Przegląd Pediatryczny

Czasopismo dla lekarzy pediatrów

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący


 1. Prenumerata - Przegląd Pediatryczny

  Prenumerata - Przegląd Pediatryczny

  Prenumerata - Przegląd Pediatryczny Dowiedz się więcej
  Cena: 98,00 zł
 2. Przegląd Pediatryczny 3/2017

  Przegląd Pediatryczny 3/2017

  Standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Anesthetic guidelines for lumbar punctures, bone marrow aspirations and biopsies in children treated for cancer – Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology recommendations
  Ninela Irga-Jaworska, Marzena Zielińska, Szymon Skoczeń, Katarzyna Derwich, Bożenna Dembowska-Bagińska, Tomasz Szczepański, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Wanda Badowska, Walentyna Balwierz, Radosław Chaber, Alicja Chybicka, Grażyna Karolczyk, Bernarda Kazanowska, Jerzy Kowalczyk, Maryna Krawczuk-Rybak, Michał Matysiak, Wojciech Młynarski, Grażyna Sobol-Milejska, Tomasz Urasiński, Jacek Wachowiak, Mariola Woszczyk, Mariusz Wysocki, Jolanta Kołodziejczyk, Andrzej Piotrowski, Konrad Jarosz, Radosław Owczuk, Jan Styczyński
  Streszczenie:
  Dzieci leczone z powodu chorób nowotworowych wielokrotnie poddawane są inwazyjnym procedurom medycznym. Minimalizacja bólu i lęku podczas tych zabiegów stanowi niezmiernie ważny element postępowania terapeutycznego. Przedstawione w niniejszej publikacji standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego są efektem współpracy Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Słowa kluczowe: dzieci, inwazyjne procedury medyczne, sedacja, znieczulenie ogólne

  Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości
  Analysis of perinatal indices and selected environmental factors in children with osteogenesis imperfecta
  Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Krzysztof Graff, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Jelonek, Paulina Adamiecka, Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Woźniak, Gabriela Orzechowska, Maciej Porczyński, Paulina Albińska, Danuta Chlebna-Sokół
  Streszczenie:
  Rodzina jest jednym z podstawowych elementów środowiskowych wpływających na stan zdrowia i rozwój człowieka. Jest to szczególnie istotne dla dzieci przewlekle chorych, np. na wrodzoną łamliwość kości (osteogenesis imperfecta – OI). Choroba ta jest dysplazją kostną, należącą do rzadkich chorób tkanki łącznej uwarunkowanych genetycznie i może charakteryzować się postępującą deformacją kości. Celem pracy jest analiza okresu okołoporodowego oraz niektórych czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie rodziny dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Ocenie poddano 51 ankiet bezpośrednich wypełnionych przez pacjentów i/lub rodziców dzieci chorych na wrodzoną łamliwość kości podczas hospitalizacji w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Ankieta zawierała m.in. pytania dotyczące okresu okołoporodowego, choroby podstawowej, sytuacji społecznej rodziny oraz akceptacji choroby przez dziecko, rodzinę i grupę rówieśniczą. Analiza wykazała, że większość dzieci została urodzona o czasie, drogą cięcia cesarskiego (ponad 75%), w dobrym stanie ogólnym. Ponad 36% z nich urodziło się z małą urodzeniową masą ciała. 43,1% spośród badanych mieszka na wsi lub w małym mieście. Badanie genetyczne przeprowadzono tylko u 31,3% dzieci, a ponad 54% ma włączone objawowe leczenie farmakologiczne. Prawie 90% pacjentów jest rehabilitowanych, a ponad 58% wymaga zaopatrzenia ortopedycznego. Ocena poziomu akceptacji wykazała, że rodzina jest najbardziej przyjaznym środowiskiem dla dzieci z OI. Jak wynika z analizy danych dotyczących rodziców, 72% matek uzyskało co najmniej średnie wykształcenie, ale ponad 39% nie pracuje i zajmuje się chorym dzieckiem. Spośród ojców jedynie czterech opiekuje się dzieckiem. Wrodzona łamliwość kości – niezależnie od czynników środowiskowych – zmienia funkcjonowanie rodzin, które wszechstronnie wspomagają chore dzieci. Postępowanie to ułatwia integrację społeczną i środowiskową oraz wpływa pozytywnie na jakość życia dzieci cierpiących na chorobę uwarunkowaną genetycznie.
  Słowa kluczowe: wrodzona łamliwość kości, czynniki środowiskowe

  Psychologiczne aspekty profilaktycznego leczenia hemofilii u dzieci i młodzieży – przegląd badań
  Psychological aspects of prophylactic treatment of hemophilia in children and adolescents – review of research
  Marta Rusek, Paweł Łaguna, Michał Matysiak
  Streszczenie:
  We współczesnej medycynie coraz większe znaczenie przykłada się nie tylko do skuteczności leczenia, ale także do określania wpływu terapii na jakość życia osób chorych. Hemofilia jest nieuleczalną chorobą związaną z zaburzeniami krzepnięcia krwi. W zależności od stopnia ciężkości zaburzeń krzepnięcia, krwawienia mogą być częste u osób z ciężką postacią choroby, zaś u tych z łagodną skazą osoczową mogą występować jedynie w związku z urazami lub operacjami. Krwawienia stanowią zagrożenie zarówno dla życia pacjenta, jak i powodują zniszczenie np. stawów i narażają go na postępującą ruchową niepełnosprawność. Nowoczesna terapia hemofilii polega na dożylnej substytucji brakującego czynnika, głownie w odpowiedzi na zaistniałe krwawienie. W przypadku ciężkiej postaci hemofilii przybiera ona postać regularnej profilaktycznej podaży brakującego czynnika. Konieczność dożylnego podawania czynnika krzepnięcia stanowi duże wyzwanie dla chorego oraz jego najbliższych. Jak każda choroba przewlekła, także hemofilia ma ogromny wpływ na fizyczny, emocjonalny oraz społeczny rozwój i funkcjonowanie chorego dziecka. Celem pracy jest przedstawienie problemu jakości życia młodzieży chorującej na hemofilię, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych ze stosowaniem pierwotnej profilaktyki.
  Słowa kluczowe: hemofilia, jakość życia, jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia, młodzież z hemofilią, profilaktyka w hemofilii

  Nowoczesne metody samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1
  Modern methods of glucose self-control methods in patients with type 1 diabetes
  Agnieszka Szadkowska, Andrzej Gawrecki, Iwona Pietrzak, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec
  Streszczenie:
  Cukrzyca typu 1 należy do najczęstszych przewlekłych chorób w populacji wieku rozwojowego i obserwuje się wzrost zapadalności na tę chorobę. Współczesne leczenie cukrzycy typu 1 polega na stosowaniu funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii opartej na systematycznej i dokładnej kontroli glikemii. Urządzeniami do pomiaru glikemii dla celów samokontroli cukrzycy są glukometry, które mierzą aktualne, a więc punktowe stężenie glukozy we krwi. Nowoczesne systemy ciągłego pomiaru glikemii dostarczają dodatkowych informacji o tempie i kierunku jej zmian, dlatego też są cennym źródłem wiedzy wykorzystywanym zarówno dla celów badań naukowych, jak i w praktyce klinicznej. Stwarzają pacjentom nowe możliwości podejmowania odpowiednich bieżących decyzji terapeutycznych.

  Infekcyjne zapalenie mięśni – praca kazuistyczna
  Infectious myositis – case report
  Małgorzata Pytlowany, Magdalena Solak
  Streszczenie:
  Zapalenie mięśni jest stosunkowo rzadkim objawem towarzyszącym infekcjom u dzieci. Najczęściej przebiega pod postacią łagodnego ostrego dziecięcego zapalenia mięśni, związanego z zakażeniami wirusowymi, głownie wirusem grypy, jednakże może być również wywołane przez rzadsze przyczyny, takie jak bakterie, pasożyty czy też grzyby. W pracy przedstawiono przypadek 12-letniej dziewczynki przyjętej na Oddział Dziecięcy z powodu bólu uda w okolicy prawego stawu biodrowego z towarzyszącą gorączką, u której na podstawie wyniku posiewu krwi i badania obrazowego MRI rozpoznano infekcyjne zapalenie mięśni.
  Słowa kluczowe: infekcyjne zapalenie mięśni, antybiotykoterapia, rezonans magnetyczny

  Współczesne problemy zdrowotne i psychospołeczne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim
  X Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie

  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 3. Przegląd Pediatryczny 2/2017

  Przegląd Pediatryczny 2/2017

  Leczenie zapalenia oskrzelików u dzieci poniżej 2. roku życia – porównanie najnowszych wytycznych
  Treatment of bronchiolitis in children under 2 years of age – comparison of the latest guidelines
  Maria Kiersnowska, Zofia Konarska

  Streszczenie:
  W artykule podsumowano wytyczne znanych towarzystw naukowych, porównujące postępowanie w zapaleniu oskrzelików. Zapalenie oskrzelików jest chorobą dolnych dróg oddechowych występującą u dzieci do 2. roku życia, ze szczytem zachorowania między 3. a 6. miesiącem życia. Schorzenie jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji u dzieci w 1. roku życia, w sezonie zimowym. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego pacjenta; nie zaleca się rutynowego wykonywania badania radiologicznego klatki piersiowej, jak też badań laboratoryjnych. Pomimo powszechności choroby, nie istnieje jeden rekomendowany model postępowania z pacjentem. Dostępne dane naukowe potwierdzają, że leczenie objawowe, takie jak podaż tlenu czy nawadnianie, jest wciąż podstawową metodą leczenia. Pozostałe terapie mogą być skuteczne u wybranych dzieci, zatem nie są jednoznacznie rekomendowane w rutynowym postępowaniu. Kluczem do redukcji liczby zachorowań na zapalenie oskrzelików jest prewencja i profilaktyka przeciwko RSV (respiratory syncytial virus), zwłaszcza u dzieci z grup wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.
  Słowa kluczowe: RSV (respiratory syncytial virus), niemowlęta, małe dzieci, zapalenie oskrzelikow, wytyczne

  Kwasy tłuszczowe omega-3 w terapii dysfunkcji neurorozwojowych i zaburzeń zachowania oraz w aspekcie prowygaszeniowym procesów zapalnych u dzieci
  Omega-3 fatty acids in the therapy of neurodevelopmental dysfunctions and behaviour disorders and as an anti-inflammatory pro-resolving agents in children
  Wojciech Służewski

  Streszczenie:
  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 stanowią ważną składową rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego i dlatego są kluczowe dla rozwoju mózgu wewnątrzłonowo oraz w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka. Celem tego opracowania jest przedstawienie dostępnego piśmiennictwa omawiającego rolę kwasów omega-3 pochodzenia rybnego, bogatych w kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy w rozwoju mózgu i jego funkcji u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, jak m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz inne zaburzenia zachowania i nastroju związane z nieprawidłowym metabolizmem serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Nowe badania wykazują również rolę kwasów omega-3 i pochodzących od nich mediatorów reakcji zapalnej, zwanych resolwinami i protektynami, w ograniczaniu ostrej reakcji zapalnej i przyspieszaniu powrotu do homeostazy, co może być częścią terapii przewlekłych chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy neuropatia typu IgA.
  Słowa kluczowe: kwasy omega-3, zaburzenia neurorozwojowe, ADHD, przewlekłe zapalenia, dzieci

  Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – kolejne próby terapeutyczne
  Duchenne muscular dystrophy – novel therapeutic options
  Wojciech Służewski, Grzegorz Biegański, Małgorzata Kegel

  Streszczenie:
  Autorzy omawiają najnowsze doniesienia w zakresie kolejnych prób terapeutycznych w dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD). Poruszają tematykę zarówno aktualnie stosowanych schematów w leczeniu glikokortykosteroidami, jak i najnowszych doniesień na temat terapii, będących ciągle na rożnym etapie badań klinicznych – w tym terapii polegającej na ominięciu egzonu, ominięciu kodonu „stop”, inhibicji szlaku miostatyny oraz terapii z zastosowaniem utrofiny. Autorzy poruszają również kwestię najnowszych doniesień z zakresu wykorzystania terapii genowej oraz transplantacji komórek chimerycznych w terapii DMD.
  Słowa kluczowe: dystrofia mięśniowa Duchenne’a, możliwości terapeutyczne, dzieci

  Badania przesiewowe słuchu noworodków matek osadzonych w zakładzie karnym dla kobiet
  Hearing test screening of the newborns born by mothers jailed in prison for women
  Małgorzata Napieralska, Aleksandra Modlińska, Joanna Krzeszowiak, Robert Śmigiel

  Streszczenie:
  Wstęp: Zgodnie z zaleceniami Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce badanie skriningowe słuchu noworodków jest dostępne i wdrażane we wszystkich szpitalach. Przesiewowe badanie słuchu pozwala na szybką identyfikację ubytku słuchu oraz wczesne rozpoczęcie terapii i rehabilitacji, w tym poprawy rozwoju mowy.
  Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników badań przesiewowych słuchu u noworodków urodzonych przez matki osadzone w więzieniu dla kobiet oraz potencjalnej zależności między wynikiem badania a występującymi czynnikami ryzyka.
  Materiał i metody: Badaniem objęto 117 noworodków urodzonych przez matki osadzone w zakładzie karnym. Wszystkie badania, analiza ich wyników oraz dostępnej dokumentacji medycznej zostały dokonane za zgodą władz więziennych. Wykorzystano badanie otoemisji akustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE). Analizowano częstość występowania zaburzeń, obecność czynników ryzyka uszkodzenia słuchu oraz ich potencjalny wpływ na wyniki badań przesiewowych. Materiał poddano analizie statystycznej.
  Wyniki: Głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu w ogólnej populacji 117 badanych noworodków, niezależnie od wyniku badania przesiewowego, były infekcje wewnątrzmaciczne (23,9% badanych), kolejny czynnik to leki ototoksyczne (13,6% badanych). Nieprawidłowy wynik przesiewowego TEOAE stwierdzono u 14,5% (n = 17) badanych dzieci, częściej wśród płci męskiej (58,8%). W tej grupie najczęstszym czynnikiem ryzyka było stosowanie leków ototoksycznych (41%), dalej infekcje wewnątrzmaciczne (17,6%), niska masa urodzeniowa (< 1500 g), wrodzone wady głowy i szyi oraz upośledzenie słuchu w wywiadzie rodzinnym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku nieprawidłowej odpowiedzi w TEOAE i/lub obecności co najmniej jednego czynnika ryzyka zalecano dalszą diagnostykę w referencyjnych ośrodkach audiologicznych. Zgodę na kontynuowanie procedury wyraziło 84% matek.
  Wnioski: Częstość nieprawidłowych wyników badań słuchu jest w populacji noworodków matek osadzonych w zakładzie karnym wyższa niż w populacji ogólnej. Czynniki ryzyka to: wysoki udział leków ototoksycznych i niezadowalająca kontynuacja postępowania diagnostycznego jako skutek decyzji matek. Spostrzeżenia te są bardzo ważne dla personelu medycznego i więziennego. W perspektywie dalszych losów noworodków należy zwrócić szczególną uwagę na opiekę nad ciężarną w warunkach pozbawienia wolności, zmierzającą do zminimalizowania czynników ryzyka oraz konieczność opracowania odpowiednich kryteriów i programów badań przesiewowych w tej szczególnej sytuacji.
  Słowa kluczowe: badanie przesiewowe słuchu, noworodek, więziennictwo

  Znajomość alergenów pokarmowych i zasad diety eliminacyjnej wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową
  Knowledge of food allergens and rules of elimination diet among parents of children with food allergies
  Monika Maćków, Monika Bronkowska, Alina Zbróg

  Streszczenie:
  Wstęp: Od kilku lat wzrasta częstość występowania alergii pokarmowej wśród dzieci. Znaczącą rolę w terapii odgrywa dieta eliminacyjna, która odpowiednio zbilansowana, może zapobiegać niedoborom pokarmowym.
  Cel: Celem pracy była ocena wiedzy rodziców dzieci z alergią pokarmową na temat diety eliminacyjnej, poszczególnych alergenów pokarmowych oraz określenie źródeł informacji na temat żywienia w alergii pokarmowej i stosowanej diety eliminacyjnej.
  Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono od czerwca do sierpnia 2016 roku w szpitalach, żłobkach oraz przedszkolach na terenie Wrocławia, Legnicy i Zgorzelca wśród 91 rodziców dzieci z alergią pokarmową. Wiedzę weryfikowano za pomocą kwestionariusza ankiety, składającego się z pytań zamkniętych, specjalnie skonstruowanego na potrzeby badania. Pytaniem weryfikującym ankietowanych było pytanie o stosowanie u dziecka diety eliminacyjnej, co zadeklarowało 85 rodziców.
  Wyniki: Ankietowani znali pojęcie „dieta eliminacyjna”, ponieważ 77,7% wypełniających kwestionariusz zaznaczyło prawidłową definicję. Natomiast 76,5% respondentów błędnie stwierdziło, że przy alergii na białko mleka krowiego można podawać mleko kozie, owcze i ich przetwory. Badani również byli poproszeni o zaznaczenie zboża, w którym znajduje się gluten – 68,2% z nich wskazało żyto. Głównym źródłem wiedzy rodziców na temat diety eliminacyjnej i żywienia w alergii okazały się: Internet (69 wskazań), lekarz (65 wskazań), książki wraz z poradnikami (39 wskazań), a także dietetyk (33 wskazania).
  Wnioski: Wiedza rodziców na temat żywienia nie jest wystarczająca i jednoznaczna. Dlatego też niezbędna jest edukacja żywieniowa i wsparcie dietetyka w leczeniu dzieci z alergią pokarmową, by zapewnić młodym organizmom odpowiedni wzrost i rozwój.
  Słowa kluczowe: dieta eliminacyjna, alergeny pokarmowe, alergia pokarmowa

  Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej o etiologii Enterobacter asburiae u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną – opis przypadku
  The use of bacteriophage therapy in Enterobacter asburiae infection in child with acute lymphoblastic leukemia – case report
  Karolina Krajewska, Joanna Pietrzyk, Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Wojciech Młynarski

  Streszczenie:
  Bakteriofagi stanowią szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie grupę wirusów atakujących i niszczących komórki bakteryjne. Dzięki tym właściwościom znalazły zastosowanie w medycynie w zwalczaniu infekcji bakteryjnych. Obecnie, w dobie narastającej antybiotykoodporności drobnoustrojów, obserwowany jest wzrost zainteresowania terapią bakteriofagami jako alternatywą lub uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia antybiotykowego. Bakteriofagi są szczególnie skuteczne w przypadku zakażeń wywołanych przez pałeczki Gram-ujemne. Ich stosowanie jest leczeniem eksperymentalnym, zarezerwowanym dla pacjentów, u których standardowe metody terapii były niewystarczająco skuteczne. W pracy przedstawiono przypadek 14-letniego chłopca leczonego z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej, bifenotypowej z koekspresją antygenów linii mieloidalnej oraz mutacją w genie FLT3, kwalifikowanego do grupy wysokiego ryzyka oraz allogenicznego przeszczepienia szpiku. W trakcie immunosupresji, podczas intensywnego etapu chemioterapii konsolidującej remisję, u pacjenta rozwinęło się powikłanie infekcyjne pod postacią sepsy o etiologii Enterobacter asburiae – szczep ESBL(+) wrażliwy na większość antybiotyków szerokowidmowych, a następnie zapalenie płuc z wysiękowym zapaleniem opłucnej – w posiewie płynu uzyskanego z nakłucia wyhodowano ponownie Enterobacter asburiae – szczep wielolekooporny (patogen wrażliwy jedynie na kolistynę oraz średniowrażliwy na amikacynę). Pomimo zastosowania kolejno modyfikowanej antybiotykoterapii, zgodnej z pierwotnym oraz kolejnym antybiogramem (amikacyna, ciprofloksacyna, meropenem, kolistyna, imipenem), nadal otrzymywano wzrost chorobotworczego patogenu w płynie z jamy opłucnej. Wobec wyczerpania standardowych metod leczenia pacjenta zakwalifikowano do terapii fagowej prowadzonej przez Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Przed wdrożeniem fagoterapii obserwowano poprawę stanu klinicznego chłopca, zakończono drenaż czynny jamy opłucnej, wskaźniki ostrej fazy stopniowo obniżały się, pacjent zakończył intensywną 42-dniową antybiotykoterapię. Doustną podaż preparatu bakteriofagowego – pojedynczy szczep faga, aktywny wobec chorobotwórczego gatunku bakterii, rozpoczęto po zakończeniu antybiotykoterapii i stosowano bez powikłań przez 4 tygodnie. Uzyskany dobry efekt takiego alternatywnego postępowania potwierdza, że terapia bakteriofagami w skojarzeniu z antybiotykoterapią jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu ciężkich bakteryjnych zakażeń u dzieci pozostających w immunosupresji spowodowanej leczeniem przeciwnowotworowym.
  Słowa kluczowe: bakteriofagi, ostra białaczka limfoblastyczna, infekcja, dzieci

  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 4. Przegląd Pediatryczny 1/2017

  Przegląd Pediatryczny 1/2017

  Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
  Paediatrician facing a problem of abused child
  Karolina Służewska-Woźnicka

  Streszczenie:
  Konfrontacja lekarza pediatry z dzieckiem, w stosunku do którego podejrzewa on, że jest ofiarą maltretowania fizycznego lub psychicznego, stanowi zawsze poważny problem w zakresie zawiadamiania odpowiednich organów ścigania i zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. Artykuł przybliża aktualne zasady postępowania oraz ukazuje konieczne procedury, które należy podjąć w tym zakresie na poziomie gabinetu lekarskiego i szpitala.
  Słowa kluczowe: maltretowane dziecko, lekarz pediatra, procedury prawne

  Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
  Social support in chronic diseases in childhood
  Aleksandra Markiewicz, Kamil K. Hozyasz

  Streszczenie:
  Chorobę przewlekłą można utożsamiać z sytuacją stresową, która wymaga szczególnej adaptacji i wdrożenia efektywnych sposobów radzenia sobie. Istotnym zasobem chroniącym i wzmacniającym jednostkę w tym trudnym momencie jest wsparcie społeczne. Obecność bliskich osób, gotowych udzielić potrzebnej pomocy oraz istnienie aktywnych organizacji i wspólnot pomocowych zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego, wzmacnia poczucie własnej wartości i skuteczności. Doświadczanie wsparcia społecznego, poprzez poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjentów, pozytywnie wpływa na przebieg i skuteczność leczenia. W pracy omówiono definicję i klasyfikację wsparcia społecznego oraz jego rolę w radzeniu sobie pacjenta i jego rodziny w wybranych chorobach przewlekłych.
  Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, choroby przewlekłe, funkcjonowanie psychospołeczne

  Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
  The role of the Third Sector in the treatment of children with cancer
  Karolina Albińska

  Streszczenie:
  Leczenie chorób nowotworowych, zwłaszcza u dzieci, wymaga zintegrowanego podejścia – najnowocześniejszych metod terapii, wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, ale także wielowymiarowego wsparcia chorych i ich rodzin – zarówno finansowego, jak i organizacyjnego, merytorycznego oraz psychologicznego. Niestety, system publicznej służby zdrowia, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, które oferują najlepszą opiekę onkologiczną, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb pacjentów w wieku 1-18 lat. Niektóre zadania przypisane pierwotnie instytucjom administracji państwowej, działającym dla dobra dzieci cierpiących na choroby nowotworowe, przejmuje zatem tzw. III sektor – rożne fundacje i stowarzyszenia. W niniejszym artykule pokazano związek instytucji pozarządowych z sektorem publicznym i – w mniejszym zakresie – sektorem prywatnym. Na przykładzie współpracy Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówiono rolę tego typu organizacji w leczeniu dziecięcych pacjentów onkologicznych, zakres ich działania oraz wpływ międzysektorowych zależności na optymalizację jakości życia chorych i ich bliskich.
  Słowa kluczowe: organizacje pożytku publicznego, III sektor, nowotwór, leczenie onkologiczne, Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”

  Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
  The child’s psychosocial problems in a family with multiple sclerosis
  Andrzej Potemkowski, Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć, Ernest Tyburski, Anna Sołtys, Anna Ratajczak

  Streszczenie:
  Artykuł omawia rożne psychologiczne i psychospołeczne konteksty relacji: dziecko–rodzic chory na stwardnienie rozsiane (SM)–choroba. Przedstawia zagadnienia związane z percepcją SM przez dzieci, ich postawy wobec choroby u rodziców i zachowania związane z interpersonalnymi reakcjami rodziców wobec siebie. Omawia zmiany zachodzące w matczynej miłości, a wynikające z rożnych aspektów SM. Autorzy wskazują na reakcje dzieci na SM, zwłaszcza lęk i depresję w zależności od płci oraz od obciążenia rolą opiekuna chorego rodzica.
  Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, dzieci, reakcje psychologiczne

  Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
  Advances in diagnosis and treatment of tuberous sclerosis complex
  Joanna Trelińska, Iwona Dachowska

  Streszczenie:
  Stwardnienie guzowate (TSC) jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczącą się w sposób autosomalny dominujący, która charakteryzuje się występowaniem łagodnych zmian rozwojowych o charakterze hamartoma w rożnych narządach, m.in. w mózgu, nerkach, skórze, sercu i płucach. Choroba spowodowana jest przez mutację jednego z dwóch genów: TSC1 lub TSC2, której konsekwencją jest hiperaktywacja szlaku mTOR. Odkrycie genetycznego podłoża choroby oraz związanych z nim mechanizmów patogenetycznych przyczyniły się do ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce i leczeniu pacjentów ze stwardnieniem guzowatym. W pracy przedstawiono aktualizację kryteriów diagnostycznych choroby z 2012 roku oraz rolę inhibitorów szlaku mTOR w leczeniu poszczególnych manifestacji klinicznych stwardnienia guzowatego.
  Słowa kluczowe: stwardnienie guzowate, mTOR, kryteria diagnostyczne, rapamycyna, ewerolimus

  Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
  The eyelids dermatoses in children at different age – treatment. Part I
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Wojciech Bienias, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Andrzej Kaszuba

  Streszczenie:
  Powieka to ruchomy, umięśniony fałd skórny okrywający i chroniący oko. Reguluje dopływ światła do oka i pełni funkcję estetyczną. Nieprawidłowości w zakresie jej działania są na ogół przedmiotem badań okulistów, zaś stanami chorobowymi dotyczącymi skory powiek zajmują się dermatolodzy. Tylko sprawne funkcjonowanie powiek zapewnia komfort naszym oczom i prawidłowe działanie narządu wzroku, dlatego tak ważne jest to, by utrzymać powieki w odpowiedniej kondycji. W artykule przedstawiono dermatozy zlokalizowane na skórze powiek (te występujące często i te rzadsze) oraz ich leczenie u dzieci w rożnych okresach rozwojowych.
  Słowa kluczowe: dzieci, dermatozy skory powiek, objawy kliniczne, leczenie, profilaktyka

  Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
  Neonatal and infantile erythrodermas – differential diagnosis and treatment
  Dorota Krasowska, Michał Adamczyk, Małgorzata Michalska-Jakubus

  Streszczenie:
  Erytrodermia w wieku noworodkowym i niemowlęcym spotykana jest rzadko. Może być wywołana przez wiele rozmaitych czynników, w tym genetycznych, infekcyjnych i polekowych, lub wikłać przebieg chorób skory, takich jak atopowe zapalenie skory, łuszczyca i łojotokowe zapalenie skory. W wieku noworodkowym i niemowlęcym często brak jest charakterystycznych cech chorób wywołujących, dlatego erytrodermia stanowi dla klinicystów duże wyzwanie diagnostyczne. Niedojrzały organizm narażony jest na zwiększone ryzyko powikłań, takich jak zaburzenia elektrolitowe, termoregulacji, odwodnienie i ciężkie infekcje, a także związanych z chorobami wywołującymi. Opóźnienie w postawieniu diagnozy może skutkować ciężkimi i nieodwracalnymi następstwami. Ważna jest odpowiednia pielęgnacja i możliwie szybkie ustalenie rozpoznania wraz z włączeniem właściwej terapii. W pracy przedstawiono najczęstsze przyczyny uogólnionego zapalenia skory w wieku noworodkowym i niemowlęcym, omówiono również aspekty diagnostyczne i terapeutyczne schorzeń leżących u podłoża.
  Słowa kluczowe: erytrodermia, noworodki, niemowlęta

  Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci
  Intussusception as a complication of yersiniosis among small children
  Andrzej Joźwiak, Bogumiła Strumiłło, Anna Piaseczna-Piotrowska

  Streszczenie:
  W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu CZMP w okresie pomiędzy listopadem 2012 r. a lutym 2013 r. hospitalizowanych było 4 chłopców z rozpoznanym wgłobieniem krętniczo-kątniczym. Przeprowadzone badania histopatologiczne uwidoczniły w przesłanym materiale nasilone zmiany zapalne charakterystyczne dla infekcji Yersinia enterocolitica. Zakażenie wywołane tymi pałeczkami stanowi coraz większy problem medyczny na świecie. Ze względu na duże podobieństwo obrazu klinicznego do chorób zapalnych jelit, a zwłaszcza choroby Leśniowskiego-Crohna, zakażenie to może być przyczyną pomyłek diagnostycznych. W naszej pracy przedstawiamy 4 przypadki pacjentów, których operowano z powodu wgłobienia i u których potwierdzono jersiniozę. Odnotowywany w ostatnich latach w Polsce wzrost liczby zachorowań na jersiniozę (140 przypadków w 2006 r. vs. 233 przypadki w 2007 r.) jest po części rezultatem coraz większej świadomości i wiedzy lekarzy, zwłaszcza pediatrów, na temat zagrożeń powodowanych tym patogenem. Wydaje się, że grupa tych pacjentów powinna być kierowana rutynowo na badania mające potwierdzić bądź wykluczyć ww. zakażenie. Jak wynika z naszego doświadczenia, pałeczki Yersinia u najmłodszych dzieci mogą być przyczyną wgłobienia jelitowego. Z tego powodu wydaje się zasadne wprowadzenie w Polsce badań w kierunku wykrywania zakażeń tym patogenem do rutynowej diagnostyki w populacji dziecięcej, a zwłaszcza w grupie dzieci najmłodszych.
  Słowa kluczowe: wgłobienie, jersinioza, bole brzucha

  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 5. Przegląd Pediatryczny 4/2016

  Przegląd Pediatryczny 4/2016

  Interdyscyplinarne aspekty profilaktyki przeciwgrzybiczej u dzieci
  Interdisciplinary aspects of antifungal prophylaxis in children
  Ninela Irga-Jaworska, Radosław Jaworski, Julia Czarnowska

  Streszczenie:
  Inwazyjna choroba grzybicza stanowi istotny problem w onkohematologii dziecięcej. Pomimo znaczącego postępu w diagnostyce zakażeń grzybiczych oraz wprowadzenia nowych leków przeciwgrzybiczych efekty terapeutyczne są nadal niezadowalające, a śmiertelność pozostaje wysoka. Profilaktyka przeciwgrzybicza jest bezwzględnie zalecana u pacjentów, u których ryzyko rozwoju zakażenia grzybiczego jest wysokie. Zapobieganie inwazyjnej chorobie grzybiczej polega nie tylko na właściwym doborze i dawkowaniu leków przeciwgrzybiczych, ale powinno także uwzględniać inne, niefarmakologiczne aspekty zmniejszające potencjalną ekspozycję na patogeny grzybicze.
  Słowa kluczowe: inwazyjna choroba grzybicza, profilaktyka przeciwgrzybicza, zakażenia u dzieci

  Abstract:
  Invasive fungal infections (IFI) play a substantial role in paediatric oncohematology. Despite significant progress in diagnosis of IFI and introduction of new antifungal drugs, therapeutical effects remain unsatisfactory and mortality rate in this group remains high. Antifungal prophylaxis is strictly recommended in patients with high risk of infection. Prevention of invasive fungal disease should be composed of proper selection and dosage of antifungal agents as well as non-pharmacological aspects contributing to reduction of potential exposure to fungal pathogens.
  Key words: invasive fungal disease, antifungal prophylaxis, infections in children

  Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Cz. V. Perspektywy farmakologicznego wspierania rozwoju dzieci
  Genetic counseling in Rett syndrome. P. V. Perspectives of pharmacological support of the child’s development
  Alina Teresa Midro, Barbara Panasiuk

  Streszczenie:
  W artykule przedstawiono perspektywy farmakologicznego wspierania rozwoju dziewcząt z zespołem Retta (RTT) w świetle aktualnych badań. Wśród nich wymienia się możliwość reaktywacji zinaktywowanej prawidłowej kopii genu MECP2, naprawiania zatrzymanego odczytu genu za pomocą aminoglikozydów, gdy RTT jest wywołany mutacją nonsensowną oraz udrożnienie szlaków sygnałowych blokowanych przez brak ekspresji genów kontrolowanych przez białko MeCP2, jak np. gen BDNF. Niedobór białka BDNF próbuje się zwiększyć za pomocą insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF1 albo przez oddziaływanie na fosfatazę tyrozynową PTP1B. Wyniki prób kontrolowanego wprowadzania farmakologicznych form leczenia niektórych zaburzeń klinicznych u dziewcząt z RTT są zachęcającą formą propozycji terapii wspomagającej ich rozwój.
  Słowa kluczowe: aminoglikozydy, IGF1, MECP2, PTP1B, zespół Retta

  Abstract:
  The article presents the perspectives of pharmacological support the development of girls with Rett syndrome in light of recent research. These include the possibility to reactivate of inactivated normal copies of the gene MECP2, the repair by aminoglycosides process of the reading gene information when the RTT has been caused by a nonsense mutation of MECP2 and streamlining signaling pathways blocked by the lack of expression of the genes controlled by MeCP2 like BDNF gene. BDNF protein deficiency is trying to increase by insulin like growth factor IGF1 or by acting on the tyrosine phosphatase PTP1B. The results of the controlled application the pharmacological treatment in girls with RTT for improvement of certain forms of clinical dysfunctions are encouraging form of proposal for the therapy supporting their development.
  Key words: aminoglycoside, IGF1, MECP2, PTP1B, Rett syndrome

  Hipoglikemia u dzieci z cukrzycą typu 1
  Hypoglycaemia in children with type 1 diabetes
  Agnieszka Polkowska

  Streszczenie:
  Ostre powikłania cukrzycy, w tym hipoglikemia, nadal stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Z tego powodu modyfikuje się sposoby leczenia cukrzycy oraz intensyfikuje edukację pacjentów i ich rodzin. Hipoglikemia jest poważnym zagrożeniem, wynikającym z nieprawidłowego leczenia cukrzycy typu 1. Odrębności w budowie ośrodkowego układu nerwowego u dzieci oraz trudności z oszacowaniem prawdziwej liczby przypadków hipoglikemii i jej ciężkości mogą prowadzić do wystąpienia poważnych następstw neurologicznych, trudności z wyrównaniem metabolicznym oraz zaburzeń jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Hipoglikemia może rozwinąć się w ciągu kilku minut, często bez objawów prodromalnych, a pierwszym jej symptomem bywa śpiączka.
  Słowa kluczowe: hipoglikemia, cukrzyca typu 1, dzieci

  Abstract:
  Acute complications of diabetes, including hypoglycaemia, still pose a direct threat to patients’ health and lives. For this reason, treatment of diabetes is being modified, and education of patients and their families intensified. Hypoglycaemia is serious threat resulting from improper treatment of type 1 diabetes. Differences in the structure of the central nervous system in children and difficulties in estimating the actual number of hypoglycaemic episodes and its severity can lead to serious neurological consequences, difficulties with metabolic control and disturbances in the quality of life of patients and their caregivers. Hypoglycaemia can develop in a matter of minutes, often without prodromal symptoms, with coma being its first symptom.
  Key words: hypoglycaemia, type 1 diabetes, children

  Zaburzenia genetyczne u potomstwa powstałe w związku ze stosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Część I
  Genetic disorders arising in connection with the use of methods of in vitro fertilization. Part I
  Andrzej Kochański, Aleksandra Jopek, Janusz Gadzinowski, Alina Teresa Midro

  Streszczenie:
  Dane epidemiologiczne wskazują, że częstość występowania wad rozwojowych wynosi od 0,1% do 5,19% ze wzrostem do 10,7% w ciążach bliźniaczych. Opisywane są wady serca i otwarte wady cewy nerwowej, zaburzenia wywołane aberracjami chromosomowymi oraz wady związane z genomowym piętnowaniem rodzicielskim, za które głównie odpowiada metylacja DNA. Zaburzenia metylacji genów mogą obejmować nawet cały genom człowieka, przekładając się na takie problemy, jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia hormonalne czy inne wady rozwojowe. Możliwość dziedziczenia zaburzeń genetycznych powstałych w związku ze stosowaniem ZPI (zapłodnienie pozaustrojowe in vitro) oraz zakres negatywnego wpływu technologii ZPI na pulę genów człowieka w perspektywie całej populacji wymagają jeszcze dalszych badań i dłuższego czasu obserwacji.
  Słowa kluczowe: metylacja, wady rozwojowe, zaburzenia genetyczne, zapłodnienie pozaustrojowe in vitro (ZPI)

  Abstract:
  The epidemiological data show the frequency of congenital malformations ranging between 0.1% and 5.19% and higher till 10,7% in case twin pregnancies. Congenital heart malformations, neural tube defects, chromosomal aberrations have been presented. Initially an disturbed imprinting of the genes was considered to be responsible for all genetic ART induced alterations. The impaired methylation of the genes is not limited to the imprinted genes but has a genome-wide scale. Hormonal alterations, arterial hypertension and developmental malformations are associated with ART. There is a question concerning the inheritance of ART-produced alterations and its impact in the scale of whole population and should be further evaluated with longer period of observation included.
  Key words: methylation, congenital malformations, genetic disturbances, in vitro fertilization (IVF)

  Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część II. Działalność społeczno-patriotyczna
  Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – Creator of the Paediatric Clinic in the University of Łódź Medical Department. Part II. Social and patriotic activity
  Maria Gołębiowska

  Streszczenie:
  Prof. Stanisław Torokan-Popowski w latach 1919-1920 służył w Wojsku Polskim. Brał udział w walkach z Rosjanami w bitwie o Warszawę. W 1939 r. w czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli rosyjskiej w Brześciu nad Bugiem. W latach 1940-1944 był członkiem tajnego Komitetu Porozumiewawczego Lekarzy Demokratów i Socjalistów. Działał aktywnie w walce z okupantem niemieckim w szeregach Armii Krajowej w formacji „Lombard”, która zajmowała się wywiadem wojskowym na terenie lotniska Okęcie. Brał udział w ratowaniu dzieci z Zamojszczyzny, uczył medycyny na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego i Poznańskiego Ziem Zachodnich oraz na kursach dla pielęgniarek. We współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii mieszczącym się przy ul. Hożej w Warszawie (matka przełożona Matylda Getter) uratował setki dzieci pochodzenia żydowskiego, pomagał więźniom Pawiaka i Oświęcimia. Prof. Stanisław Torokan-Popowski i jego żona Maria otrzymali zaszczytny tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
  Słowa kluczowe: Torokan-Popowski Stanisław, patriota, społecznik

  Abstract:
  In the years 1919-20 Professor Stanisław Torokan-Popowski served in the Polish army. He took part in the battles of Warsaw against the Soviet army. In 1939 during the German and Soviet invasion of Poland he was taken prisoner in Brześć on the river Bug. From 1940 to 1944 he was a member of the secret conspiratorial committee of the Democratic and Socialist Physicians. He fought in the ranks of the Home Army in the struggle against the occupying forces. As a member of the “Lombard” unit, he dealt with military intelligence in the area of Warsaw’s Okęcie airport. He also helped save children in and around Zamość, taught medicine in clandestine classes of the illegal Warsaw University and the University of the Western Lands, and participated in courses for nurses. Together with Matylda Getter, the Mother Superior of the Franciscan Sisters of the Family of Mary of Hoża Street in Warsaw, he saved hundreds of Jewish children and helped prisoners in the Nazi camp of Oświęcim and Pawiak prison. Professor Stanisław Popowski and his wife Maria received the honorary titles of “Righteous among the Nations” from Yad Vashem (Israel).
  Key words: Torokan-Popowski Stanisław, patriot, social activist

  Ibuprofen i paracetamol w leczeniu bólu i gorączki u dzieci – co nowego. Aktualności 2016 Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego

  Tematy przewodnie panelu dyskusyjnego:
  Kiedy stosować paracetamol a kiedy ibuprofen, jaki jest czas działania ibuprofenu i paracetamolu, jak często je podawać, w jakich dawkach, różnice między lekami oryginalnymi a generycznymi, co to jest gorączka, kiedy stosować leki przeciwgorączkowe, dlaczego warto zwalczać gorączkę, kiedy ona jest groźna, co jest bólem, jak i dlaczego warto go zwalczać, czy powinniśmy zwalczać ból u dzieci, kiedy ten ból jest groźny, który lek wybrać, czy powinniśmy robić wszystko, aby nie bolało, kiedy kierować dziecko do szpitala

  Postępowanie z małym pacjentem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala dziecięcego
  Child’s treatment at the Pediatric Emergency Department
  Radosław Nowak, Małgorzata Szmigiel

  Streszczenie:
  Wprowadzenie: W wielu krajach Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) stał się głównym wejściem prowadzącym do oddziałów szpitalnych, a dla wielu pacjentów miejscem, w którym problem zdrowotny rozwiązywany jest od początku aż do wypisu. Taka rola SOR powoduje, iż jest on wizytówką szpitala.
  Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie sposobu zabezpieczenia i postępowania z pacjentem przyjętym na oddział SOR oraz analiza liczby pacjentów przyjmowanych w trybie ostrym na poszczególne oddziały Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
  Materiał i metody: Analizie poddano dane z SOR z okresu 1.01-30.06.2014 r. W tym czasie zgłosiło się łącznie 16 463 pacjentów, z czego 8033 do części chirurgii urazowo-ortopedycznej, a 8430 do części pediatrycznej.
  Wyniki: W części chirurgii urazowo-ortopedycznej oddziału SOR pobyt pacjenta trwał do 4 godzin, gdyż zdecydowana większość pacjentów po zaopatrzeniu rany czy założeniu opatrunku gipsowego została wypisana do domu. Tylko nieliczni chorzy pozostają w szpitalu i są kierowani na oddział chirurgii lub ortopedii. Czas pobytu pacjenta w części pediatrycznej SOR trwa dłużej, zazwyczaj od 3 do 12 godzin, gdyż wymaga wykonania dodatkowych badań z krwi, konsultacji, założenia dostępu dożylnego, nawodnienia bądź podania odpowiednich leków.
  Wnioski: W części chirurgii urazowo-ortopedycznej oddziału SOR 93% pacjentów po zaopatrzeniu rany czy też założeniu opatrunku gipsowego unieruchamiającego złamaną kończynę z kartą wypisową i dalszymi zaleceniami wypisywanych jest do domu, a pozostałe 7% to pacjenci przyjmowani z tej części SOR na oddziały zabiegowe. Odsetek pacjentów części pediatrycznej, zaopatrzonych na oddziale SOR i wypisanych do domu, wynosi 80%. Pozostałe 20% stanowią chorzy wymagający przyjęcia do szpitala celem kontynuacji leczenia na oddziałach szpitala. Pacjenci pediatryczni najczęściej hospitalizowani są na oddziałach: pediatrii i gastroenterologii, nieco mniej na oddziale neurologii i laryngologii, następnie na oddziale endokrynologii, nefrologii oraz w klinice intensywnej terapii i patologii noworodka. Najwięcej pacjentów do części pediatrycznej SOR trafia w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, natomiast do części chirurgii urazowo-ortopedycznej w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
  Słowa kluczowe: życie, pacjent, oddział, zabezpieczenie, badania

  Abstract:
  Introduction: In many countries, the Emergency Department (ER) has become the main entrance leading to the wards, and for many patients place where health problem is solved from the beginning until discharge. Such a role ER causes that it is a showcase of the hospital.
  Aim: In the study we try to demonstrate how protection and treatment of the patient in critical condition, was admitted to ward ER and analysis of the number of patients admitted on an emergency basis to individual branches of the Upper Silesian Child Health Centre in Katowice.
  Material and methods: We analyzed data from ER from the period 1.01-30.06.2014. In the analyzed period, we reported a total of 16 463 patients, of which 8033 patients in the part of the trauma-orthopedic surgery, and 8430 patients in the pediatric section.
  Results: In the trauma-orthopedic surgery department ER patient stay was not longer than 4 hours, because the vast majority of patients on maintenance of the wound or the assumption plaster cast and discharged home. Only few patients remain in hospital and are referred to the department of surgery or orthopedics. Length of stay of the patient in parts of the pediatric emergency department takes a little longer, usually a 3-12 hours because it was requires to perform additional tests of the blood, consultation, assumptions intravenous access, hydration or administration of appropriate drugs.
  Conclusions: In the burgery and trauma-orthopedic department ER 93% of patients was discharged after 1-4 hours and the remaining 7% were patients admitted with this part of the ER to the surgical wards. The proportion of patients parts of the pediatric ward equipped with ER and discharged to home is 80%. The remaining 20% are patients who require admission to hospital for continued treatment in hospital departments. Paediatric patients are usually hospitalized in departments: pediatrics and gastroenterology, slightly less in the department of neurology and the department of endocrinology, nephrology, and in the clinic, intensive care and neonatal pathology. Most patients in the pediatric part of the ER hits the months of February, March, April, while the part-orthopedic trauma surgery in the months of March, April, May, June.
  Key words: life, patient, branch security, research

  Synchroniczne guzy chromochłonne u 13-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – opis przypadku
  Synchronic chromocytic tumors in 13-years-old boy with arterial hypertension – case report
  Aleksandra Gawłowska-Marciniak, Anna Sitkiewicz, Małgorzata Stolarska, Joanna Trelińska, Ewa Andrzejewska

  Streszczenie:
  Guz chromochłonny to nowotwór wywodzący się z komórek chromochłonnych układu współczulnego, zlokalizowany najczęściej w rdzeniu nadnerczy lub w ciałkach przyzwojowych. Może syntetyzować i wydzielać między innymi aminy katecholowe odpowiedzialne za wiele objawów klinicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, zlewne poty, kołatanie serca czy niepokój. Leczenie guza chromochłonnego polega na chirurgicznym usunięciu zmiany. W pracy przedstawiono przypadek 13-letniego chłopca z nadciśnieniem tętniczym i nawracającymi bólami głowy, u którego na podstawie wykonanych badań diagnostycznych stwierdzono obecność dwóch guzów w przestrzeni zaotrzewnowej – na wysokości rozwidlenia aorty i w okolicy trzustki. Autorzy omawiają trudności związane z rozpoznaniem rzadkiego nowotworu u nastoletniego chłopca oraz problemy i zagrożenia związane z jego leczeniem.
  Słowa kluczowe: guz chromochłonny nadnerczy, nowotwór synchroniczny, nadciśnienie tętnicze

  Abstract:
  Chromocytic tumor is neoplasm derived from chromaffin cells of sympathetic nervous system most often localized in the adrenal medulla or extra-adrenal paraganglia. It can synthesize and secrete catecholamins which are responsible for variety of clinical symptoms like hypertension, sweating, headaches, palpitations, anxiety and others. The proper treatment of pheochromocytoma is surgery. Authors present a case of 13-year-old with hypertension and headaches at who the sonography of abdomen showed two solid tumours located on aortic bifurcation and behind the pancreas. The difficulties with diagnosis and treatment of a rare neoplasm in teenage boy were described.
  Key words: pheochromocytoma, synchronous neoplasm, hypertension

  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 6. Przegląd Pediatryczny 3/2016

  Przegląd Pediatryczny 3/2016

  PRACE POGLĄDOWE

  • Zasady i organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce 
  • Zasady kwalifikacji dzieci do opieki paliatywnej 
  • Wczesna zintegrowana opieka paliatywna w onkologii dziecięcej – ogólne założenia 
  • Wady letalne u płodów i noworodków z punktu widzenia medycyny paliatywnej i hospicjum perinatalnego 
  • Miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym 
  • Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej 
  • Opieka paliatywna w pulmonologii dziecięcej 

  PRACA ORYGINALNA

  • Pediatryczna opieka paliatywna w praktyce – doświadczenia Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz w Łodzi 

  REKOMENDACJE

  • Standardy prowadzenia pediatrycznej opieki paliatywnej Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy – Rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 7. Przegląd Pediatryczny 2/2016

  Przegląd Pediatryczny 2/2016

  PRACE POGLĄDOWE

  • Biegunka poantybiotykowa 
  • Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci 
  • Wpływ stosowanego w dzieciństwie leczenia przeciwnowotworowego na metabolizm kostny oraz stan układu endokrynologicznego 
  • Problemy związane z niewłaściwą suplementacją diety kwasem foliowym w aspekcie medycznym i społecznym 

  WSPOMNIENIA

  • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część I. Osiągnięcia naukowe 

  PRACA ORYGINALNA

  • Zagrożenia dzieci z rodzin patologicznych 

  PRACE KAZUISTYCZNE

  • Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku 
  • Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku 
  • Stulejka jako przyczyna ostrej niewydolności nerek u 14-letniego chłopca 
  • Przypadek przepukliny przeponowej u 15-miesięcznego chłopca
  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 8. Przegląd Pediatryczny 1/2016

  Przegląd Pediatryczny 1/2016

  PRACE POGLĄDOWE

  • Problemy okulistyczne u niemowląt i małych dzieci 
  • Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci 
  • Hipertransaminazemia u dzieci problemem w praktyce gastroenterologa – wybrane zagadnienia 
  • Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci 
  • Szczepienia w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego 
  • Aktualności w dermatologii pediatrycznej 
  • Atopowe zapalenie skory typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa 

  PRACA KAZUISTYCZNA

  • Połpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 9. Przegląd Pediatryczny 4/2015

  Przegląd Pediatryczny 4/2015

  • Modyfikowane narkotyki („dopalacze”) – agoniści receptora kanabinoidowego – działanie toksyczne – praca poglądowa
  • Obrażenia czaszkowo-mózgowe a zawroty głowy i zaburzenia równowagi u dzieci - praca poglądowa
  • Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe jako przyczyna reakcji alergicznych u dzieci - praca poglądowa
  • Averting the legacy of kidney disease focus on childhood (Editorial World Kidney Day 2016) – praca poglądowa
  • Opis przypadku późno rozpoznanej celiakii klasycznej - praca kazuistyczna
  • Porażenie połowicze po napadzie drgawek u 3-letniej dziewczynki - praca kaziustyczna
  • Seborrheic dermatitis in a newborn – list do redakcji
  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł
 10. Przegląd Pediatryczny 3/2015

  Przegląd Pediatryczny 3/2015

  • Relacja z XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we WrocławiuLimfocyty CD3+/TCRabi CD3+/TCRgd w obwodowej krwi żylnej wcześniaków z wczesnymi zakażeniami
  • Powikłania neurologiczne ospy wietrznej u dzieci
  • Treatment of patent ductus arteriosus with indomethacin or ibuprofen in extremely low birth neonates
  • Dynamika rozwoju cech morfologicznych głowy dzieci i młodzieży wiejskiej z wojewódzctwa podkarpackiego
  • Urazowe izolowane pęknięcie żołądka – opis przypadku
  • Wybrane aspekty dożylnego znieczulenia ogólnego do endoskopii u dzieci
  • Rola przepuszczalności jelitowej w alergii pokarmowej u dzieci
  Dowiedz się więcej
  Cena: 30,00 zł

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący


Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej