Dermatologia Praktyczna 2/2017


Autor:

Format: A4

Cena: 22,00 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry

Clinical evaluation of selected emollients in dry skin care
Dorota Karpowicz, Piotr Nowaczyk

Streszczenie
Wprowadzenie: Z uwagi na niewielką liczbę dowodów dotyczących skuteczności działania dostępnych na polskim rynku emolientów przeprowadzono badanie porównawcze dwóch wybranych produktów emolientowych (Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem).
Cel: Zbadanie skuteczności działania wybranych produktów w zakresie poprawy nawilżania i redukcji TEWL z wykorzystaniem aparatury naukowej przy pojedynczej aplikacji produktów i długotrwałym stosowaniu jednego z produktów. Dodatkowo zebranie danych dotyczących jakości życia i tolerancji produktu w wyniku jego stosowania.
Materiały i metody: Badanie wykonywano na 30 probantach z klinicznymi objawami suchej skóry. Do pozyskiwania danych stosowano urządzenia analityczne firmy Courage-Khazaka electronic GmbH (Niemcy) i kwestionariusz DLQI. Do analizy statystycznej poszczególnych danych wykorzystywano test t-Studenta, Shapiro-Wilka i Wilcoxona.
Wyniki: Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem przyczyniły się do znacznego zwiększenia stopnia nawilżenia naskórka oraz skutecznie chroniły przed nadmierną utratą wody i jego przesuszeniem. Produkt Medicerum Atopical, balsam poprawiał jakość życia osób z suchą skórą i był bardzo dobrze tolerowany przy 2-tygodniowym regularnym stosowaniu.
Wnioski: Oba badane emolienty mogą być z powodzeniem używane przez osoby z objawami suchej skóry, ze skłonnością do atopii.
Słowa kluczowe: emolienty, atopowe zapalenie skóry, AZS, nawilżanie, korneometria, TEWL, bariera naskórkowa, DLQI

Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III

Hereditary sensory and autonomic neuropathies – pathogenesis, clinic and treatment. Part I: types I and III
Franciszek Seneczko

Streszczenie
Należące do grupy chorób wrodzonych dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne, zróżnicowane genotypowo i fenotypowo, w różnym stopniu upośledzają funkcje somatosensoryczne – czuciowe i autonomiczne. W następstwie dochodzi do rozwoju wielu schorzeń, z zakresu różnych dziedzin medycyny, w tym dermatologii. Na podstawie markerów genetycznych i wzorów dziedziczenia, zaburzeń anatomicznych i neurofizjologicznych oraz zróżnicowanych objawów klinicznych, w obrębie wymienionych neuropatii wyróżnia się pięć typów (HSAN): I, II, III, IV i V. Spośród nich do najlepiej poznanych należą HSAN1 oraz HSAN3.
Słowa kluczowe: HSAN, HSAN1, HSAN3, rodzinna dysautonomia, neuropatia czuciowa, neuropatia obwodowa, niewrażliwość na ból, nawracające owrzodzenia, kompleks Elongator

Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Dermatological symptoms in inflammatory bowel disease
Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło

Streszczenie
Pod terminem nieswoiste choroby zapalne jelit kryją się przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna. Do dermatoz współwystępujących z nieswoistymi zapaleniami jelit zalicza się przede wszystkim: piodermię zgorzelinową, rumień guzowaty oraz łuszczycę. Ponadto możliwa jest skórna manifestacja samej choroby Leśniowskiego-Crohna, występuje ona jednak bardzo rzadko. Ze względu na zwiększającą się zachorowalnością na nieswoiste zapalenia jelit oraz częste współistnienie dermatoz z tymi jednostkami chorobowymi bardzo ważne są interdyscyplinarne podejście do pacjenta oraz ścisła współpraca gastroenterologów i dermatologów.
Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby dermatologiczne

Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze

Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part II: Bacterial and fungal diseases
Radomir Reszke, Adam Reich

Streszczenie
Infekcje przenoszone drogą płciową (sexually transmitted infections – STI) towarzyszą ludzkości od wieków, stanowiąc ważny problem epidemiologiczny u osób zamieszkujących wszystkie kontynenty. Wśród licznych czynników etiologicznych najważniejsze bakterie wywołujące STI to: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi oraz Klebsiella granulomatis, natomiast pośród grzybów największe znaczenie ma Candida albicans. W diagnostyce istotną rolę odgrywają dokładnie zebrany wywiad oraz badanie przedmiotowe, zaś rolę wspomagającą – badania mikroskopowe, hodowla, badania immunofluorescencyjne, serologiczne czy amplifikacji kwasów nukleinowych. W leczeniu zakażeń bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię systemową, natomiast w terapii schorzeń wywołanych przez grzyby – miejscowe oraz ogólne leki przeciwgrzybicze. W niniejszym artykule, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dokonano charakterystyki bakteryjnych i grzybiczych schorzeń przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem terapii według aktualnych zaleceń.
Słowa kluczowe: infekcje przenoszone drogą płciową, leczenie, bakterie, grzyby

Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej

Rosacea – the changing faces of a popular disease
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Trądzik różowaty (rosacea) jest jedną z częstszych przewlekłych dermatoz zapalnych, występującą przeważnie u młodych kobiet. Zazwyczaj rozpoczyna się od napadowego rumienia twarzy, w późniejszym czasie może się rozwinąć stały rumień z grudkami i krostkami. Przyczyna choroby pozostaje nieznana. Określone czynniki środowiskowe, pokarmy, napoje sprzyjają wystąpieniu zmian lub pogarszają już obecne zmiany. Jest wiele metod terapeutycznych w trądziku różowatym – tradycyjnie stosuje się miejscowe i doustne antybiotyki (doksycyklinę, tetracyklinę, metronidazol), w ostatnich latach pojawiły się również miejscowe preparaty brymonidyny, iwermektyny, podaje się doustną izotretynoinę oraz wykorzystuje metody zabiegowe (najczęściej laseroterapię).
Słowa kluczowe: trądzik różowaty, izotretynoina, leczenie, laseroterapia

Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry

Microbiota in the pathogenesis of inflammation in atopic dermatitis
Mariusz Skrzypczyk, Magdalena Kozłowska, Ewa Trznadel-Grodzka, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji, charakteryzującą się występowaniem uporczywego świądu. Zarówno etiologia, jak i patogeneza mają niezwykle złożony charakter. Prewalencja schorzenia, zwłaszcza w populacjach zachodnich wysoko rozwiniętych, stale wzrasta. W Polsce według ostatnich badań AZS występuje u ok. 5% dzieci oraz u 3% populacji ludzi dorosłych. Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych procesów zapalnych obserwowanych w etiopatogenezie, z uwzględnieniem roli infekcji oraz składników mikrobiotycznych w AZS.
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, stan zapalny, mikrobiom, mikrobiota, teoria higieniczna, bioróżnorodność

Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku

Giant acquired digital fibrokeratoma – case raport
Dariusz Staszek

Streszczenie
Nabyty włókniakorogowiec palców jest łagodnym, pojedynczym guzem zwykle osiągającym rozmiary nieprzekraczające 1 cm. W pracy przedstawiono przypadek 45-letniego mężczyzny z olbrzymim guzem obejmującym palce III i IV lewej stopy.
Słowa kluczowe: nabyty włókniakorogowiec palców, łagodny guz

Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego

Squamous cell carcinoma arising in necrobiosis lipoidica associated with chronic ulceration
Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba

Streszczenie
Rak płaskonabłonkowy skóry (squamous cell carcinoma − SCC), nazywany również rakiem kolczystokomórkowym jest nowotworem złośliwym skóry, stanowiącym ok. 20% wszystkich nieczerniakowych nowotworów skóry i powstaje z niekontrolowanego rozrostu keratynocytów. SCC najczęściej rozwija się ze stanów przedrakowych. Udowodnionymi czynnikami ryzyka wystąpienia tego nowotworu są: nadmierna ekspozycja na promieniowanie, miejscowe działanie środków chemicznych oraz lokalne drażnienie skóry czy przewlekłe stany zapalne. Etiopatogeneza transformacji nowotworowej w przewlekłych ranach pozostaje nadal przedmiotem badań. Autorzy przedstawiają przypadek brodawkującego SSC powstałego w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu necrobiosis lipoidica.
Słowa kluczowe: rak płaskonabłonkowy, obumieranie tłuszczowate, owrzodzenie, transformacja nowotworowa

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Streszczenie
Zapalenie tkanki podskórnej z zimna wiąże się z długotrwałą ekspozycją na zimno bez przemrożenia tkanek. Najczęściej dotyka niemowlęta i dzieci do 3. roku życia, występuje na policzkach i brodzie. Zmiany mają charakter czerwononiebieskich lub sinych, obrzękniętych guzków podskórnych. Potówki powstają wskutek wzmożonego pocenia przy jednoczesnym zmniejszeniu lub utrudnieniu odpływu potu. Noworodki i niemowlęta są predysponowane do ich wystąpienia ze względu na niedojrzałość mechanizmów termoregulacyjnych oraz specyfikę zachowań dorosłych. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą przewlekłą, nawrotową, przebiegającą z uporczywym świądem, z którym trudno sobie poradzić. W pierwszej fazie choroby wydaje się on czysto fizykalny, później uaktywniają się różne mediatory chemiczne. Leczenie AZS zmierza do ograniczenia stanu zapalnego i przeciwświądowego. Mokre opatrunki są stosowane dodatkowo w terapii atopowego zapalenia skóry. W efekcie wspólnego działania kremów lub maści leczniczych, emolientów i mokrych opatrunków zahamowaniu ulega odpowiedź zapalna i zmniejsza się świąd. Nie należy ich jednak stosować w przypadku nadkażeń skóry.
Słowa kluczowe: niemowlęta, zapalenie tkanki podskórnej z zimna, potówki, świąd w AZS, mokre opatrunki

Spis treści

Spis treści

  • Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry 
  • Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III 
  • Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit 
  • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze 
  • Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej 
  • Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry 
  • Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku 
  • Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego 
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej