorącym klimacie
 • Pełzakowica (ameboza, amebiasis, amoebosis)
 • Zimnica (malaria)
 • Leiszmanioza
 • Filariozy
 • Trąd (lepra)
 • Dur brzuszny
 • Dury rzekome
35. Borelioza z Lyme i inne choroby przenoszone przez kleszcze
 • Transmisja i krążenie patogenów odkleszczowych, rola zmieniającego się środowiska
 • Borelioza z Lyme
 • Ludzka anaplazmoza granulocytarna
 • Babeszjoza
 • Odkleszczowe zapalenie mózgu
36. Wybrane parazytozy przewodu pokarmowego
 • Glistnica (ascariosis)
 • Tasiemczyce (taenioses)
 • Włosogłówczyca
 • Owsica
 • Giardioza
 • Choroba tęgoryjcowa (ancylostomosis)
 • Rzadkie zespoły biegunkowe wywołane przez pierwotniaki
37. Wybrane parazytozy tkankowe
 • Toksoplazmoza
 • Toksokaroza
 • Włośnica
 • Bąblowica
 • Wągrzyca
38. Choroby wywołane przez wirusy DNA i RNA
 • Choroby wywołane przez wirusy Herpes
 • Wirusy DNA II: papowawirusy
 • Poliomawirusy
 • Wirusy DNA III: adenowirusy, poksywirusy i parwowirusy
 • Adenowirusy
 • Pokswirusy
 • Papillomawirusy
 • Parwowirusy
 • Wirusy RNA I: pikornawirusy
 • Enterowirusy: wirusy polio, Coxsackie A, B i ECHO
 • Rynowirusy
 • Różyczka (rubella, German measles, three-day measles)
 • Grypa
 • Odra (morbilli, measles, rubeola)
 • Świnka, nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (parotitis epidemica, mumps)
 • Paragrypa
 • Zakażenie RSV
 • Wirusy RNA V Inne wirusy RNA 
 • RABDOWIRUSY Wścieklizna
 • KORONAWIRUSY
 • Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS)
 • Retrowirusy i zakażenia retrowirusowe (inne niż HIV)
 • KALICIWIRUSY
 • Wirus Norwalk
 • Gorączki krwotoczne (arenawirusy, filowirusy, buniawirusy, flawiwirusy)
 • Infekcja hantawirusowa
 • Limfocytowe zapalenie opon i splotów naczyniówkowych (LCM; choroba Amstronga-Walgrena, ang. Lymphochoriomeningitis; łac. Choriomeningitis lymphocytaria)
 • REOWIRUSY
 • Reowirusy, orbiwirusy i rotawirusy
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu A
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu E
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu D (HDV)
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • Zapalenia wątroby spowodowane innymi wirusami
 • Toksyczne uszkodzenie wątroby w praktyce lekarza chorób zakaźnych
41. Choroby prionowe u człowieka 
42. Choroby wywołane przez bakterie
 • Zakażenia gronkowcowe
 • Zakażenia paciorkowcowe
 • Błonica (diphtheria)
 • Listerioza
 • Różyca (erysipeloid)
 • Zakażenia wywołane przez Clostridium perfringens, zgorzel gazowa, zatrucie pokarmowe Zakażenia wywołane przez Clostridium difficile, rzekomobłoniaste poantybiotykowe zapalenie jelit
 • Botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym (botulismus)
 • Tężec (tetanus)
 • Wąglik (anthrax)
 • Inwazyjna choroba meningokokowa
 • Haemophilus influenzae
 • Krztusiec (pertussis)
 • Czerwonka bakteryjna (shigellosis)
 • Inne salmonellozy
 • Choroby wywołane przez Vibrio cholerae i inne gatunki Vibrio
 • Bruceloza
 • Dżuma
 • Tularemia
 • Jersinioza
 • Zakażenia wywołane przez Campylobacter i Helicobacter
 • Zakażenia pałeczką okrężnicy Escherichia coli
 • Zachorowania wywołane przez enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli EHEC (STEC/VTEC) i zespół hemolityczno-uremiczny (HUS)
 • Rodzaje: Klebsiella, Proteus, Serratia
 • Gram-ujemne pałeczki niefermentujące: Pseudomonas aeruginosa
 • Rodzaj Mycobacterium
 • Mikobakteriozy
 • Gruźlica
 • Leptospirozy
 • Legionelloza (Legionellaceae)
 • Mikoplazmowe zapalenie płuc i inne
 • Actinomycetaceae – promienica i inne aktynomikozy
 • Chlamydiozy
 • Rząd Rickettsiales
 • Erlichiozy
 • Zakażenia Bartonella spp. (bartonellozy)
 • Zakażenia Coxiella burnetii (gorączka Q)
43. Grzybice
 • Układowe zakażenia grzybicze
 • Grzybice skóry i paznokci
 Atlas rycin kolorowych
O Autorze

O Autorze

Redakcja naukowa: Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk
Reklama pod kategoriami z lewej strony

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej