Dermatologia Praktyczna 5/2016


Autor: Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba Zastępca redaktora naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

Format: A4

Cena: 22.00 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Ocena skuteczności preparatów z linii Cetaphil w pielęgnacji skóry w przebiegu chorób łojotokowych

Evaluation of Cetaphil products’ effectiveness in seborrheic diseases
Katarzyna Tabara, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Wprowadzenie: Łojotok jest czynnikiem predysponującym do dermatoz, takich jak: trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry. Często pacjenci w przebiegu terapii chorób łojotokowych zgłaszają przesuszenie skóry, stąd konieczność, poza specjalistycznym leczeniem, pielęgnacji właściwie dobranymi dermokosmetykami.
Cel badania: Ocena tolerancji stosowania oraz właściwości pielęgnacyjnych dermokosmetyków marki Cetaphil w chorobach łojotokowych skóry. W niniejszym badaniu testowano preparaty z linii Cetaphil przeznaczone do pielęgnacji i nawilżania (Cetaphil EM emulsja do mycia, Cetaphil MD Dermoprotektor, Cetaphil DA Ultra) oraz przeznaczone do pielęgnacji skóry trądzikowej (Cetaphil Dermacontrol pianka, Cetaphil Dermacontrol krem).
Materiał i metody: Do otwartego badania aplikacyjnego włączono 40 pacjentów. Badanych podzielono na 4 grupy: 10 pacjentów z trądzikiem pospolitym leczonych miejscowo, 10 pacjentów z trądzikiem leczonych doustną izotretynoiną, 10 pacjentów z trądzikiem różowatym oraz 10 pacjentów z łojotokowym zapaleniem skóry. Oceny skuteczności preparatów dokonywano w czasie 3 wizyt kontrolnych – po tygodniu, 2 i 4 tygodniach od rozpoczęcia badania. Oceny dokonywali lekarz dermatolog oraz pacjent. Pacjenci oceniali dodatkowo wygodę stosowania preparatu, łatwość aplikacji, stopień nawilżenia skóry oraz konsystencję produktu.
Wyniki: W przeprowadzonym badaniu u pacjentów we wszystkich grupach zaobserwowano poprawę stanu skóry. W ocenie samych uczestników badania także nastąpiła znacząca poprawa we wszystkich grupach. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że testowane produkty były skuteczne (tj. prawidłowo oczyszczały skórę i przywracały jej właściwy poziom nawilżenia) oraz dobrze tolerowane. Walory kosmetyczne badanych preparatów większość pacjentów oceniła jako bardzo dobre lub dobre.
Wniosek: Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność stosowania dermokosmetyków jako terapii adiuwantowej w pielęgnacji skóry pacjentów z chorobami łojotokowymi skóry. W badaniu wykazano odpowiednie działanie pielęgnacyjne, a także wysoką tolerancję oraz szczególne zalety kosmetyczne testowanych preparatów Cetaphil.
Słowa kluczowe: łojotok, trądzik pospolity, trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, suchość skóry, Cetaphil

Choroby pęcherzowe w ujęciu holistycznym

Bullous diseases in the holistic conception
Mateusz Kowal, Anna Stańkowska, Beata Bergler-Czop, Anna Słomian, Ligia Brzezińska-Wcisło

Streszczenie
Wprowadzenie: Choroby pęcherzowe to heterogenna grupa przewlekłych chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym. Cechują się powstawaniem wykwitów typu pęcherzy na skórze i/lub na błonach śluzowych. Jakość życia zależna od zdrowia to poczucie jednostki co do jej stanu fizycznego, psychicznego, pozycji społecznej. Dolegliwości, charakter i leczenie chorób pęcherzowych nie pozostają obojętne na stan psychofizyczny pacjentów.
Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą pęcherzową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 126 pacjentów (78 kobiet i 48 mężczyzn) z chorobą pęcherzową. W grupie badanej średnia wieku wynosiła 62 lata. Do oceny jakości życia zastosowano autorską ankietę zawierającą 20 pytań oraz polską wersję wskaźnika jakości życia DLQI.
Wyniki: Średni wynik DLQI otrzymany w ankiecie wykazał umiarkowanie obniżoną jakość życia pacjentów. 82% badanych zauważyło, że choroba ma wpływ na ich satysfakcję życiową w stopniu umiarkowanym lub znaczącym. 50% pacjentów potwierdziło, że ich poczucie własnej wartości jest znacząco obniżone, 45% podało, że ich nastrój jest obniżony, a 43% zgłosiło problemy ze snem.
Wniosek: Przeprowadzone badanie wykazało, że choroby pęcherzowe obniżają jakość życia chorych. Utrudnienie życia codziennego zależało od występowania i nasilenia objawów.
Słowa kluczowe: choroby pęcherzowe, jakość życia, DLQI

Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część I: Choroby wirusowe

Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part I: Viral diseases
Radomir Reszke, Adam Reich

Streszczenie
Choroby przenoszone drogą płciową towarzyszą ludzkości od wieków i nadal stanowią istotny problem epidemiologiczny o znaczeniu globalnym. Oprócz licznych manifestacji klinicznych uwagę zwraca mnogość czynników wywołujących tę grupę schorzeń, które obejmują wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby oraz stawonogi. Wśród chorób wywołanych przez wirusy najważniejsze znaczenie w codziennej praktyce dermatologicznej mają opryszczka płciowa powodowana przez wirusy opryszczki (HSV-2 i HSV-1), brodawki płciowe wywołane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz mięczak zakaźny spowodowany przez wirus mięczaka zakaźnego (MCV). W diagnostyce powyższych schorzeń kluczowe znaczenie mają dokładnie zebrany wywiad i skrupulatnie przeprowadzone badanie przedmiotowe, a niekiedy diagnostykę uzupełniają badania dodatkowe. W leczeniu tych chorób stosuje się terapię farmakologiczną (m.in. acyklowir, walacyklowir, imikwimod, podofilotoksynę, wodorotlenek potasu) i zabiegową (wycięcie chirurgiczne, kriodestrukcja, laseroterapia). W niniejszym artykule, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dokonano przeglądu dostępnych metod terapeutycznych wirusowych chorób przenoszonych drogą płciową z uwzględnieniem ich mechanizmu działania, szczególnych wskazań, przeciw wskazań i działań niepożądanych.
Słowa kluczowe: brodawki płciowe, mięczak zakaźny, opryszczka narządów płciowych

Livedo waskulopatia

Livedo vasculopathy
Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Katarzyna Tabara, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Livedo waskulopatia to choroba skóry, w której dochodzi do zamknięcia naczyń krwionośnych skóry właściwej przez złogi włóknika bez wykładników zapalnych w badaniu histopatologicznym. Charakteryzuje się obecnością sinych plamek lub grudek występujących na kończynach dolnych, zwłaszcza w okolicy kostek lub na grzbietach stóp. Zmiany te zwykle ulegają owrzodzeniu, które skutkuje pojawieniem się białych zanikowych blizn atrophie blanche (AB). Ostatni konsensus wyróżnił dwie postaci AB: AB-LV kompleks i AB w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej, wymagające odmiennego podejścia terapeutycznego. W przeglądzie zaprezentowano aktualne informacje na temat patofizjologii, objawów klinicznych, diagnostyki i metod terapeutycznych livedo vasculopathy.
Słowa kluczowe: livedo waskulopatia, atrophie blanche, livedo vasculitis, owrzodzenia kończyn dolnych

Zastosowanie metod aparaturowych w terapii rozstępów

Striae distensae – an overview apparatus methods
Kasjana Podgórna, Adam Halbina, Helena Rotsztejn

Streszczenie
Rozstępy są powszechnie występującymi zmianami w praktyce lekarza dermatologa i kosmetologa. Znane są czynniki zwiększające ryzyko pojawiania się rozstępów, ale nie do końca wiadomo jaka jest ich etiologia. Nie ma także jednej wysoce skutecznej metody prowadzącej do ustępowania rozstępów. W pracy przedstawiono przegląd różnych terapii aparaturowych, w szczególności z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, terapii światłem i metod iniekcyjnych. Przegląd dotychczasowych badań wskazuje na stały rozwój metod niwelowania rozstępów przy występowaniu minimalnych skutków ubocznych.
Słowa kluczowe: rozstępy, mikrodermabrazja, terapia światłem, fala radiowa, terapia igłowa

Scleredema diabeticorum u pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 – opis przypadku

Scleredema diabeticorum in a patient with diabetes mellitus type 2 – case report
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Joanna Krzysiek, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Obrzęk twardzinowy (scleredema) jest rzadką chorobą tkanki łącznej, po raz pierwszy opisaną w 1900 r. przez Buschkego. Klasyczny podział obejmuje trzy typy scleredema. Pierwszy – powiązany z infekcją górnych dróg oddechowych. Drugi – występujący w przebiegu schorzeń hematologicznych. Trzeci – związany najczęściej z wieloletnią, źle kontrolowaną cukrzycą insulinozależną, z licznymi powikłaniami mikroangiopatycznymi. Nie są znane skuteczne metody leczenia tego schorzenia, opisywano liczne schematy postępowania, jednak zazwyczaj z ograniczonym efektem terapeutycznym. W artykule opisano przypadek 52-letniego pacjenta z krótkim wywiadem cukrzycy typu 2, bez współistniejących powikłań i z dobrą kontrolą metaboliczną choroby, u którego zastosowano leczenie dużymi dawkami penicyliny prokainowej, uzyskując poprawę stanu klinicznego.
Słowa kluczowe: obrzęk twardzinowy, choroby tkanki łącznej, penicylina prokainowa, cukrzyca

Związek zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego – opis przypadku

The correlation between cryolipolysis procedures and the occurrence of lichen sclerosus – case report
Aleksandra Kosmala, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

Streszczenie
Wprowadzenie: Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus – LS) jest przewlekłą dermatozą zapalną o nieznanej etiologii, zlokalizowaną w obrębie skóry i błon śluzowych, głównie okolicy anogenitalnej. W etiopatogenezie LS bierze się pod uwagę procesy autoimmunologiczne, czynniki genetyczne, choroby wirusowe, zaburzenia hormonalne, a także związek z przewlekłym drażnieniem i urazem. Zgłaszane są przypadki występowania LS w miejscu oparzeń, naświetlań, szczepień, blizn czy nawet tatuaży.
Cel pracy: Rozważenie wpływu zabiegów kriolipolizy na rozwój liszaja twardzinowego.
Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 60-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Dermatologii z powodu porcelanowobiałych zmian skórnych z cechami zaniku i stwardnienia, zlokalizowanych głównie w obrębie przedniej powierzchni brzucha, pod piersiami oraz w okolicy pachowej. W okolicy anogenitalnej nie obserwowano zmian skórnych. Trzy miesiące przed pojawieniem się zmian pacjentka odbyła 10 zabiegów kriolipolizy w obrębie brzucha, tj. nieinwazyjnej metody usuwania tłuszczu za pomocą chłodzenia, w celu wywołania lipolizy. Zabieg polegał na zassaniu skóry wraz z warstwą tkanki tłuszczowej do specjalnej głowicy wyposażonej w płytki chłodzące, powodujące proces kriolipolizy.
Wnioski: W literaturze opisywano przypadki występowania liszaja twardzinowego w miejscu urazu bądź drażnienia (np. tatuaże czy oparzenia), ukazując związek LS z objawem Koebnera. Prezentowany przypadek nasuwa podejrzenie powiązania zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego.
Słowa kluczowe: liszaj twardzinowy, lipoliza, objaw Koebnera

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Streszczenie
U małych dzieci funkcja termoregulacyjna łatwo może ulec zaburzeniu w wyniku przegrzania. Następstwem tego mogą być potówki. Nie wymagają one specjalistycznego leczenia, tylko właściwej pielęgnacji. W wyniku suchości skóry przy atopowym zapaleniu skóry (AZS) dochodzi do świądu. Drapanie otwiera wrota zakażenia dla najczęstszego patogenu w tej chorobie – gronkowca złocistego. Aby przerwać błędne koło atopowe, zaleca się użycie wodnego roztworu fioletu gencjany. Pokrzywka barwnikowa jest najczęstszą postacią mastocytozy skórnej u dzieci, a w jej przebiegu może dojść do wytworzenia pęcherzy, ich pęknięcia i nadżerek. Jeśli zmiany są liczne, mogą być różnicowane z histiocytozą z komórek Langerhansa. W obu tych chorobach do ustalenia rozpoznania konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego wycinka skóry.
Słowa kluczowe: dzieci, potówki, fiolet gencjany w AZS, pokrzywka barwnikowa, histiocytoza z komórek Langerhansa

Spis treści

Spis treści

Ocena skuteczności preparatów z linii Cetaphil w pielęgnacji skóry w przebiegu chorób łojotokowych

Evaluation of Cetaphil products’ effectiveness in seborrheic diseases
Katarzyna Tabara, Andrzej Kaszuba

Choroby pęcherzowe w ujęciu holistycznym

Bullous diseases in the holistic conception
Mateusz Kowal, Anna Stańkowska, Beata Bergler-Czop, Anna Słomian, Ligia Brzezińska-Wcisło

Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część I: Choroby wirusowe

Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part I: Viral diseases
Radomir Reszke, Adam Reich

Livedo waskulopatia

Livedo vasculopathy
Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Katarzyna Tabara, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba

Zastosowanie metod aparaturowych w terapii rozstępów

Striae distensae – an overview apparatus methods
Kasjana Podgórna, Adam Halbina, Helena Rotsztejn

Scleredema diabeticorum u pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 – opis przypadku

Scleredema diabeticorum in a patient with diabetes mellitus type 2 – case report
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Joanna Krzysiek, Agnieszka Wojciechowska, Andrzej Kaszuba

Związek zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego – opis przypadku

The correlation between cryolipolysis procedures and the occurrence of lichen sclerosus – case report
Aleksandra Kosmala, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

Przemysław Gogojewicz

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej