Fitzpatrick. Atlas i zarys dermatologii klinicznej Tom I-III


Autor: Klaus Wolff, Richard A. Johnson, Arturo P. Saavedra // Redakcja naukowa wydania polskiego: Dorota Krasowska

ISBN: 978-83-7563-155-5

Format: A4

Objętość: 1009

Oprawa: Twarda

Cena: 297,00 zł
Cena dla prenumeratorów : 252,45 zł
Opis

Szczegóły

 Numer 1 na świecie wśród ilustrowanych podręczników z zakresu dermatologii!
 
Atlas dermatologii – numer jeden na świecie – zaktualizowany, aby dotrzymać kroku współczesnej praktyce lekarskiej

  • Niezbędny i zaktualizowany przewodnik dla dermatologów, lekarzy wszystkich specjalności oraz studentów medycyny na całym świecie
  • Szeroki zakres wiedzy na temat etiologii, patogenezy, postępowania i leczenia chorób dermatologicznych
  • Ponad 1000 najwyższej jakości kolorowych zdjęć klinicznych
  • Nowe rozdziały prezentujące innowacyjne metody diagnostyki i leczenia chorób skóry
  • Wyszczególnienie zmian występujących na skórze różnej barwy, co ułatwia rozpoznawanie chorób u osób odmiennych grup etnicznych
  • Czytelny podział książki na cztery części według kolorystycznego schematu
  • Kody ICD-9 i ICD-10 dla każdej jednostki chorobowej
Wiodące na świecie i najbardziej zaufane źródło medyczne.
Spis treści

Spis treści

Przedmowa 
Podziękowania
Przedmowa do wydania polskiego 
Wstęp 
Zarys diagnostyki dermatologicznej
Schemat diagnostyki dermatologicznej 
Szczególne badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce dermatologicznej   

CZĘŚĆ I

CHOROBY SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH

ROZDZIAŁ 1

CHOROBY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH I APOKRYNOWYCH 

Trądzik pospolity i trądzik ropowiczy 2
Trądzik różowaty 7
Zapalenie okołoustne 11
Trądzik odwrócony, ropne zapalenie gruczołów apokrynowych 13
Choroba Foxa-Fordyce’a  15 

ROZDZIAŁ 2

WYPRYSK/ZAPALENIE SKÓRY 

Kontaktowe zapalenie skóry 16
Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (irritant contact dermatitis – ICD) 16
Ostre kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 17
Przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 19
Szczególne postacie kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia 20
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 22
Szczególne postacie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry 26
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry spowodowane roślinami 26
Krwiopochodne alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (systemic ACD) 29
Powietrznopochodne alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (airborne ACD) 29
Atopowe zapalenie skóry 30
Sugerowany algorytm postępowania w atopowym zapaleniu skóry 37
Liszaj zwykły przewlekły (lichen simplex chronicus – LSC) 37
Świerzbiączka guzkowa (prurigo nodularis – PN) 39
Wyprysk potnicowy (dyshidrotic eczematous dermatitis) 40
Wyprysk pieniążkowaty 41
Zapalenie skóry z autoalergizacji 42
Łojotokowe zapalenie skóry 43
Zapalenie skóry z przesuszenia 46 

ROZDZIAŁ 3

ŁUSZCZYCA I CHOROBY SKÓRY PODOBNE DO ŁUSZCZYCY

Łuszczyca 47
Łuszczyca pospolita 47
Łuszczyca krostowa 53
Łuszczyca krostowa dłoni i stóp 53
Łuszczyca krostowa uogólniona (von Zumbusch) 54
Erytrodermia łuszczycowa 55
Łuszczycowe zapalenie stawów 56
Leczenie łuszczycy 56
Łupież czerwony mieszkowy (pityriasis rubra pilaris – PRP) 59
Łupież różowy 61
Przyłuszczyca plackowata (parapsoriasis en plaques – PP) 63
Przyłuszczyca (ostra i przewlekła) (pityriasis lichenoides – PL) 66 

ROZDZIAŁ 4

RYBIA ŁUSKA

Rybia łuska zwykła o dziedziczeniu autosomalnym dominującym (dominant ichthyosis vulgaris – DIV) 68
Rybia łuska dziedziczona recesywnie związana z chromosomem X (X-linked ichthyosis – XLI) 7
Rybia łuska blaszkowata (lamellar ichthyosis – LI) 72
Wrodzona erytrodermia ichtiotyczna, odmiana pęcherzowa, hiperkeratoza epidermolityczna (epidermolytic hyperkeratosis – EH) 73
Rybia łuska noworodków 75
Dziecko kolodionowe 75
Płód arlekinowy (harlequin fetus) 76
Wrodzone zespoły rybich łusek 77
Rybia łuska nabyta 78
Wrodzone rogowce dłoni i stóp 79 

ROZDZIAŁ 5

RÓŻNE ZABURZENIA EPIDERMALNE 

Rogowacenie ciemne (acanthosis nigricans – AN) 81
Choroba Dariera (Darier disease – DD) 8
Choroba Grovera (Grover disease – GD) 86
Choroba Hailey-Hailey (rodzinna łagodna pęcherzyca) 87
Rozsiana powierzchowna posłoneczna porokeratoza (disseminated superficial actinic porokeratosis – DSAP) 88 

ROZDZIAŁ 6

UWARUNKOWANE GENETYCZNIE I NABYTE CHOROBY PĘCHERZOWE 

Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka (hereditary epidermolysis bullosa – EB) 89
Pęcherzyca 96
Pemfigoid (bullous pemphigoid – BP) 102
Pemfigoid bliznowaciejący 104
Pemfigoid ciężarnych (pemphigoid gestationis – PG) 105
Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis – DH) 106
Linijna IgA dermatoza (linear IgA dermatosis – LAD) 109
Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (epidermolysis bullosa acquisita – EBA) 110 

ROZDZIAŁ 7

CHOROBY NEUTROFILOWE

Piodermia zgorzelinowa (pyoderma gangrenosum – PG) 111
Zespół Sweeta (Sweet syndrome – SS) 115
Ziarniniak twarzy (granuloma faciale – GF) 117
Rumień guzowaty (erythema nodosum – EN) 117
Inne postacie zapalenia tkanki podskórnej 120 

ROZDZIAŁ 8

NASILONE, ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU ZMIANY SKÓRNE U CIĘŻKO CHORYCH PACJENTÓW

Erytrodermia, złuszczające zapalenie skóry
(exfoliative erythroderma syndrome – EES) 122
Osutki u pacjentów gorączkujących 128
Zespół Stevensa-Johnsona (Stevens-Johnson syndrome – SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (toxic epidermal necrolysis – TEN) 

ROZDZIAŁ 9

NOWOTWORY I ROZROSTY ŁAGODNE

Zaburzenia melanocytowe 136
Znamiona melanocytowe nabyte (nevomelanocytic nevi – NMN) 136
Znamię melanocytowe (typu „halo”) 140
Znamię błękitne (blue nevus) 142
Znamię płaskie (nevus spilus) 143
Znamię Spitz (Spitz nevus) 145
Plama mongolska 146
Znamię Ota 147
Malformacje i guzy naczyniowe 148
Guzy naczyniowe 149
Naczyniak krwionośny dziecięcy (hemangioma of infancy – HI) 149
Ziarniniak naczyniowy, ziarniniak ropowiczy (granuloma pyogenicum) 152
Guz splotowy (glomus tumor) 153
Mięsak naczyniowy (angiosarcoma) 154
Malformacje naczyniowe 154
Malformacje kapilarne 155
Plama typu czerwonego wina (port-wine stain – PWS) 155
Naczyniak pajączkowaty, naczyniak gwiaździsty (spider angioma) 156
Jeziorko żylne (venous lake) 157
Naczyniak wiśniowy (cherry angioma) 158
Rogowiec krwawy (angiokeratoma) 159
Malformacje naczyń limfatycznych 160
Naczyniak limfatyczny (lymphangioma) 160
Malformacje kapilarno-żylne (capillary/venous malformation – CVM) 161
Torbiele o różnorodnym pochodzeniu i torbiele rzekome 163
Torbiel nabłonkowa, torbiel naskórkowa (epidermoid cyst) 163
Torbiel trichilemmalna 164
Torbiel naskórkowa wszczepienna (epidermal inclusion cyst) 164
Prosak (milium) 165
Torbiel śluzowa palca 166
Nowotwory łagodne i rozrosty o różnorodnym pochodzeniu 167
Brodawka łojotokowa (verruca seborrhoica) 167
Znamię Beckera (Becker nevus – BN) 170
Nabłoniak włosowy (trichoepithelioma) 171
Gruczolak potowy przewodowy o charakterze znamienia (syringoma) 172
Przerost gruczołów łojowych (hyperplasia sebacea) 173
Znamię łojowe (nevus sebaceous) 173
Znamię naskórkowe (nevus epidermalis) 174
Łagodne nowotwory oraz rozrosty skórne i podskórne 175
Tłuszczak (lipoma) 175
Włókniak twardy (dermatofibroma) 176
Blizny przerostowe i bliznowce 176
Dziecięca włókniakowatość palców 179
Włókniak miękki (fibroma molle, soft fibroma) 180

ROZDZIAŁ 10

NADWRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO I CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE I JONIZUJĄCE

Fotodermatozy 181
Oparzenie słoneczne (sunburn) 184
Fotonadwrażliwość wywołana lekami/substancjami chemicznymi 186
Fototoksyczne zapalenie skóry indukowane substancjami chemicznymi/lekami 186
Systemowe fototoksyczne zapalenie skóry 187
Miejscowe fototoksyczne zapalenie skóry 189
Świetlne zapalenie skóry wywołane przez rośliny (phytophotodermatitis – PPD) 189
Fotoalergiczne zapalenie skóry indukowane substancjami chemicznymi/lekami 191
Wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphous light eruption – PMLE) 193
Pokrzywka słoneczna (solar urticaria ) 196
Choroby skóry zaostrzane przez światło 197
Porfiria 197
Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda – PCT) 198
Porfiria mieszana (variegate porphyria – VP) 201
Protoporfiria erytropoetyczna (erythropoietic protoporphyria – EPP) 202
Przewlekłe uszkodzenie słoneczne 204
Starzenie się skóry pod wpływem światła (dermatoheliosis – DHe; photoaging) 204
Plama soczewicowata odsłoneczna (solar lentigo) 206
Chondrodermatitis nodularis helicis 207
Rogowacenie słoneczne (actinic keratosis) 207
Reakcje skórne wywoływane przez promieniowanie jonizujące 210
Skórny zespół popromienny (radiation dermatitis) 210 

ROZDZIAŁ 11

ZMIANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY 

Zmiany przedrakowe i raki skóry pochodzenia naskórkowego 214
Róg skórny (cutaneous horn) 215
Rogowacenie arsenowe 216
Rak kolczystokomórkowy in situ (squamous cell carcinoma in situ – SCC in situ) 216
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy (squamous cell carcinoma – SCC) 220
Rogowiak kolczystokomórkowy (keratoacanthoma – KA) 226
Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma – BCC) 226
Zespół znamionowych nabłoniaków podstawnokomórkowych
(basal cell nevus syndrome – BCNS) 233
Guzy złośliwe przydatków 234
Rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma) 234
Włókniakomięsak guzowaty skóry (dermatofibrosarcoma protuberans – DFSP) 236
Atypowy żółtakowłókniak (atypical fibrosarcoma), atypowy żółtak włóknisty skóry (atypical fibroxanthoma – AFX) 237 

ROZDZIAŁ  12

STANY POPRZEDZAJĄCE ROZWÓJ CZERNIAKA I PIERWOTNY CZERNIAK SKÓRY

Stany poprzedzające rozwój czerniaka skóry 238
Znamię melanocytowe dysplastyczne (dysplastic melanocytic nevus) 238
Wrodzone znamię barwnikowe (congenital nevomelanocytic nevus – CNMN) 242
Czerniak 245v Czerniak in situ (melanoma in situ – MIS) 247
Czerniak ze złośliwej plamy soczewicowatej (lentigo maligna melanoma – LMM) 249
Czerniak szerzący się powierzchownie (superficial spreading melanoma – SSM) 251
Czerniak guzkowy (nodular melanoma – NM) 256
Czerniak desmoplastyczny (desmoplastic melanoma – DM) 258
Czerniak dystalny (acral lentiginous melanoma – ALM)
Czerniak bezbarwnikowy (amelanotic melanoma) 261
Czerniak błon śluzowych (malignant melanoma of the mucosa) 262
Czerniak przerzutowy, przerzuty czerniaka 263
Ocena zaawansowania czerniaka 265
Rokowanie 266
Leczenie 266

ROZDZIAŁ 13

ZABURZENIA BARWNIKOWE

Bielactwo nabyte 269
Bielactwo wrodzone, albinizm oczno-skórny 275
Ostuda (melasma) 277
Zmiany barwnikowe jako następstwo stanu zapalnego skóry 278
Hiperpigmentacja 278
Hipopigmentacja

CZĘŚĆ II

DERMATOLOGIA I CHOROBY WEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 14

OBJAWY SKÓRNE CHORÓB IMMUNOLOGICZNYCH, AUTOIMMUNOLOGICZNYCH I REUMATYCZNYCH 

Amyloidoza układowa 284
Amyloidoza układowa AL 285
Amyloidoza układowa AA 287
Ograniczona amyloidoza skórna 287
Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy 288
Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme – EM) 296
Kriopirynopatie (cryopyrinopathies – CAPS) 300
Liszaj płaski (lichen planus – LP) 301
Choroba Behçeta 306
Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) 310
Toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus – LE) 314
Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus) 315
Podostry skórny toczeń rumieniowaty (SCLE) 319
Przewlekły skórny toczeń rumieniowaty (CCLE) 321
Podskórny toczeń rumieniowaty (lupus panniculitis) 324
Siateczkowate rozszerzenia naczyń (livedo reticularis) 325
Objaw Raynauda (Raynaud phenomenon) 326
Twardzina (scleroderma) 328
Stany twardzinopodobne (scleroderma-like) 332
Twardzina ograniczona (morphea) 333
Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus – LS) 336
Zapalenia naczyń (vasculitis) 337
Zapalenie naczyń z nadwrażliwości (hypersensitivity vasculitis) 338
Plamica Henocha-Schönleina 340
Guzkowe zapalenie tętnic (polyarteritis nodosa) 340
Ziarniniak Wegenera (Wegener granulomatosis) 341
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (giant cell arteritis) 343
Pokrzywka naczyniowa (urticarial vasculitis) 344
Guzkowe zapalenie naczyń (nodular vasculitis) 345
Barwnikowe dermatozy plamicze (pigmented purpuric dermatoses – PPD) 346
Choroba Kawasaki 347
Reaktywne zapalenie stawów (zespół Reitera) 350
Sarkoidoza 352
Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare – GA) 356

ROZDZIAŁ 15

CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE, METABOLICZNE ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ ODŻYWIANIA 

Choroby skóry w ciąży 358
Cholestaza ciężarnych (cholestasis of pregnancy – CP) 358
Pemfigoid ciężarnych (pemphigoid gestationis) 358
Wielopostaciowe osutki ciężarnych (polymorphic eruption of pregnancy – PEP) 360
Świerzbiączka ciężarnych (prurigo of pregnancy) oraz atopowa osutka ciężarnych (atopic eruption of pregnancy – AEP) 361
Łuszczyca krostowa ciężarnych 361
Zmiany skórne w otyłości 361
Zmiany skórne towarzyszące cukrzycy 362
Zmiany pęcherzowe w cukrzycy 363
„Stopa cukrzycowa” i neuropatia cukrzycowa 364
Dermatopatia cukrzycowa 364
Obumieranie tłuszczowate (necrobiosis lipoidica) 365
Zespół Cushinga i hiperkortyzolizm 366
Choroba Gravesa i hipertyroidyzm 367
Niedoczynność tarczycy i obrzęk śluzowaty 367
Choroba Addisona 369
Schorzenia metaboliczne i wynikające z zaburzeń odżywiania 370
Kępki żółte 370
Kępki żółte powiek 372
Kępki żółte ścięgien 372
Kępki żółte guzowate 373
Kępki żółte wysiewne 373
Kępki żółte pasmowate dłoni 374
Normolipemiczne kępki żółte płaskie 374
Szkorbut 375
Nabyty niedobór cynku oraz acrodermatitis enteropathica 376
Pelagra 378
Dna moczanowa 379

ROZDZIAŁ 16

CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE 

Kępki żółte rzekome (pseudoxanthoma elasticum) 380
Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis – TS) 381
Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatosis – NF) 384
Dziedziczne krwotoczne teleangiektazje (hereditary hemorrhagic telangiectasia) 389

ROZDZIAŁ 17

ZMIANY SKÓRNE W NIEWYDOLNOŚCI NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Miażdżyca zarostowa tętnic, niewydolność tętnic, zatory miażdżycowe tętnic 390
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (thromboangiitis obliterans – TO) 394
Zakrzepowe zapalenie żył i zakrzepica żył głębokich 395
Przewlekła niewydolność żylna (chronic venous insufficiency – CVI) 397
Owrzodzenia podudzi, stóp 401
Livedoid vasculitis (LV) 404
Przewlekła niewydolność naczyń limfatycznych 405
Odleżyny 406

ROZDZIAŁ 18

OBJAWY SKÓRNE W NIEWYDOLNOŚCI NEREK 

Klasyfikacja zmian skórnych 409
Wapnica 409
Nerkopochodna dermopatia włókniejąca 411
Nabyta dermatoza perforująca 412

ROZDZIAŁ 19

OBJAWY SKÓRNE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 

Objawy skórno-śluzówkowe nowotworów złośliwych 413
Klasyfikacja zmian skórnych towarzyszących procesom nowotworowym 413
Przerzuty nowotworów do skóry 414
Choroba Pageta 418
Pozasutkowa postać choroby Pageta 420
Zespół Cowden (multiple hamartoma syndrome) 421
Zespół Peutza-Jeghersa 422
Rumień nekrolityczny wędrujący (zespół glucagonoma) 423
Rogowacenie ciemne złośliwe 425
Pęcherzyca paraneoplastyczna 425

ROZDZIAŁ 20

ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH

Plamica małopłytkowa 426
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
(disseminated intravascular coagulation – DIC) 427
Krioglobulinemia 430
Białaczka skóry 432
Histiocytoza z komórek Langerhansa 434
Mastocytozy 438

ROZDZIAŁ 21

CHŁONIAKI SKÓRY I MIĘSAKI

Chłoniak/białaczka T-komórkowa dorosłych 443
Chłoniak skóry T-komórkowy 444
Ziarniniak grzybiasty (MF) 444
Postacie ziarniniaka grzybiastego 450
Zespół Sézary’ego 451
Lymphomatoid papulosis 452
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy skóry (CALCL) 452
Skórny chłoniak B-komórkowy 454
Mięsak Kaposiego (KS) 455

ROZDZIAŁ 23

SKÓRNE REAKCJE POLEKOWE 

Skórne reakcje polekowe 466
Osutki polekowe 470
Osutka krostowa 472
Pokrzywka ostra wywołana lekami, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk oraz anafilaksja 474
Rumień trwały 476
Zespół nadwrażliwości indukowany lekami (polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi, zespół DRESS) 477
Polekowe zaburzenia barwnikowe 478
Pseudoporfiria 481
Martwica skóry w przebiegu ACDR 482
ACDR związane z chemioterapią 485

ROZDZIAŁ 24

CHOROBY DERMATOLOGICZNE O PODŁOŻU PSYCHIATRYCZNYM 

Zaburzenie obrazu ciała 488
Urojenia pasożytnicze 488
Zadrapania neurotyczne i trichotillomania 489
Zaburzenia pozorowane (zespół Münchhausena) 491
Zmiany skórne po dożylnych wstrzyknięciach narkotyków 492

Część III

CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ CZYNNIKI INFEKCYJNE

ROZDZIAŁ 25

KOLONIZACJA BAKTERYJNA ORAZ INFEKCJE SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH 

Łupież rumieniowy 496
Pitted keratolysis 497
Trichomycosis 498
Wyprzenie (intertrigo) 499
Liszajec 500
Ropień, czyrak, czyrak gromadny 504
Zakażenie tkanek miękkich 508
Zapalenie skóry i tkanki podskórnej 508
Martwicze zakażenie tkanek miękkich 515
Zapalenie naczyń chłonnych 516
Zakażenie przyranne 517
Choroby wywołane przez toksyny bakteryjne 520
Gronkowcowy zespół oparzonej skóry (staphylococcal scalded-skin syndrome – SSSS) 520
Zespół wstrząsu toksycznego 522
Płonica 523
Skórna postać wąglika 525
Błonica skóry 526
Tężec 527
Nokardioza skórna 528
Riketsjozy 529
Kleszczowe gorączki plamiste 530
Gorączka plamista Gór Skalistych (Rocky Mountain spotted fever – RMSF) 532
Ospa riketsjozowa 533
Infekcyjne zapalenie wsierdzia 534
Posocznica 536
Zakażenie meningokokowe 537
Bartoneloza (bartonellosis) 538
Choroba kociego pazura (cat-scratch disease – CSD) 539
Bakteryjna naczyniakowatość (bacillary angiomatosis) 540
Tularemia 541
Zakażenie skórne Pseudomonas aeruginosa 542
Zakażenia mykobakteriami 544
Trąd, choroba Hansena 544
Gruźlica skóry 549
Mykobakterie atypowe 553
Zakażenie Mycobacterium marinum 553
Zakażenie Mycobacterium ulcerans 556
Zakażenie Mycobacterium fortuitum complex 557
Choroba z Lyme 559

ROZDZIAŁ 26

ZAKAŻENIA GRZYBICZE SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI 

Wstęp 564
Powierzchowne zakażenia grzybicze 564
Kandydoza 564
Kandydoza skóry 565
Kandydoza jamy ustnej i gardła 567
Kandydoza narządów płciowych 570
Przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna 571
Kandydoza układowa 572
Łupież pstry (tinea versicolor) 573
Infekcje wywołane przez grzyby z gatunku Trichosporon 577
Łupież czarny (tinea nigra) 577
Grzybica skóry owłosionej 578
Grzybica stóp 582
Grzybica rąk (tinea manuum) 586
Grzybica pachwin (tinea cruris) 588
Grzybica skóry gładkiej 590
Grzybica skóry twarzy 592
Grzybica incognito 593
Dermatofitoza włosów 594
Grzybica owłosionej skóry głowy 594
Grzybica brody 598
Ziarniniak Majocchiego 600
Zakażenia grzybicze inwazyjne i rozsiane 600

ROZDZIAŁ 27

CHOROBY WIRUSOWE SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH 

Wstęp 601
Choroby wywołane przez wirusy z rodziny Pox 601
Mięczak zakaźny 601
Ospa owcza (orf ) 605
Guzki dojarek 606
Ospa prawdziwa 607
Szczepienia przeciwko ospie prawdziwej 608
Wirus brodawczaka ludzkiego 610
Wirus brodawczaka ludzkiego: zmiany skórne 611
Ogólnoustrojowe choroby wirusowe przebiegające z osutką 617
Różyczka 619
Odra 621
Zakażenia wywołane przez enterowirusy 623
Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej 623
Herpangina 625
Rumień zakaźny 626
Zespół Gianottiego-Crostiego 628
Gorączka Dengue 629
Zakażenie wywołane przez wirusa opryszczki zwykłej 631
Zakażenie nabyte wywołane przez wirusa opryszczki 633
Opryszczka zwykła u noworodków 637
Wyprysk opryszczkowaty 638
Zakażenie opryszczką zwykłą u osób z zaburzeniami odporności 640
Zakażenie wirusem ospy wietrznej-półpaśca 643
Ospa wietrzna 644
Półpasiec 646
Półpasiec u osób z upośledzoną odpornością 650
Zakażenie HHV-6 i -7 652
Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności 654
Ostre zakażenie HIV 657
Eozynofilowe zapalenie mieszków włosowych 658
Swędząca osutka grudkowa w przebiegu zakażenia HIV 659
Nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne w przebiegu zakażenia HIV 660
Leukoplakia włochata 660
Niepożądane reakcje polekowe w przebiegu zakażenia HIV 661
Odrębności chorób skóry i błon śluzowych występujące w przebiegu zakażenia HIV 665

ROZDZIAŁ 28

CHOROBY SKÓRY WYWOŁYWANE PRZEZ STAWONOGI 

Choroby infekcyjne i reakcje po ukąszeniach 668
Wszawica głowowa 674
Wszawica odzieżowa 676
Wszawica łonowa 677
Demodekoza 679
Świerzb 679
Larwa skórna wędrująca 685
Choroby związane ze środowiskiem wodnym 687
Zapalenie skóry wywołane przez cerkarie 687
Osutka po kąpieli morskiej 688
Zatrucie jadem parzydełkowców 688

ROZDZIAŁ 29

INFEKCJE PASOŻYTNICZE

Leiszmanioza 690
Ludzka amerykańska trypanosoma 695
Ludzka afrykańska trypanosomoza 696
Skórna pełzakowica 697
Skórna acanthamebiasis 697

ROZDZIAŁ 30

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ 

Wirus brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus): zakażenia okolicy anogenitalnej 698
Brodawki płciowe (genital warts) 699
HPV: rak kolczystokomórkowy in situ (SCCIS) oraz inwazyjny SCC
skóry okolicy anogenitalnej 702
Wirusy opryszczki zwykłej: zakażenia okolicy płciowej 706
Zakażenie dwoinką rzeżączki (Neisserria gonorrhoeae) 711
Zakażenie dwoinką rzeżączki: rzeżączka (gonorrhea) 712
Kiła (syphilis) 713
Kiła pierwszorzędowa (primary syphilis) 715
Kiła drugorzędowa (secondary syphilis) 716
Kiła utajona (Latent Syphilis) 719
Kiła trzeciorzędowa/późna (tertiary/late syphilis) 720
Kiła wrodzona (congenital syphilis) 721
Ziarnica weneryczna pachwin (lymphogranuloma venereum) 721
Wrzód miękki (szankroid; chancroid) 723
Donowanoza (donovanosis) 725

Część IV

CHOROBY WŁOSÓW ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZABURZENIA 

ROZDZIAŁ 31

CHOROBY WŁOSÓW, PAZNOKCI I BŁON ŚLUZOWYCH

Biologia cyklu wzrostu włosów 728
Wypadanie włosów: łysienie 729
Łysienie androgenowe 730
Łysienie plackowate 734
Łysienie telogenowe (telogen effluvium) 738
Łysienie anagenowe (anagen effluvium) 741
Łysienie bliznowaciejące 742
Nadmierny wzrost włosów 748
Hirsutyzm 749
Nadmierne owłosienie (hypertrichosis) 751
Infekcyjne zapalenie mieszków włosowych 752

ROZDZIAŁ 32

CHOROBY APARATU PAZNOKCIOWEGO 

Prawidłowy aparat paznokciowy 758
Budowa prawidłowego aparatu paznokciowego 758
Ograniczone choroby aparatu paznokciowego 758
Zanokcica przewlekła 758
Onycholiza 760
Zespół zielonego paznokcia 761
Przerośnięty paznokieć (onychauxis) i szponowatość paznokci (onychogryphosis) 761
Zaburzenia psychiczne 762
Zmiany aparatu paznokciowego w chorobach skóry 762
Łuszczyca 762
Liszaj płaski (lichen planus – LP) 764
Łysienie plackowate (alopecia areata – AA) 765
Choroba Dariera (choroba Dariera-White’a, rogowacenie mieszkowe) 766
Podrażnienie środkami chemicznymi albo uszkodzenie związane z alergią lub zapaleniem skóry 767
Nowotwory aparatu paznokciowego 767
Cysty śluzowe palców 767
Podłużna melanonychia (longitudinal melanonychia) 768
Znamię macierzy paznokcia 768
Czerniak dystalny wywodzący się z plamy soczewicowatej (acrolentiginous melanoma – ALM) 768
Rak kolczystokomórkowy (squamous cell carcinoma – SCC) 769
Zakażenia aparatu paznokciowego 770
Zanokcica ostra 770
Zastrzał 771
Drożdżyca paznokci 771
Grzybica paznokci 772
Zmiany na płytkach paznokciowych w chorobach układowych 776
Linie poprzeczne lub linie Beau 776
Bielactwo paznokci (leukonychia) 777
Zespół żółtych paznokci 778
Włókniak okołopaznokciowy 779
Wybroczyny krwotoczne podpaznokciowe typu drzazgi 779
Rumień i teleangiektazje wału paznokciowego/okołopaznokciowe 780
Łyżeczkowate płytki paznokciowe (koilonychia) 781
Paznokcie pałeczkowate 782
Zmiany paznokciowe wywoływane przez leki 783

ROZDZIAŁ 33

CHOROBY JAMY USTNEJ 

Choroby warg 784
Zapalenie kątów ust 784
Świetlne zapalenie czerwieni wargowej 785
Zmiany na języku, podniebieniu i w żuchwie 785
Pobruzdowanie języka 785
Język włochaty czarny lub język włochaty biały 786
Leukoplakia włochata 787
Wędrujące zapalenie języka 787
Wał podniebienny i wał żuchwowy 788
Choroby dziąseł, przyzębia i błony śluzowej 788
Zapalenie dziąseł i zapalenie przyzębia 788
Liszaj płaski 789
Ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł 790
Przerost dziąseł 790
Afty 791
Leukoplakia 793
Zmiany rumieniowe i/lub leukoplakia 797
Zmiany przednowotworowe i nowotwory złośliwe 797
Dysplazja i rak kolczystokomórkowy in situ 797
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy jamy ustnej 798
Rak brodawkujący jamy ustnej 799
Czerniak w obrębie jamy ustnej i gardła 799
Guzki podśluzówkowe 800
Torbiel śluzowa (mucocele) 800
Pourazowy włókniak (irritation fibroma) 801
Zębopochodny ropień zewnątrzustny 801
Choroby skóry, w przebiegu których występują zmiany chorobowe w jamie ustnej 802
Pęcherzyca zwykła 802
Pęcherzyca paraneoplastyczna 803
Pemfigoid pęcherzowy 804
Pemfigoid bliznowaciejący 805
Choroby układowe z zajęciem jamy ustnej 805
Toczeń rumieniowaty 806
Zespół Stevensa-Johnsona/toksyczna nekroliza naskórka 807

ROZDZIAŁ 34

CHOROBY NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KROCZA I ODBYTU 

Grudki perliste prącia 808
Uwydatnienie gruczołów łojowych (sebaceous gland prominence) 809
Rogowiec krwawy 809
Stwardniające zapalenie naczyń limfatycznych prącia 809
Obrzęk limfatyczny narządów płciowych 810
Plazmokomórkowe zapalenie żołędzi i sromu 810
Stulejka, załupek, balanitis xerotica obliterans 811
Choroby skóry i błon śluzowych 812
Plamy soczewicowate okolicy narządów płciowych i odbytu (prącie/srom/odbyt) 812
Bielactwo i leukoderma 813
Łuszczyca pospolita 813
Liszaj płaski 814
Liszaj lśniący 815
Liszaj twardzinowy 815
Rumień nekrolityczny wędrujący 817
Owrzodzenia aftowe na narządach płciowych 818
Wyprysk 818
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 818
Atopowe zapalenie skóry, liszaj zwyczajny przewlekły, świąd odbytu 819
Rumień trwały 820
Stany przednowotworowe i nowotwory złośliwe 820
Rak kolczystokomórkowy in situ 820
Śródnabłonkowa neoplazja wywołana zakażeniem wirusem HPV i rak kolczystokomórkowy in situ 821
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy okolicy narządów moczowo-płciowych i odbytu 822
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy prącia 822
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy sromu 822
Inwazyjny rak kolczystokomórkowy w obrębie skóry w okolicy odbytu 823
Rak brodawkujący narządów płciowych 823
Czerniak złośliwy okolicy narządów moczowo-płciowych i odbytu 823
Choroba Pageta o pozasutkowej lokalizacji 824
Mięsak Kaposiego 825
Infekcje dotyczące narządów moczowo-płciowych i odbytu 825

ROZDZIAŁ 35

ŚWIĄD UOGÓLNIONY BEZ ZMIAN SKÓRNYCH (PRURITUS SINE MATERIA)

DODATEK A DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ZMIAN BARWNIKOWYCH 832
DODATEK B LEKI STOSOWANE U KOBIET W CIĄŻY 836
DODATEK C ZAKAŻENIA GRZYBICZE INWAZYJNE I ROZSIANE 838

Grzybice podskórne 838
Sporotrychoza 838
Feohyfomikoza 840
Grzybice układowe z objawami skórnymi 842
Kryptokokoza 842
Histoplazmoza 843
Blastomikoza 845
Kokcydioidomikoza 846
Penicyloza 848

Indeks 849Fragmenty książki

Product Attachments

View FileAtlas i zarys dermatologii Fitzpatricka. Tom I. Rozdział I    Size: (4.76 MB)
Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej