Neurologia

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik

  Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik

  Monika Jaromin

  W Polsce na padaczkę choruje około 1% populacji. U większości udaje się opanować napady padaczkowe, stosując leki. Niestety około 30% chorych to pacjenci z rozpoznaniem padaczki lekoopornej, których leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów. Dla wielu z nich remedium może okazać się leczenie dietą ketogenną. Obecnie terapii tej poddaje się głównie dzieci. Około 50% leczonych tą metodą odnosi znaczną korzyść – całkowite ustanie napadów padaczkowych, ich znaczna redukcja lub poprawa codziennego funkcjonowania, nawet mimo niewielkiego zmniejszenia napadów. Najnowsze badania i obserwacje kliniczne dowodzą jej skuteczności w niektórych chorobach metabolicznych.


  Dieta ketogenna musi być stosowana pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka specjalizujących się w leczeniu tą metodą.


  „Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik” nie jest opracowaniem naukowym. Jej celem jest pomóc rodzicom i opiekunom dzieci chorujących na padaczkę w zrozumieniu właściwości, zasad diety ketogennej oraz poznaniu sposobów przyrządzania posiłków ketogennych. Książka ta może być również pomocna dla lekarzy i dietetyków, którzy specjalizują się w leczeniu padaczki.  Dowiedz się więcej
  Cena: 42,00 zł
 2. Badania neurologiczne u dzieci

  Badania neurologiczne u dzieci

  Mary D. King i John B.P. Stephenson Redakcja naukowa wydania polskiego: Sergiusz Jóźwiak

  Autorzy książki w sposób szczegółowy i przejrzysty przedstawili zagadnienie diagnostyki dzieci z podejrzeniem schorzeń układu nerwowego. Wiedza teoretyczna dotycząca poszczególnych problemów została zilustrowana dokładnymi przykładami klinicznymi. 

  Podręcznik podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich omówiono istotę wywiadu i badania klinicznego. W kolejnej części autorzy skupili się na badaniach dodatkowych, podając przy tym wskazówki dotyczące neurofi zjologii i neuroradiologii, opierając się również na wiedzy z zakresu innych dyscyplin (jak np. biochemii). Ostatnia część zawiera opis konkretnych problemów wraz z omówieniem doboru właściwych badań w wybranych sytuacjach klinicznych. Książka jest kompendium wiedzy nie tylko dla neurologów dziecięcych, ale zawarte w niej treści będą również istotne dla specjalistów innych dziedzin (neonatologów, pediatrów, psychiatrów dziecięcych, lekarzy intensywnej terapii, lekarzy chorób metabolicznych, genetycy kliniczni).

  Dowiedz się więcej
  Cena: 88,00 zł
 3. Neuroimmunologia kliniczna. Wydanie II

  Neuroimmunologia kliniczna. Wydanie II

  Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Jacek Losy

  „Neuroimmunologia kliniczna” to kolejne już wydanie pierwszej na rynku publikacji, w której zaprezentowano szeroki zakres wiedzy w tej dziedzinie. Autorzy, opracowując kolejne rozdziały, uwzględnili ogromny postęp, jaki dokonał się w tej dyscyplinie (od ostatniej edycji). Dotyczy to zarówno poznawania, patogenezy chorób neuroimmunologicznych, nowych metod diagnostyki, jak i skuteczniejszych form terapii. 

  W obecnym wydaniu znalazło się wiele nowych treści i uzupełnień. Publikacja zawiera nowe rozdziały, w których omówiono:
  • szerokie spectrum zaburzeń w chorobie Devica, najnowsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego;
  • immunologiczne aspekty udarów mózgu, czynniki ryzyka, reakcje układu immunologicznego, terapię;
  • neuroimmunologię padaczek – patogenezę, objawy i postępowanie terapeutyczne;
  • autoimmunologiczne choroby układu pozapiramidowego (w tym również zespół PANDAS), ich etiologię, objawy, obraz kliniczny i leczenie; zaburzenia ruchowe w chorobach autoimmunologicznych.
  Autorami publikacji są wybitni znawcy i praktycy w zakresie neuroimmunologii. Książka skierowana jest przede wszystkim do neurologów, immunologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych. 
  Dowiedz się więcej
  Cena: 98,00 zł
 4. Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane

  Redakcja naukowa: Jacek Losy

  Dzieło wybitnych polskich specjalistów, prezentujące najnowsze dane dotyczące patogenezy, diagnostyki oraz terapii stwardnienia rozsianego. 
  Książka adresowana jest przede wszystkim do neurologów i neuropediatrów.
  • Najnowsze dane dotyczące patogenezy, diagnostyki oraz terapii stwardnienia rozsianego.
  • Osobny rozdział poświęcony diagnostyce i leczeniu dziecięcego (pediatrycznego) SM.
  • Rehabilitacja pacjenta (postępowanie w różnych stadiach choroby) oraz fizjoterapia w SM.
  • Psychospołeczne aspekty leczenia, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.
  • Liczne ilustracje (zdjęcia mikroskopowe, obrazy RTG), tabele, schematy i wykresy.
  Dowiedz się więcej
  Cena: 98,00 zł

  Brak w magazynie

 5. Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii

  Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii

  Praca zbiorowa pod redakcją Radosława Każmierskiego

  Metoda ultrasonograficzna rozwinęła się dynamicznie w ostatnich latach, zajmując trwałe miejsce wśród technik diagnostycznych stosowanych w neurologii. Jest nieinwazyjna, powtarzalna, w dużej mierze pozbawiona działań ubocznych, a jej koszty są relatywnie niskie.
   
  W niniejszej publikacji zespół specjalistów z różnych dziedzin medycyny – neurologii, neuroradiologii, chirurgii naczyniowej, fizjologii, psychologii – prezentuje wiedzę na temat możliwości wykorzystania ultrasonografi i w neurologii klinicznej. Omawia m.in. zastosowanie tej metody w diagnostyce naczyń wewnątrz i zewnątrz mózgowych, ocenie funkcji śródbłonka, a także wewnątrzczaszkowych struktur miąższowych. Na końcu podręcznika zamieszczono również zalecenia Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odnośnie do techniki i interpretacji najważniejszych elementów badań neursonologicznych. Duża dawka teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz liczne kolorowe zdjęcia i ryciny czynią tę książkę wyjątkową na polskim rynku wydawniczym.
  Dowiedz się więcej
  Cena: 126,00 zł

  Brak w magazynie

 6. Na tle nerwowym. Wyd. III

  Na tle nerwowym. Wyd. III

  prof. Teofan Maria Domżał

  „Na tle nerwowym” to dzieło znanego profesora, wybitnego klinicysty i neurologa. Jest ono częściowo biografią Autora, częściowo zaś prezentuje neurologię kliniczną w formie popularnej, przystępnej dla każdego. Jest to książka o neurologii, specjalności trudnej, niezwykle ciekawej i mało spopularyzowanej. 

  W części biograficznej Autor opisuje bardzo dowcipnie swoją drogę życiową. Dość drobiazgowo opisana jest codzienna praca kierownika kliniki, badanie neurologiczne chorych, znaczenie badań pomocniczych, problemy lecznicze, pacjenci neurologiczni, prowadzenie badań naukowych, udział w zjazdach i konferencjach naukowych. Wszystko to widziane oczami doświadczonego klinicysty i lekarza, przełożonego i nauczyciela, opatrzone komentarzami, ilustrowane opisem prawdziwych wydarzeń, anegdotami, dowcipami i własnymi poglądami, czasem przedstawianymi z przymrużeniem oka.

  Część kliniczna dotyczy już problemów związanych z chorobami układu nerwowego i samej neurologii. Autor wybrał kilka najczęściej spotykanych chorób neurologicznych, a także problemy bólu, zaburzeń snu oraz śmierci mózgu i przedstawił je z własnego punktu widzenia, w oparciu o najnowsze poglądy. Każdy opis poprzedzony jest krótką, autentyczną historią choroby wziętą z własnego doświadczenia. Są tam rozmowy z chorymi, ich obawy, poglądy i zachowania. Nie jest to jednak poradnik neurologiczny, chociaż wiele informacji tam zawartych przyda się także i lekarzom, którym wytyka Autor różne błędy zawodowe i rutynę. Oryginalne i dowcipne są niektóre poglądy na temat pochodzenia człowieka, sensu życia, powstawania chorób na tle nerwowym oraz wizje przyszłości. Podejmuje także Autor polemiki na temat doktryn i niekonwencjonalnej medycyny oraz ciekawe rozważania filozoficzne na temat śmierci.

  Mimo dwóch różnych części, książka tworzy spójną całość i daje Czytelnikowi dość jasny pogląd na temat tego, czym jest neurologia. Napisana językiem lekkim, przystępnym, barwnie i ciekawie, jest ona dostępna dla każdego i znajdzie Czytelników zarówno wśród lekarzy, jak i wielu innych osób interesujących się problemami zdrowia. 

   
  Książka ukazuje Autora i neurologię w nieco odmiennym świetle. To opowieść o pasjonującej dziedzinie, nawiązująca do konkretnych przypadków chorób neurologicznych. Lekkości stylu dodaje forma beletrystyczna, dzięki której książkę czyta się jak pasjonującą opowieść. Między wierszami znaleźć można osiągnięcia naukowe i poglądy Autora na różne choroby neurologiczne, ich leczenie, opis pracy klinicznej i naukowej. Autor wskazuje na różnice między neurologią i psychiatrią oraz przedstawia niektóre problemy natury etycznej i światopoglądowej. Publikacja popularyzuje neurologię i przeznaczona jest do szerokiego odbioru. Ostatnie wydanie jest uzupełnione i poszerzone o ciekawe rozdziały wykraczające poza tematykę neurologiczną. Mam nadzieję, że publikacja ta wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród neurologów.
   
  Prof. zw. dr hab. n. med. Adam Stępień
  Dowiedz się więcej
  Cena: 42,00 zł
 7. Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie (z serii "Biblioteka Neurologii Praktycznej")

  Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie (z serii "Biblioteka Neurologii Praktycznej")

  Adam Stępień

       Ból głowy jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyty u lekarza. Występuje we wszystkich grupach wiekowych i jest nie tylko sprawcą cierpień chorego, ale także istotnym problemem dotykającym jego rodzinę i środowisko pracy. Problem ten jest często bagatelizowany: blisko połowa cierpiących na bóle głowy nigdy nie była diagnozowana i leczona przez lekarza. W wielu krajach problem ten został dostrzeżony i walka z bólami głowy stała się jedną z głównych kwestii zdrowotnych.

        Celem prezentowanej książki jest przedstawienie najważniejszych wiadomości na temat najczęstszych bólów głowy (m.in. napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, piorunujących, pourazowych, objawowych i innych) oraz zasad postępowania z chorymi. Ponadto autor omówił zagadnienie jakości życia chorych z bólami głowy oraz struktury anatomiczne i ich funkcje w bólach głowy. W opracowaniu oparł się na najnowszych doniesieniach i piśmiennictwie w zakresie prezentowanych zagadnień i aktualnie obowiązujących kryteriach diagnostycznych oraz własnym, nabywanym z biegiem lat doświadczeniu. Książka wzbogacona jest o ryciny i tabele, porządkujące tekst, ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie najistotniejszych wiadomości.

  Dowiedz się więcej
  Cena: 44,10 zł
 8. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne encefalopatie gąbczaste człowieka

  Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne encefalopatie gąbczaste człowieka

  Paweł P. Liberski

  Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest pierwszym w historii medycyny zakażeniem, które przenosi się bez zarazków. Powodują ją zmienione mikrocząsteczki białka zwierzęcego (głównie wołowego) zwane prionami. Pochodzą od krów chorych na gąbczaste zapaleniem mózgu, stąd potoczna nazwa „choroba szalonych krów”. W chwili obecnej nie ma leku, który zwalczyłby zakażenie. Choć chorobę zdiagnozowano najwcześniej w rodzinie farmerów, mających chore krowy, chorują również osoby nie mające żadnej styczności z chorymi zwierzętami, tyle że wcześniej zjadły ich mięso lub kolagen.
  W książce omówione zostały grupy chorób neurozwyrodnieniowych, charakteryzujących się odkładaniem w ośro- dkowym układzie nerwowym (i niektórych innych tkankach) nieprawidłowej izoformy białka, prionu PrPSc. W przypadku człowieka do tej grupy zalicza się: kuru, chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD), chorobę Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera, śmiertelną rodzinną bezsenność oraz sporadyczną odmianę tej choroby – śmiertelną sporadyczną bezsenność. Najwięcej uwagi autor poświęcił przedstawieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wspomniane zostały oryginalne przypadki opisane przez Jakoba i Creutzfeldta, omówiono objawy kliniczne tej choroby, badania laboratoryjne i neuropatologiczne oraz odmiany CJD. Dodatkową zaletą publikacji jest bardzo obszerna bibliografia.

  Dowiedz się więcej
  Cena: 39,90 zł
 9. Choroby nerwowo-mięśniowe

  Choroby nerwowo-mięśniowe

  Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Hausmanowej-Petrusewicz

  Choroby nerwowo-mięśniowe rozwijają się powoli, proces chorobowy prowadzi do osłabienia siły, pojawiają się zaniki i przykurcze mięśniowe, chory ma coraz większe problemu ze sprawnością ruchową, a w najbardziej zaawansowanych postaciach niektórych schorzeń chorzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać zwykłych, codziennych czynności. Objawy chorób mogą być mylące, gdyż pacjentom trudno czasem odróżnić zwykłe osłabienie od zmęczenia, a zmęczenie od męczliwości. Dlatego tak ważny staje się, oprócz zleconych badań diagnostycznych, dokładny wywiad na temat dolegliwości pacjenta, jak również osobiste, o ile jest możliwe, badanie jego rodziny. 
  Obecnie znacznie większa ilość lekarzy różnych specjalności sięga po publikacje z dziedziny chorób nerwowo-mięśniowych. W tej publikacji przedstawiono najistotniejsze teoretyczne podstawy neuromiologii oraz podkreślono ogromne znaczenie genetyki. Spowodowane to zostało burzliwym rozwojem tej dziedziny, badaniami na poziomie molekularnym, pojawieniem się nowych zespołów chorobowych, nowych metod badawczych i diagnostycznych, nowych hipotez itd. W części szczegółowej zaprezentowano zespoły chorobowe, ich objawy kliniczne, metody leczenia wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną. 

  Dowiedz się więcej
  Cena: 79,80 zł
 10. Choroby nerwowo-mieśniowe Wydanie II

  Choroby nerwowo-mieśniowe Wydanie II

  Redakcja naukowa: Irena Hausmanowa-Petrusewicz

  Nowe wydanie monografii z zakresu neuromiologii. 

  Drugie wydanie monografii zostało oparte na doświadczeniu współautorów gromadzonych przez długie lata pracy zawodowej - gwarantuje to praktyczne podejście do omawianych problemów.

  Kolejna edycja książki "Choroby nerwowo-mięśniowe" to:

  - uaktualnione treści uwzględniające ogromny postęp wiedzy w zakresie nauk miologicznych, jaki dokonał się od ostatniego wydania,
  - wiedza oparta prawie wyłącznie na praktycznych aspektach neuromiologii,
  - omówienie nowych zespołów chorobowych, nowych metod badawczych i diagnostycznych, prezentacja nowych hipotez,
  - bardzo dokładne omówienie zagadnień z zakresu genetyki,
  - nowe treści dotyczące praktycznych problemów rehabilitacji (fizjoterapia chorób nerwowo-mięśniowych, opieka ortopedyczna).

  Dowiedz się więcej
  Cena: 84,00 zł

  Brak w magazynie

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej