Dermatologia


Autor: Wolfram Sterry, Ralf Paus, Walter Burgdorf // Redakcja naukowa wydania polskiego: Waldemar Placek

ISBN: 978-83-60608-32-6

Format: A4

Objętość: 568

Oprawa: Twarda

Cena: 161,70 zł
Cena dla prenumeratorów : 137,45 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Skóra jest naszym największym organem. Kiedy choruje – leczenie może być naprawdę długie i ciężkie. Publikacja ta, opracowana przez doświadczonych lekarzy praktyków, jest niezwykle użytecznym przewodnikiem po zasadach diagnostyki i metodach leczenia chorób skóry. 

  • Treść pogrupowano wg ważności zjawisk, mechanizmów i objawów.
  • Zasady leczenia uporządkowano wg stanu skóry i typu produktu, by ułatwić odnalezienie poszczególnych preparatów w codziennej praktyce medycznej.
  • Ponad 300 kolorowych ilustracji, diagramy, tabele, wykresy oraz praktyczne wskazówki kliniczne.
  • Zawiera opisy chorób z pogranicza innych dziedzin medycyny, w których zmiany skórne stanowią istotną manifestację kliniczną.
  • By zwrócić uwagę czytelnika na szczególnie ważne problemy, uwagi te wyróżniono i oznaczono wykrzyknikami.  

Zawartość książki to między innymi:

  • zwięzły przegląd zagadnień dotyczących biologii i anatomii skóry oraz opis „krok po kroku” badania dermatologicznego,
  • uzupełniony ilustracjami obszerny opis chorób skóry i jej przydatków, z uwzględnieniem istotnych informacji na temat patogenezy, objawów klinicznych, metod diagnostycznych, diagnostyki różnicowej i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych,
  • przegląd aktualnych zasad i schematów leczenia miejscowego, ogólnego oraz radioterapii chorób dermatologicznych, z uwzględnieniem aspektów dermatologii zabiegowej, gojenia się ran oraz postępowania w stanach nagłych,
  • przegląd leków stosowanych w leczeniu ogólnym oraz najczęściej stosowanych składników leków recepturowych i receptur oraz zbiorcze tabele opracowane dla ułatwienia rozpoznawania przedmiotowych i subiektywnych objawów pacjenta.

Największą zaletą książki jest przystępna forma przekazu trudnych i fachowych zagadnień, z wypunktowaniem najważniejszych aspektów i problemów, co ułatwia ich przyswojenie. Niewątpliwym atutem podręcznika są opisy rzadko spotykanych jednostek i zespołów chorobowych oraz wiadomości z zakresu dermatochirurgii, laseroterapii i dermatologii estetycznej, dzięki czemu książka ta stanowi znakomity podręcznik z zakresu dermatologii, który w pełni odpowiada nowym kierunkom zintegrowanej medycyny i stanowi doskonałe kompendium wiedzy dermatologicznej również dla lekarzy innych specjalności.

Dr hab. n. med. Hanna Wolska, prof. nadzw. AM

Spis treści

Spis treści

PRZEDMOWA

I. WPROWADZENIE DO BIOLOGII SKÓRY
1.1. Informacje ogólne 
1.2. Anatomia czynnościowa 
1.3. Naskórek 
1.4. Włos 
1.5. Błona podstawna 
1.6. Skóra właściwa 
1.7. Tkanka podskórna 
1.8. Układ neuroendokrynno--immunologiczny 
1.9. Podsumowanie 

II. DIAGNOSTYKA DERMATOLOGICZNA
2.1. Rozpoznawanie chorób skóry 
2.2. Opis zmian skórnych
2.3. Wykwity pierwotne i wtórne 
2.4. Dodatkowe cechy pomocne w rozpoznaniu
2.5. Narzędzia diagnostyczne 
2.6. Wywiad 
2.7. Rozpoznanie histologiczne 
2.8. Diagnostyka molekularna 
2.9. Diagnostyka mikologiczna 
2.10. Rozpoznawanie chorób włosów 

III. POZOSTAŁE METODY DIAGNOSTYCZNE
3.1. Diagnostyka flebologiczna 
3.2. Testy alergiczne 
3.3. Próby świetlne 
3.4. Ultrasonografia

IV. CHOROBY WIRUSOWE
4.1. Zagadnienia ogólne 
4.2. Infekcje pokswirusami 
4.3. Zakażenia wirusami Herpes 
4.4. Zakażenia pikornawirusami 
4.5. Objawy skórne wirusowego zapalenia wątroby 
4.6. Ludzki wirus brodawczaka 

V. CHOROBY BAKTERYJNE
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Bakterie Gram--dodatnie: Staphylococci 
5.3. Bakterie Gram--dodatnie: Paciorkowce 
5.4. Bakterie Gram-dodatnie: Maczugowce 
5.5. Zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi 
5.6. Różne zakażenia bakteryjne 
5.7. Zakażenia odzwierzęce (zoonozy) 
5.8. Borelioza 
5.9. Zakażenie mikobakteriami: gruźlica 
5.10. Zakażenia mikobakteriami: trąd 
5.11. Zakażenia atypowymi mikobakteriami
5.12. Promienica 
5.13. Nokardioza 

VI. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ GRZYBY
6.1. Terminologia 
6.2. Dermatofity 
6.3. Drożdże 
6.4. Grzybice podskórne 
6.5. Grzybice układowe

VII. INNE CHOROBY ZAKAŹNE
7.1. Leiszmanioza (leishmaniasis)
7.2. Inne zakażenia pierwotniakowe 
7.3. Wszawica (pediculosis) 
7.4. Świerzb (scabies) 
7.5. Inne epizoonozy [choroby wywołane przez stawonogi – przyp. tłum.]
7.6. Choroby wywołane przez robaki

VIII. CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Kiła 
8.3. Krętkowice endemiczne 
8.4. Rzeżączka 
8.5. Inne choroby przenoszone drogą płciową 

IX. ZAKAŻENIE HIV I AIDS
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Objawy skórne 
9.3. Objawy pozaskórne 

X. CHOROBY ALERGICZNE
10.1. Mechanizmy podstawowe 
10.2. Pokrzywka 
10.3. Obrzęk naczynioruchowy 
10.4. Alergie pokarmowe
10.5. Inne choroby alergiczne 
10.6. Odczulanie 

XI. REAKCJE NA LEKI
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Częste reakcje polekowe 
11.3. Ciężkie skórne reakcje polekowe 
11.4. Rzadkie reakcje polekowe 
11.5. Reakcje pseudoalergiczne 

XII. ZAPALENIE SKÓRY (DERMATITIS)
12.1. Atopowe zapalenie skóry
12.2. Zespoły związane z atopowym zapaleniem skóry 
12.3. Kontaktowe zapalenie skóry 
12.4. Inne odmiany zapalenia skóry 

XIII. KOLAGENOZY – CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
13.1. Klasyfikacja i informacje ogólne 
13.2. Toczeń rumieniowaty (LE) 
13.3. Zapalenie skórno-mięśniowe oraz zapalenie wielomięśniowe 
13.4. Morphea 
13.5. Liszaj twardzinowy 
13.6. Stwardnienie układowe 
13.7. Twardzina rzekoma 
13.8. Mieszana choroba kolagenowo-naczyniowa 
13.9. Inne choroby o podłożu reumatoidalnym 
13.10. Zespół Raynauda 
13.11. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi 

XIV. AUTOIMMUNIZACYJNE DERMATOZY PĘCHERZOWE
14.1. Klasyfikacja 
14.2. Grupa pęcherzycy 
14.3. Grupa pemfigoidu 
14.4. Podnaskórkowe IgA schorzenia
14.5. Opryszczkowate zapalenie skóry 
14.6. Przegląd diagnostyki 

XV. PLAMICA I ZAPALENIE NACZYŃ
15.1. Wprowadzenie 
15.2. Plamica 
15.3. Skórne zapalenia naczyń 
15.4. Odmiany skórnego zapalenia naczyń 
15.5. Układowe zapalenia naczyń 
15.6. Livedo 
15.7. Zamknięcie naczyń i martwica skóry

XVI. CHOROBY GRUDKOWO-ZŁUSZCZAJĄCE
16.1. Łuszczyca (psoriasis) 
16.2. Łuszczyca stawowa (psoriatic arthritis)
16.3. Zespół Reitera
16.4. Łojotokowe zapalenie skóry (seborrheic dermatitis) 
16.5. Łupież azbestowy (pityriasis amiantacea) 
16.6. Łupież czerwony mieszkowy (pityriasis rubra pilaris) 
16.7. Łupież różowy (pityriasis rosea) 
16.8. Przyłuszczyca drobnoogniskowa (small--patch parapsorisis) 
16.9. Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) 
16.10. Erytrodermia 
16.11. Rumienie różnokształtne (figurate erythemas) 
16.12. Choroby liszajowate (lichenoid dermatitis) 

XVII. CHOROBY ZIARNINIAKOWE I NEKROBIOTYCZNE
17.1. Choroby ziarniniakowe 
17.2. Choroby nekrobiotyczne 

XVIII. DERMATOZY WYWOŁANE CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI I CHEMICZNYMI
18.1. Fotodermatozy 
18.2. Starzenie się wywołane światłem i fotokarcinogeneza 
18.3. Genodermatozy związane z nadwrażliwością na światło 
18.4. Choroby wywołane przez krioproteiny 
18.5. Choroby związane z działaniem niskiej temperatury 

XIX. CHOROBY METABOLICZNE
19.1. Porfirie 
19.2. Zaburzenia metabolizmu lipidów 
19.3. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów 
19.4. Zaburzenia metabolizmu związków mineralnych 
19.5. Zaburzenia endokrynologiczne 
19.6. Mucynozy 
19.7. Zmiany skórne w przebiegu gammapatii monoklonalnych 
19.8. Dna moczanowa 
19.9. Amyloidoza
19.10. Palenie tytoniu a skóra 

XX. ŚWIĄD I ŚWIERZBIĄCZKA
20.1. Świąd 
20.2. Świerzbiączka (prurigo) 

XXI. GENODERMATOZY
21.1. Kod MIM 
21.2. Rybie łuski 
21.3. Inne zaburzenia rogowacenia 
21.4. Nadmierne rogowacenie dłoni i stóp (keratodermia) 
21.5. Zmiany linijne lub pasmowate 
21.6. Dysplazje ektodermalne 
21.7. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB) 
21.8. Choroby tkanki łącznej 
21.9. Dermatozy perforujące 
21.10. Poikilodermia 
21.11. Nerwiakowłókniakowatość 
21.12. Stwardnienie guzowate 
21.13. Genodermatozy towarzyszące nowotworom 

XXII. ZABURZENIA PIGMENTACJI
22.1. Wprowadzenie 
22.2. Hipopigmentacja 
22.3. Brązowe przebarwienia 
22.4. Niebieskie i szare przebarwienia 
22.5. Hiperpigmentacja siatkowata i dyschromatoza 

XXIII. GUZY MELANOCYTOWE
23.1. Łagodne guzy melanocytowe 
23.2. Plamy soczewicowate (lentigenes) 
23.3. Znamiona melanocytowe 
23.4. Czerniak złośliwy 

XXIV. TORBIELE I NOWOTWORY NASKÓRKA
24.1. Torbiele 
24.2. Znamiona naskórkowe i organoidalne 
24.3. Łagodne nowotwory naskórka 
24.4. Rak in situ 
24.5. Złośliwe nowotwory naskórkowe 

XXV. NOWOTWORY PRZYDATKÓW SKÓRY
25.1. Informacje ogólne 
25.2. Nowotwory łagodne różnicujące się w kierunku gruczołów potowych ekrynowych 
25.3. Nowotwory łagodne różnicujące się w kierunku gruczołów potowych apokrynowych 
25.4. Nowotwory łagodne różnicujące się w kierunku gruczołów łojowych 
25.5. Nowotwory łagodne różnicujące się w kierunku mieszka włosowego 
25.6. Złośliwe nowotwory przydatków 

XXVI. GUZY TKANEK MIĘKKICH
26.1. Guzy tkanki łącznej 
26.2. Guzy wywodzące się z mięśni gładkich 
26.3. Guzy wywodzące się z tkanki tłuszczowej 
26.4. Wady rozwojowe i guzy naczyń 
26.5. Guzy nerwowe 

XXVII. INNE GUZY SKÓRY
27.1. Mastocytozy 
27.2. Histiocytozy 

XXVIII. CHŁONIAKI SKÓRNE I BIAŁACZKA
28.1. Łagodne nacieki limfocytarne 
28.2. Pierwotne chłoniaki skórne 
28.3. Pierwotne chłoniaki skórne z komórek T
28.4. Pierwotne skórne chłoniaki z limfocytów B 
28.5. Białaczka i skóra 

XXIX. ZESPOŁY PARANEOPLASTYCZNE

XXX. CHOROBY WARG I ŚLUZÓWKI JAMY USTNEJ
30.1. Zapalenie i leukoplakia 
30.2. Leukoplakia (rogowacenie białe) 
30.3. Schorzenia języka 
30.4. Nadziąślak 
30.5. Aftowe zapalenie jamy ustnej 

XXXI. CHOROBY WŁOSÓW I SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY
31.1. Łysienie: wprowadzenie 
31.2. Łysienie wrodzone i zmniejszenie liczby włosów 
31.3. Rozlane łysienie niebliznowaciejące
31.4. Łysienie ograniczone, niebliznowaciejące 
31.5. Łysienie bliznowaciejące 
31.6. Zmiany strukturalne włosów 
31.7. Nadmierne owłosienie 
31.8. Hirsutyzm
31.9. Choroby skóry owłosionej głowy 

XXXII. CHOROBY PAZNOKCI
32.1. Wstęp 
32.2. Wrodzone anomalie paznokciowe 
32.3. Zakażenia aparatu paznokciowego 
32.4. Nabyte zmiany paznokciowe 

XXXIII. CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH

XXXIV. CHOROBY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH
34.1. Trądzik 
34.2. Trądzik różowaty 
34.3. Zapalenie skóry wokół ust

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej