Podręcznik farmakologii i terapii Goodmana & Gilmana


Autor: Pod. red. L. Brunton, K. Parker, D. Blumenthal, I. Buxton Red. wydania polskiego: Włodzimierz Buczko

ISBN: 978-83-7563-055-8

Format: A4

Objętość: 816

Oprawa: Twarda

Cena: 100,80 zł
Cena dla prenumeratorów : 85,68 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Książka prezentuje wiadomości w sposób kompleksowy, logiczny i uporządkowany. Systematyzuje wiedzę na temat współczesnej terapii farmakologicznej wielu schorzeń. Zawiera najnowsze dane i osiągnięcia farmacji oparte na medycynie faktów ostatnich lat. Ogrom wiedzy przedstawiony jest w przystępnej, przejrzystej i podręcznej formie. Z uwagi na format książka stanie się codziennym doradcą w praktyce lekarskiej. Całość dopełniają doskonałe ryciny oraz bogate w treści tabele.

Spis treści

Spis treści

CZĘŚĆ I
ZASADY OGÓLNE
1. Farmakokinetyka i farmakodynamika:
dynamika wchłaniania, dystrybucji, działania i eliminacji leku  - bibliografia
2. Transportery błonowe a odpowiedź na lek - bibliografia
3. Metabolizm leków - bibliografia 
4. Farmakogenetyka - bibliografia 
5. Terapia lekowa - bibliografia
 
CZĘŚĆ II
LEKI DZIAŁAJĄCE POPRZEZ SYNAPSY LUB MIEJSCA POŁĄCZEŃ NEUROEFEKTOROWYCH
6. Neuroprzekaźnictwo: autonomiczny i somatyczny układ nerwowy - bibliografia 
7. Agoniści i antagoniści receptorów muskarynowych - bibliografia 
8. Inhibitory acetylocholinoesterazy - bibliografia 
9. Substancje działające w złączu nerwowo -mięśniowym i w zwojach autonomicznych - bibliografia 
10. Agoniści i antagoniści adrenergiczni - bibliografia 
11. 5 -hydroksytryptamina (serotonina) - bibliografia
 
CZĘŚĆ III
LEKI DZIAŁAJĄCE NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
12. Neuroprzekaźnictwo a ośrodkowy układ nerwowy - bibliografia 
13. Środki znieczulenia ogólnego - bibliografia 
14. Środki miejscowo znieczulające - bibliografia 
15. Gazy stosowane w lecznictwie: O2, CO2, NO, He - bibliografia 
16. Leki nasenne i uspokajające - bibliografia 
17. Farmakoterapia depresji i zaburzeń lękowych - bibliografia 
18. Farmakoterapia psychoz i manii - bibliografia 
19. Farmakoterapia padaczek - bibliografia 
20. Leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego - bibliografia 
21. Analgetyki opioidowe - bibliografia 
22. Farmakologia i toksykologia etanolu - bibliografia 
23. Uzależnienia lekowe i nadużywanie leków - bibliografia
 
CZĘŚĆ IV
AUTAKOIDY: LECZENIE PROCESU ZAPALNEGO
24. Histamina, bradykinina i ich antagoniści - bibliografia 
25. Autakoidy lipidowe: eikozanoidy i czynnik pochodzenia płytkowego - bibliografia 
26. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Farmakoterapia dny moczanowej - bibliografia 
27. Farmakoterapia astmy - bibliografia
 
CZĘŚĆ V
LEKI WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJE NEREK I UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
28. Diuretyki - bibliografia 
29. Wazopresyna i inne substancje wpływające na nerkową gospodarkę wodną - bibliografia 
30. Renina i angiotensyny - bibliografia 
31. Leczenie choroby niedokrwiennej serca - bibliografia 
32. Terapia nadciśnienia tętniczego - bibliografia 
33. Farmakoterapia zastoinowej niewydolności serca - bibliografia 
34. Leki przeciwarytmiczne - bibliografia 
35. Terapia hipercholesterolemii i dyslipidemii - bibliografia
 
CZĘŚĆ VI
LEKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEWÓD POKARMOWY
36. Farmakoterapia chorób zależnych od działania kwasu solnego, choroby wrzodowej i choroby refluksowej -bibliografia 
37. Leczenie chorób jelit, zaburzeń wchłaniania; leki przeciwwymiotne; leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i trzustki - bibliografia 
38. Farmakoterapia stanów zapalnych jelit - bibliografia
 
CZĘŚĆ VII
CHEMIOTERAPIA ZAKAŻEŃ PASOŻYTNICZYCH
39. Chemioterapia zakażeń pierwotniakowych - bibliografia 
40. Chemioterapia infekcji pierwotniakowych - bibliografia 
41. Chemioterapia robaczyc - bibliografia
 
CZĘŚĆ VIII
CHEMIOTERAPIA CHORÓB WYWOŁYWANYCH PRZEZ DROBNOUSTROJE
42. Ogólne zasady chemioterapii chorób wywoływanych przez drobnoustroje - bibliografia 
43. Sulfonamidy, trymetoprym -sulfametoksazol, chinolony oraz leki stosowane w zakażeniach dróg moczowych -bibliografia 
44. Penicyliny, cefalosporyny i inne antybiotyki β -laktamowe - bibliografia 
45. Aminoglikozydy - bibliografia 
46. Inhibitory syntezy białek oraz pozostałe leki przeciwbakteryjne - bibliografia 
47. Chemioterapia gruźlicy, trądu i chorób wywoływanych przez kompleks Mycobacterium avium - bibliografia 
48. Leki przeciwgrzybicze - bibliografia 
49. Leki przeciwwirusowe (niewykazujące działania wobec retrowirusów) - bibliografia 
50. Leki przeciwko retrowirusom oraz terapia zakażeń HIV- bibliografia
 
CZĘŚĆ IX
CHEMIOTERAPIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
51. Leki przeciwnowotworowe - bibliografia
 
CZĘŚĆ X
IMMUNOMODULATORY
52. Immunosupresanty, tolerogeny, immunostymulatory - bibliografia
 
CZĘŚĆ XI
LEKI WPŁYWAJĄCE NA KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
53. Czynniki hematopoetyczne - bibliografia 
54. Krzepnięcie krwi, leki przeciwzakrzepowe, trombolityczne i przeciwpłytkowe - bibliografia
 
CZĘŚĆ XII
HORMONY I ANTAGONIŚCI HORMONÓW
55. Hormony przysadki i podwzgórzowe hormony uwalniające - bibliografia 
56. Tarczyca i leki przeciwtarczycowe - bibliografia 
57. Estrogeny i progestageny - bibliografia 
58. Androgeny - bibliografia 
59. Hormon adrenokortykotropowy, steroidy kory nadnerczy i ich syntetyczne analogi. Inhibitory syntezy i działania hormonów kory nadnerczy - bibliografia 
60. Insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe oraz farmakologia części endokrynnej trzustki - bibliografia 
61. Czynniki wpływające na homeostazę mineralną i metabolizm kości - bibliografia
 
CZĘŚĆ XIII
DERMATOLOGIA
62. Farmakologia dermatologiczna - bibliografia
 
CZĘŚĆ XIV
OFTALMOLOGIA
63. Farmakologia oka - bibliografia
 
CZĘŚĆ XV
TOKSYKOLOGIA
64. Ogólne zasady toksykologii i leczenia zatruć - bibliografia 
65. Metale ciężkie i ich antagoniści - bibliografia
 
DODATEK A
Zasady wypisywania recept oraz współpracy z pacjentem - bibliografia 
 
INDEKS
Fragmenty książki

Product Attachments

View FilePodręcznik farmakologii, rozdział V    Size: (177.81 KB)
View FilePodręcznik farmakologii, rozdział VI    Size: (405.68 KB)
View FilePodręcznik farmakologii, rozdział XXXVI    Size: (257.93 KB)
View FilePodręcznik farmakologii, rozdział LXII    Size: (201.56 KB)
View FilePodręcznik farmakologii, rozdział LXIII    Size: (796.01 KB)
Reklama pod kategoriami z lewej strony

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej