Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena


Autor: Glen P. McGivney, Alan B. Carr

ISBN: 83-89309-05-X

Format: A4

Objętość: 512 stron. 864 rycin i fotografii.

Oprawa: Twarda

Cena: 60.90 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Książka „Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena” umożliwia czytelnikowi poznanie zasad diagnostyki, projektowania, inicjowania i prowadzenia planu rehabilitacji protetycznej.

Znajomość zasad projektowania, wykonania, kontrolowania i ewentualnego korygowania ruchomych protez częściowych pozwala na tworzenie w pełni satysfakcjonujących uzupełnień, utrzymujących prawidłowy stan morfologiczno-czynnościowy struktur jamy ustnej. 

Pomocą w poznaniu tych zasad jest ta publikacja przedstawiająca zasady diagnostyki, projektowania, inicjowania i prowadzenia planu rehabilitacji protetycznej. Poznajemy sposoby i najwłaściwszy czas przeprowadzania procedur przygotowawczych w obrębie tkanek jamy ustnej, pobierania wycisków, ustalania relacji żuchwy względem szczęki, wyboru i optymalnego ustawienia zębów sztucznych oraz wprowadzenia wytycznych dotyczących wzorców okludalnych u pacjenta z częściowymi brakami zębowymi. Poruszono została również kwestia konieczności uwzględniania życzeń pacjenta dotyczących aspektów funkcjonalnych uzupełnienia.

Tekst książki oparty został na informacjach mających podbudowę naukową, przedstawiając w nim różnorodne metody postępowania i techniki umożliwiające czytelnikowi wybór tych, które mogą być optymalne w danej sytuacji. Książka zawiera również ponad 860 zdjęć i rycin.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Spis treści

Spis treści

1. Wprowadzenie i terminologia

Wprowadzenie
Terminologia

2. Proteza częściowa ­(szkieletowa) zaopatrzona w klamry

Wiadomości wstępne
Sześć faz wykonywania protez częściowych (szkieletowych)
Przyczyny niepowodzeń przy wykonywaniu protez częściowych (szkieletowych) zaopatrzonych w klamry

3. Klasyfikacja częściowych braków zębowych

Wymagania stawiane akceptowalnym systemom klasyfikacji
Klasyfikacja wg Kennedy’ego

4. Biomechanika ruchomych protez częściowych

Aspekty biomechaniczne
Potencjalna ruchomość protezy częściowej

5. Małe i duże łączniki

Duże łączniki
Małe łączniki
Linie wykończeniowe
Reakcja tkanek na pokrycie metalem
Duże łączniki – podsumowanie

6. Punkty podparcia i miejsca podparcia

Kształt punktów podparcia zwarciowego i miejsc podparcia zwarciowego
Rozległe punkty podparcia zwarciowego
Interproksymalne miejsca podparcia zwarciowego
Wewnętrzne punkty podparcia zwarciowego
Oparcie dla punktów podparcia
Językowe punkty podparcia na kłach i siekaczach
Sieczne punkty i miejsca podparcia

7. Utrzymywacze bezpośrednie

Zaczepy wewnętrzne
Bezpośrednie utrzymywacze zewnątrzkoronowe
Kryteria wyboru konkretnego wzoru klamry
Podstawowe zasady projektowania klamer
Inne typy utrzymywaczy

8. Utrzymywacze pośrednie

Czynniki wpływające na efektywność utrzymywaczy pośrednich
Dodatkowe funkcje utrzymywaczy pośrednich
Rodzaje utrzymywaczy pośrednich

9. Rozważania dotyczące płyty protezy

Funkcje spełniane przez płytę protezy
Metody umocowania płyty protezy
Idealny materiał na płytę protezy
Zalety płyt wykonanych z metalu
Konieczność podścielania
Łamacze sił (wyrównywacze napięć)

10. Zasady projektowania ruchomych protez częściowych

Warunki mające wpływ na projekt protezy
Rozróżnienie dwóch głównych typów protez częściowych
Podstawy projektowania protez częściowych
Elementy składowe projektu
Dodatkowe uwagi dotyczące projektowania

11. Badanie paralelometrem

Opis paralelometru dentystycznego
Zadania paralelometru
Czynniki, które decydują o torze wprowadzenia protezy
Procedury badania modelu diagnostycznego
Ostateczny tor wprowadzenia
Rejestrowanie położenia modelu względem paralelometru
Badanie modelu roboczego
Zaznaczanie retencji
Wyblokowanie modelu roboczego
Odciążenie modelu roboczego
Blokowanie równoległe, kształtowane, arbitralne oraz odciążenie

12. Diagnostyka protetyczna i planowanie leczenia

a) Badanie kliniczne
    Cele leczenia protetycznego
    Badanie jamy ustnej
    Modele diagnostyczne
b) Wyniki procedur diagnostycznych
    Interpretacja uzyskanych wyników badań
    Diagnostyka różnicowa: protezy stałe czy ruchome (szkieletowe)
    Kryteria wyboru między protezami całkowitymi a częściowymi (szkieletowymi)
    Czynniki wpływające na wybór stopów metali przy wykonywaniu szkieletów protez

13. Przygotowanie jamy ustnej do rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem ruchomych protez częściowych

Przygotowanie chirurgiczne jamy ustnej
Regeneracja biologiczna podrażnionych i zmienionych tkanek
Przygotowanie periodontologiczne
Opracowanie zębów oporowych

14. Opracowanie zębów oporowych (filarowych)

Klasyfikacja zębów oporowych (filarowych)
Schemat postępowania przygotowawczego w obrębie zdrowego szkliwa i wcześniej wykonanych wypeł­nień­/uzu­pełnień
Opracowanie zębów oporowych z zastosowaniem metod zachowawczych
Opracowanie zębów oporowych z zastosowaniem koron
Szynowanie zębów oporowych
Wykorzystanie wolno stojących zębów pojedynczych jako zębów oporowych (filarowych)
Braki w odcinkach przednich
Korony tymczasowe podczas użytkowania protez częściowych (szkieletowych)
Wykonywanie uzupełnień dostosowanych do istniejących wcześniej elementów retencyjnych protez

15. Materiały i metody wyciskowe stosowane przy wykonywaniu ruchomych protez częściowych (szkieletowych)

Materiały sztywne
Masy termoplastyczne
Materiały elastyczne
Wyciski łuków zębowych z brakami częściowymi
Indywidualne łyżki wyciskowe

16. Podparcie płyty protezy uzupełniającej braki skrzydłowe

Proteza częściowa (szkieletowa) uzupełniająca braki skrzydłowe
Czynniki wpływające na podparcie płyty protezy częściowej szkieletowej uzupełniającej braki skrzydłowe
Wyciski anatomiczne
Metody uzyskiwania czynnościowego ukształtowania pola podpierającego płytę protezy uzupełniającej braki skrzydłowe

17. Ustalanie stosunków zwarciowych podczas wykonywania protez częściowych

Stosunki zwarciowe wymagane w przypadku protez częściowych (szkieletowych)
Metody ustalania zwarcia
Materiały służące do produkcji sztucznych zębów tylnych
Ustalanie stosunków zwarciowych podczas wykonywania dolnej protezy częściowej (szkieletowej) przy uzupełnieniu bezzębnego łuku górnego za pomocą protezy całkowitej

18. Procedury laboratoryjne

Powielanie modelu z gipsu twardego
Modelowanie szkieletu protezy częściowej z wosku
Kanały odlewowe, zatapianie w masie ogniotrwałej, wypalanie, odlewanie i wykańczanie szkieletu protezy częściowej
Wykonywanie płyty wzornika zwarciowego
Wały zwarciowe
Wykonywanie gipsowej płytki orientacyjnej lub diagnostycznej na podstawie czynnościowej rejestracji zwarcia
Ustawianie zębów tylnych według modelu przeciwstawnego lub płytki orientacyjnej
Typy zębów przednich

Fragmenty książki

Product Attachments

View FileRuchome protezy rozdział X    Size: (83.49 KB)
View FileRuchome protezy rozdział XVI    Size: (127.55 KB)

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej