Oksfordzki podręcznik neurologii


Autor: H. Manji, S. Connolly, N. Dorward, N. Kitchen, A. Mehta, A. Wills Redakcja naukowa wydania polskiego: Jerzy Barycki

ISBN: 978-83-7563-006-0

Format: 101x191

Objętość: 426

Oprawa: Flexi

Dostępność: Dostępny w magazynie

Cena: 102,90 zł
Cena dla prenumeratorów : 87,47 zł
LUB
Opis

Szczegóły

To książka, która przypomni, jak najlepiej badać i leczyć wiele chorób – powszechnych i rzadkich – atakujących ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz mięśnie. 

Praktyczny przewodnik, z którego można korzystać na oddziale i w poradni.

  • Wypunktowania, listy i algorytmy dotyczące rozpoznania i leczenia ułatwiają korzystanie z podręcznika.
  • Bogato ilustrowany schematami przedstawiającymi m.in. splot ramienny i lędźwiowokrzyżowy, dermatomy, nerwy obwodowe oraz przekroje pnia mózgu, podręcznik obejmuje cały zakres neurologii. Są w nim rozdziały poświęcone neuroanatomii, neurochirurgii, neuroradiologii i neurofizjologii, znaleźć można informacje dotyczące badania neurologicznego oraz częstych objawów i schorzeń.
  • Jest szczególnie cenny dzięki temu, że zawiera bogactwo wskazówek, informacji i wartościowych porad klinicznych, których nie można znaleźć w standardowych podręcznikach neurologii.

Książka, która mądrze doradzi, czego oczekiwać od badań laboratoryjnych i określi jak wpływają one na działania kliniczne.

„Wartościowa synteza tego, co należy wiedzieć, aby skutecznie leczyć choroby układu nerwowego”.

Alastair Compston
University of Cambridge

Spis treści

Spis treści

1. Wywiad i badanie neurologiczne 
Zasady zbierania wywiadu neurologicznego 
Badanie ogólne 
Nerw czaszkowy I (nerw węchowy) 
Nerw czaszkowy II (nerw wzrokowy i droga wzrokowa) 
Nerwy czaszkowe III (okoruchowy), IV (bloczkowy) i VI (odwodzący)
Nerwy czaszkowe V i VII-XII 
Badanie kończyn górnych i dolnych 
Badanie funkcji poznawczych i mowy przy łóżku chorego 
Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE)

2. Neuroanatomia 
Jama czaszki 
Dermatomy kończyny górnej i dolnej 
Unerwienie kończyn górnych 
Unerwienie kończyn dolnych 
Przekroje poprzeczne mózgu i rdzenia kręgowego 

3. Częste objawy kliniczne 
Utrata przytomności 
Ostre zawroty głowy 
Ostry ból głowy (piorunujący ból głowy)
Ostry niedowład obwodowy
Ostre ogniskowe zespoły neurologiczne 
Parapareza spastyczna
Ataksja 
Ostre zaburzenia widzenia 
Śpiączka 
Rokowanie w przypadku śpiączki
Nadmierna senność w ciągu dnia
Drżenie
Tiki
Pląsawica i atetoza 
Mioklonie 
Dystonia 

4. Schorzenia układu nerwowego 
Choroby naczyniowe mózgu: udar 
Postępowanie w przypadku udaru 
Profilaktyka udaru niedokrwiennego 
Zakrzepica żył mózgowych
Obrazowanie w chorobach naczyniowych mózgu
Otępienie: wprowadzenie 
Choroba Alzheimera 
Otępienie czołowo-skroniowe 
Inne otępienia 
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) 
Padaczka: wprowadzenie 
Postępowanie w przypadku padaczki 
Kobieta a padaczka 
Napady padaczkowe wobec dysocjacyjnych napadów niepadaczkowych, czyli napadów rzekomopadaczkowych 
Postępowanie w stanie padaczkowym 
Bóle głowy: migrena – wprowadzenie i objawy kliniczne 
Migrena: rozpoznanie różnicowe, badania dodatkowe i kryteria IHS
Postępowanie w ostrym napadzie migreny: schemat leczenia krok po kroku 
Postępowanie profilaktyczne w migrenie 
Migrena u kobiet 
Pierwotne krótkotrwałe bóle głowy 
Klasterowy ból głowy 
Neuralgia trójdzielna 
Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (idiopathic incranial hypertension – IIH) 
Parkinsonizm i choroba Parkinsona (ch. P.): wprowadzenie 
Objawy kliniczne parkinsonizmu i ch. P. 
Rozpoznanie rożnicowe ch. P. i badania dodatkowe
Parkinsonizm polekowy 
Leczenie zachowawcze ch. P.
Leczenie chirurgiczne ch. P. 
Postępowanie w innych problemach w ch. P. 
Zanik wieloukładowy (multiple system atrophy – MSA) 
Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP) 
Zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobasal degeneration – CBD) 
Schorzenia nerwów obwodowych: wprowadzenie i podejście kliniczne 
Rozpoznawanie schorzeń nerwów obwodowych 
Badania dodatkowe w schorzeniach nerwów obwodowych 
Neuropatia cukrzycowa 
Zespół Guillaina-Barrego (Guillain-Barré syndrom – GBS) 
Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy – CIDP) 
Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia (multifocal motor neuropathy with conduction block – MMN-CB) 
Neuropatia w przebiegu zapalenia naczyń 
Choroby mięśni: klasyfikacja i objawy 
Choroby mięśni: badania dodatkowe 
Zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni 
Choroba neuronu ruchowego (motor neurone disease – MND): wprowadzenie i objawy kliniczne
Choroba neuronu ruchowego: badania dodatkowe i postępowanie 
Stwardnienie rozsiane: wprowadzenie i objawy kliniczne
Stwardnienie rozsiane: badania dodatkowe i rozpoznanie 
Stwardnienie rozsiane: postępowanie 
Miastenia: wprowadzenie, objawy kliniczne i badania dodatkowe 
Miastenia: postępowanie 
Zespoły paranowotworowe: wprowadzenie 
Zespoły paranowotworowe: ośrodkowy układ nerwowy 
Zespoły paranowotworowe: obwodowy układ nerwowy 
Zespoły paranowotworowe: badania dodatkowe i postępowanie 
Zawroty głowy układowe, nieukładowe i niestabilność: wprowadzenie 
Zawroty głowy nieukładowe, niestabilność lub „brak równowagi”: przyczyny neurologiczne 
Łagodne ułożeniowe zawroty głowy (benign paroxysmal positional vertigo – BPPV) 
Zawroty głowy nieukładowe, niestabilność lub „brak równowagi”: przyczyny nieneurologiczne 
Schorzenia neurogenetyczne: wprowadzenie 
Ataksje dziedziczne
Neuropatie uwarunkowane genetycznie
Miopatie wrodzone
Dystrofia miotoniczna 
Wrodzone zaburzenia ruchowe 
Wrodzone schorzenia mitochondrialne
Wrodzone zespoły otępienne 
Wrodzone zespoły nerwowo-skórne Wrodzone schorzenia metaboliczne
Choroby zakaźne: bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
Wirusowe zapalenie mózgu 
Neurologia zakażenia HIV/AIDS: wprowadzenie 
Zaburzenia neurologiczne związane z zakażeniem HIV 
Zakażenia oportunistyczne związane z HIV 
Obrazy MRI w chorobach zakaźnych
Nakłucie lędźwiowe
Dożylne immunoglobuliny (IVIg) 
Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

5. Neurochirurgia 
Krwawienie podpajęczynówkowe (subarachnoid haemorrhage – SAH) 
Badania obrazowe w SAH: przykłady 
Samoistny krwotok wewnątrzczaszkowy (spontaneous intracranial haemorrhage – ICH) 
Badania obrazowe w samoistnym krwotoku wewnątrzczaszkowym: przykłady 250
Tętniaki mózgowe
Mózgowe malformacje tętniczo-żylne (arteriovenous malformations – AVM) 
Naczyniak jamisty i rozwojowa malformacja żylna (developmental venous anomaly – DVA) 
Przetoki tętniczo-żylne opony twardej (arteriovenous fistulae – AVF)
Wodogłowie 
Powikłania dotyczące zastawek
Guzy wewnątrzczaszkowe 
Guzy wewnątrzczaszkowe: postępowanie w przypadku określonych nowotworów 
Badania obrazowe guzów wewnątrzczaszkowych: przykłady 
Badania obrazowe guzów kanału kręgowego: przykłady 
Urazy głowy
Postępowanie w poszczególnych rodzajach urazów głowy 
Badania obrazowe w urazach głowy: przykłady 
Urazy kręgosłupa 
Badania obrazowe urazów kręgosłupa: przykłady
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa: odcinek szyjny
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa: odcinek piersiowy i lędźwiowy 
Badania obrazowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa: przykłady 
Zaburzenia rozwojowe 
Badania obrazowe w zaburzeniach rozwojowych: przykłady
Jamistość rdzenia 

6. Neurofizjologia kliniczna 
Wprowadzenie 
Elektroencefalografia (EEG): wprowadzenie
EEG: stosowanie i nadużywanie 
EEG: nieprawidłowe rytmy 
EEG w przypadku padaczki 
EEG w rozlanej dysfunkcji mózgu 
EEG na oddziale intensywnej opieki medycznej 
Techniczne podstawy badania przewodnictwa nerwowego (nerve conduction studies – NCS)
Schorzenia nerwów obwodowych: nieprawidłowości w NCS 
Techniczne podstawy elektromiografii igłowej 
EMG: nieprawidłowe zapisy 
Zmiany zapisów NCS i EMG w miopatiach i uszkodzeniu aksonów ruchowych
Zmiany zapisu NCS i EMG w chorobie Guillana -Barrego (Guillan-Barré syndrom – GBS) 
Zmiany zapisu NCS i EMG w zaburzeniach transmisji nerwowo-mięśniowej 
Wzrokowe potencjały wywołane (visual evoked potentials – VEP) 
Somatosensoryczne potencjały wywołane (somatosensory evoked potentials – SSEP) 
Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (brainstem auditory evoked potentials – BAEP) 
Prawidłowe wartości w neurofizjologii klinicznej 

7. Neuroradiologia 
Techniki stosowane w radiologii diagnostycznej
Choroby naczyniowe mózgu
Krwawienie podpajeczynówkowe 
Krwotok śródmózgowy 
Wytyczne obrazowania w urazach głowy 
Strategie obrazowania w urazach kręgosłupa szyjnego 
Wytyczne neuroradiologii guzów nowotworowych 
Zakażenia OUN

Dodatki
 
Neurologiczne skale niesprawności
Perełki kliniczne
Eponimy neurologiczne
Przydatne strony internetowe

Indeks

Fragmenty książki

Product Attachments

View FileSchorzenia układu nerwowego -migrena    Size: (486.66 KB)
View FileNeurochirurgia    Size: (480.12 KB)
Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej