Podstawy hematologii. Wydanie III


Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Anny Dmoszyńskiej, Tadeusza Robaka i Iwony Hus

ISBN: 978-83-7563-202-6

Format: B5

Objętość: 656

Oprawa: Miękka

Cena: 98,00 zł
Cena dla prenumeratorów : 83,30 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Kolejne wydanie, jednego z najbardziej uznanych podręczników z zakresu hematologii. 

Nowe wydanie „Podstaw hematologii” to:

  • najnowsza i najbardziej istotna wiedza z zakresu patogenezy, metod rozpoznawania i leczenia chorób układu krwiotwórczego
  • nowe rozdziały dotyczące m.in. diagnostyki cytometrycznej, metod molekularnych oraz terapii celowanych w hematoonkologii
  • prezentacja zagadnień odnoszących się do zasad leczenia przeciwkrzepliwego, szczepień ochronnych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego, wskazań do radioterapii w hematoonkologii i stanów nagłego zagrożenia życia w hematologii
  • szerokie ujęcie tematów związanych z nowymi możliwościami zastosowania komórek krwiotwórczych, a także z leczeniem wspomagającym i podtrzymującym w nowotworach hematologicznych
  • czytelny i przejrzysty podział na III części – ogólną, kliniczną i ilustracyjną

Książka „Podstawy hematologii” stanowi efekt wieloośrodkowej współpracy wybitnych specjalistów. Jest adresowana do studentów medycyny, ale będzie pomocna również lekarzom przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych, hematologii czy onkologii klinicznej.

Minęło już 6 lat od drugiego wydania „Podstaw hematologii”. W tym czasie nastąpił nie tylko znaczący postęp wiedzy dotyczący poznania i zrozumienia patogenezy wielu chorób układu krwiotwórczego, w tym nowotworów hematologicznych, ale zmieniło się również podejście terapeutyczne, co znalazło wyraz w różnego rodzaju rekomendacjach. Ostatnie lata to także czas rejestracji leków nowej generacji, takich jak inhibitory kinaz tyrozynowych i serynowych, leki immunomodulujące, inhibitory proteasomu. Zarejestrowano również nowe przeciwciała monoklonalne o znacznie większej skuteczności niż dotąd stosowane.

Postęp w dziedzinie diagnostyki i terapii wymógł wprowadzenie pewnych zmian w układzie książki. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, dodając nowe, tak jednak by nie zmienić znacząco objętości książki.(...) Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy przyjmą życzliwie publikację, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dwóch poprzednich wydań tego podręcznika.

Z przedmowy Anna Dmoszyńska, Tadeusz Robak, Iwona Hus

 

Spis treści

Spis treści

Przedmowa
 
CZĘŚĆ I. Ogólna 
ROZDZIAŁ 1 Hematopoeza – struktura, funkcja, zaburzenia, metody badań 
ROZDZIAŁ 2 Fizjologia hemostazy 
ROZDZIAŁ 3 Niedobory odporności (wrodzone i nabyte) 
ROZDZIAŁ 4 Wybrane aspekty genetyczne hematologii 
ROZDZIAŁ 5 Znaczenie wywiadu i badania przedmiotowego w diagnostyce hematologicznej 
ROZDZIAŁ 6 Podstawowe badania diagnostyczne w hematologii. Normy hematologiczne 
ROZDZIAŁ 7 Diagnostyka cytometryczna w hematoonkologii 
ROZDZIAŁ 8 Metody molekularne w hematoonkologii 
ROZDZIAŁ 9 Terapie celowane w hematoonkologii
 
CZĘŚĆ II. Klinika chorób krwi 
ROZDZIAŁ 10 Diagnostyka i leczenie niedokrwistości 
ROZDZIAŁ 11 Zaburzenia ilościowe i jakościowe krwinek białych 
ROZDZIAŁ 12 Zespoły mielodysplastyczne 
ROZDZIAŁ 13 Ostre białaczki 
ROZDZIAŁ 14 Przewlekłe białaczki limfoidalne 
ROZDZIAŁ 15 Szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne 
ROZDZIAŁ 16 Przewlekła białaczka szpikowa 
ROZDZIAŁ 17 Inne przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne 
ROZDZIAŁ 18 Chłoniaki  
ROZDZIAŁ 19 Chłoniak Hodgkina 
ROZDZIAŁ 20 Wskazania do autologicznego i allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych w hematologii
ROZDZIAŁ 21 Leczenie wspomagające w chorobach hematologicznych 
ROZDZIAŁ 22 Leczenie podtrzymujące w nowotworach hematologicznych 
ROZDZIAŁ 23 Nowe możliwości zastosowania komórek krwiotwórczych 
ROZDZIAŁ 24 Zaburzenia krzepnięcia krwi 
ROZDZIAŁ 25 Płytkowe skazy krwotoczne 
ROZDZIAŁ 26 Zasady leczenia przeciwkrzepliwego 
ROZDZIAŁ 27 Podstawy transfuzjologii klinicznej 
ROZDZIAŁ 28 Szczepienia ochronne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego 
ROZDZIAŁ 29 Wskazania do radioterapii w hematoonkologii 
ROZDZIAŁ 30 Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii 
ROZDZIAŁ 31 Odrębności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego w starszym wieku 
ROZDZIAŁ 32 Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u kobiet w ciąży
 
CZĘŚĆ III. Ilustracyjna 
Indeks
Fragmenty książki

Product Attachments

View FileRozdział II. Hematologia    Size: (264.85 KB)
Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej